Ngày 11 Tháng 7, 2018 | 11:01 AM

Quảng Bình: Truyền thông hưởng ứng ngày Dân số thế giới

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7/2018, Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông trên toàn tỉnh.

Theo đó, các hoạt động truyền thông được tổ chức nhằm tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của DS-KHHGĐ đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình, sự phát triển bền vững của tỉnh và đất nước.

Nội dung thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7/2018 đó là: “Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững”.

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã triển khai và trực tiếp chỉ đạo Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thị xã và thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7/2018 cụ thể như: Phối hợp với Đoàn trường Trung cấp Y tế tỉnh tổ chức diễu hành, cổ động, treo hơn 300 câu băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, tổ chức tọa đàm gắn với sơ kết công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2018, phối hợp với các ngành, thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh, phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng như Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Quảng Bình cũng như hệ thống phát thanh từ huyện đến cơ sở tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, chiến lược Dân số và SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 13/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác Dân số trong tình hình mới (Nghị quyết 21-NQ/TW).

Với việc triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông, tuyên truyền hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7/2018, cùng với sự quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban ngành liên quan, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đã đem đến cho công tác DS-KHHGĐ những khởi sắc, thực hiện tốt các mục tiêu về dân số trong tình hình mới.

Chính Hiếu

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Bình

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC