Ngày 25 Tháng 12, 2020 | 09:23 AM

Phấn đấu 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại

  MỚI NHẤT

GiadinhNet – Đây là một trong những mục tiêu được đưa ra trong Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chương trình hướng đến mục tiêu bảo đảm đầy đủ, đa dạng, kịp thời, an toàn, thuận tiện, có chất lượng các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Mới đây, tại Hội thảo về Dân số và Phát triển hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12 do Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức, ông Mai Trung Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Quy mô Dân số (Tổng cục Dân số) cho biết: Thời gian qua, nhờ thành công của công tác dân số, Việt Nam đã đạt và duy trì mức sinh thay thế trong suốt 13 năm qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phấn đấu 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại - Ảnh 1.

Ông Mai Trung Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Quy mô Dân số (Tổng cục Dân số) cung cấp thông tin về Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ảnh: Chí Cường


Nhu cầu về dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) của người dân cơ bản được đáp ứng, các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được quan tâm, ưu tiên hỗ trợ; mạng lưới cung cấp dịch vụ KHHGĐ ngày càng được củng cố và phát triển; năng lực hệ thống cung ứng dịch vụ KHHGĐ cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của chương trình. Cùng với đó, việc xã hội hóa cung ứng phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ từng bước được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Mai Trung Sơn, công tác DS-KHHGĐ nhất là trong vấn đề cung ứng dịch vụ KHHGĐ ở nước ta hiện vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế nhất định. Trong đó, nhu cầu chưa được đáp ứng về dịch vụ KHHGĐ của người dân vẫn còn cao; một số vấn đề về nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ KHHGĐ vẫn còn hạn chế.

Công tác xã hội hóa phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ tuy từng bước được đẩy mạnh nhưng vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Hơn nữa, khả năng tiếp cận dịch vụ KHHGĐ ở những địa bàn khó khăn và có mức sinh cao còn hạn chế tác động tiêu cực đến việc cải thiện sức khỏe bà mẹ, trẻ em và chất lượng cuộc sống của người dân.

Những khó khăn, tồn tại trên đặt ra nhiều thách thức đối với công tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới, nhất là khi theo dự báo, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tiếp tục tăng và đạt cực đại khoảng 26 triệu vào trước năm 2030.

Cùng với đó, nhu cầu dịch vụ KHHGĐ của người dân ngày càng đa dạng và đòi hỏi chất lượng dịch vụ ngày càng cao. Vì vậy, hệ thống cung ứng dịch vụ KHHGĐ cần phải đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu đa dạng, dễ tiếp cận, chất lượng cao với mức chi phí phù hợp cho từng nhóm đối tượng.

Phấn đấu 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại - Ảnh 2.

Phấn đấu đến năm 2030, 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại. Ảnh: Dương Ngọc


Mặt khác, trong điều kiện đất nước còn khó khăn, ngân sách nhà nước còn hạn chế, việc đảm bảo dịch vụ thiết yếu và cơ bản của người dân về KHHGĐ cần đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp dịch vụ nhằm chia sẻ trách nhiệm và đồng hành cùng với nhà nước.

Xuất phát từ thực tế trên, ngày 19/11/2020 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Quyết định số 1848/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030.

Chương trình hướng đến mục tiêu bảo đảm đầy đủ, đa dạng, kịp thời, an toàn, thuận tiện, có chất lượng các dịch vụ KHHGĐ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Cụ thể, phấn đấu 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, hỗ trợ sinh sản, dự phòng vô sinh tại cộng đồng; tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 50% năm 2025, đạt 52% năm 2030 và giảm 2/3 số vị thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn.

Bên cạnh đó, 75% cơ sở cung cấp dịch vụ KHHGĐ đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định, bao gồm cả khu vực ngoài công lập vào năm 2025, đạt 90% vào năm 2030; trên 95% cấp xã tiếp tục triển khai cung ứng các biện pháp tránh thai phi lâm sàng thông qua đội ngũ cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản vào năm 2025, đạt 100% năm 2030; 75% trạm y tế thuộc vùng có mức sinh cao đủ khả năng cung cấp các biện pháp tránh thai theo quy định vào năm 2025, đạt 95% năm 2030.

Trên 95% cấp huyện có cơ sở y tế cung cấp dịch vụ KHHGĐ, thực hiện các biện pháp tránh thai lâm sàng, hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới vào năm 2025, đạt 100% vào năm 2030; trên 95% cấp xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện KHHGĐ, sử dụng biện pháp tránh thai, hệ lụy của phá thai, nhất là đối với vị thành niên, thanh niên vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Rà soát, điều chỉnh hoặc bãi bỏ một số quy định về cung cấp phương tiện tránh thai, dịch vụ KHHGĐ; ban hành nghị quyết, quyết định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình; đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng phương tiện tránh thai, dịch vụ KHHGĐ; có biện pháp điều chỉnh kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tiễn trong từng giai đoạn, đồng thời thử nghiệm, phổ biến các kỹ thuật mới, hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi hành vi thông qua việc định kỳ cung cấp thông tin, vận động cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ nguồn lực. Vận động các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa cung ứng phương tiện tránh thai, dịch vụ KHHGĐ...

Mai Thùy

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC