Ngày 5 Tháng 8, 2019 | 09:08 AM

Nhiều giải pháp giảm tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở huyện Ngọc Lặc

  MỚI NHẤT

Thời gian qua, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, góp phần tích cực xây dựng đời sống văn hóa, cải thiện chất lượng dân số vùng dân tộc thiểu số (DTTS).

Nhiều giải pháp giảm tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở huyện Ngọc Lặc - Ảnh 1.
Truyền thông dân số, KHHGĐ tại Trường Phổ thông cấp II dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc.

Theo báo cáo, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, vẫn diễn ra phức tạp tại các xã vùng cao, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

Từ năm 2016 đến quý 1 năm 2019 trên địa bàn huyện có hơn 200 trường hợp tảo hôn. Nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật trong một bộ phận đồng bào DTTS còn hạn chế; công tác tuyên truyền, vận động thực hiện pháp luật về Luật Hôn nhân và Gia đình ở một số xã chưa đạt hiệu quả cao; các chế tài xử lý vi phạm trong hôn nhân chưa được thực hiện nghiêm và triệt để; các hương ước, quy ước ở thôn, bản chưa được đổi mới kịp thời để phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở...

Trước thực trạng trên, huyện Ngọc Lặc đã hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai nhiều giải pháp bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét. Điển hình như các xã Ngọc Khê, Cao Ngọc xây dựng câu lạc bộ (CLB) giảm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, với mục đích tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan, như: Luật Hôn nhân và Gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng tiêu chí nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và được đưa vào hương ước các dòng họ, quy ước thôn, bản; tổ chức các buổi nói chuyện về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại trường học, nhằm cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật liên quan về lĩnh vực hôn nhân, tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; quan tâm nâng cao sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình... Qua đó, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc.

Cùng với việc xây dựng hiệu quả các mô hình CLB giảm tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại các xã, huyện Ngọc Lặc còn phát động các phong trào trong đồng bào DTTS nhằm từng bước xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, nhất là tình trạng tảo hôn. Huyện cũng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về phòng, chống tảo hôn, chú trọng lựa chọn nội dung trọng tâm, biên soạn tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, sát với thực tiễn và nhận thức của đồng bào DTTS và được tập trung vào nhóm đối tượng phụ nữ, thanh, thiếu niên ở vùng có nguy cơ cao về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. 

Tổ chức các diễn đàn, hội thi tìm hiểu pháp luật và hoạt động tư vấn trợ giúp pháp lý miễn phí tại trung tâm học tập cộng đồng. Phát huy vai trò già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình. Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời các chính sách, chương trình, dự án của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS; nâng cao hiệu quả giữa công tác chỉ đạo, thực hiện, kiểm tra, đánh giá, xử lý vi phạm với thi đua khen thưởng, nhân rộng các mô hình hay để giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống...

Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả đã góp phần làm thay đổi hành vi, nhận thức, từng bước hạn chế và tiến tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.

Theo Báo Thanh Hóa

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC