Ngày 24 Tháng 12, 2020 | 09:10 AM

Quy Nhơn (Bình Định): Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền để thực hiện công tác Dân số và Phát triển

  MỚI NHẤT

GiadinhNet – Thời gian tới, Quy Nhơn cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể cùng toàn thể nhân dân trong việc cùng tham gia và thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ của Đảng và Nhà nước, tiếp tục ổn định quy mô và cơ cấu dân số hợp lý, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Báo cáo tại Hội nghị Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 được tổ chức mới đây, ông Trần Kỳ Hậu, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn - Phó Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS- KHHGĐ thành phố cho biết: Trong những năm qua, công tác DS-KHHGĐ thành phố Quy Nhơn đã không ngừng phát triển và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỷ suất sinh giảm nhanh và đang duy trì ở mức thấp, số người sinh con thứ 3 trở lên giảm mạnh, nhiều khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên, mô hình gia đình ít con, sinh từ 1-2 con đã được đông đảo người dân chấp thuận, trở thành chuẩn mực chung của xã hội.

Theo báo cáo, trong năm, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố đã có nhiều hoạt động phối hợp, lồng ghép nội dung công tác DS-KHHGĐ với các hoạt động của từng ngành, đoàn thể. Cụ thể, đã tổ chức 15 buổi truyền thông, tư vấn về sức khỏe sinh sản vị thành niên tại các trường THCS với hơn 3.000 lượt học sinh tham gia; 6 buổi truyền thông về phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em cho gần 200 em vị thành niên về sinh hoạt hè tại các địa phương.

Quy Nhơn (Bình Định): Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền để thực hiện công tác Dân số và Phát triển - Ảnh 1.

Thời gian qua, công tác DS-KHHGĐ của thành phố Quy Nhơn đã không ngừng phát triển và đạt nhiều kết quả quan trọng. Ảnh: Thùy Vy


Kết quả dịch vụ KHHGĐ đều đạt tương đối cao so với kế hoạch đạt 132% tổng các biện pháp tránh thai, trong đó sử dụng vòng tránh thai 1.092 ca đạt 52%, bao cao su 8.291 ca đạt 156,4%, thuốc uống tránh thai 4.725 ca đạt 147,7%, thuốc tiêm tránh thai 795 ca đạt 122,3%, triệt sản 17 ca đạt 113,3%…

Tuy nhiên, công tác dân số trên địa bàn thành phố cũng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Mức giảm sinh có sự khác biệt ở các địa bàn khác nhau của thành phố. Ở các vùng xã đảo, ven biển, ngoại thành mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn cao so với mức trung bình chung của thành phố. Việc sinh con thứ 3 trở lên đang có xu hướng tăng trở lại trong vài năm gần đây, việc vi phạm chính sách DS-KHHGĐ đã làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động trong công tác DS-KHHGĐ hiện nay, gây khó khăn trong việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về dân số của thành phố.

Cùng với đó, kinh phí hoạt động truyền thông bị cắt giảm rất nhiều so với trước đây nên việc triển khai các hoạt động truyền thông của thành phố, phường xã gặp rất nhiều trở ngại trong công tác tổ chức thực hiện; nhiều cộng tác viên (CTV) dân số nghỉ việc, thường xuyên có sự thay đổi CTV nên nhiều địa phương gặp khó khăn trong việc tìm người thay thế, đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ truyền thông, tư vấn tại hộ gia đình và cập nhật thông tin biến động về DS-KHHGĐ dẫn đến công tác báo cáo số liệu của viên chức dân số phường xã thường xuyên chậm trễ…

Vì vậy, theo ông Trần Kỳ Hậu, Tháng hành động Quốc gia về Dân số năm 2020 và Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 với chủ đề "Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững" với mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những định hướng chuyển đổi trọng tâm từ DS-KHHGĐ sang Dân số và Phát triển, thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của thành phố.

Qua đó, tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể cùng toàn thể nhân dân trong việc cùng tham gia và thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ của Đảng và Nhà nước, tiếp tục ổn định quy mô và cơ cấu dân số hợp lý, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Thành phố Quy Nhơn tiếp tục triển khai hiệu quả công tác DS-KHHGĐ trong thời gian đến, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của công tác DS-KHHGĐ theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về công tác dân số trong tình hình mới, cùng các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố về công tác DS-KHHGĐ trong giai đoạn hiện nay.

Theo lãnh đạo thành phố Quy Nhơn, thời gian tới, các cấp, các ngành, các xã, phường của thành phố cần tập trung thực hiện tốt các nội dung: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các phòng ban, đơn vị, hội đoàn thể đối với công tác DS-KHHGĐ để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần giảm nghèo, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 của thành phố Quy Nhơn thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, các đối tượng đến năm 2030 và Kế hoạch truyền thông Dân số đến năm 2030 của thành phố Quy Nhơn…

Ngoài ra, duy trì và phát triển các mô hình truyền thông có hiệu quả, cung cấp thông tin dịch vụ sức khỏe sinh sản và KHHGĐ cho vị thành niên và thanh niên tại các phường xã; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào khu phố, thôn không có người sinh con thứ 3, phấn đấu đạt phường xã không có người sinh con thứ 3.

Thùy Vy

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC