Ngày 9 Tháng 1, 2012 | 11:21 AM

Kiên Giang: Khen thưởng địa phương không sinh con thứ 3

Kiên Giang: Khen thưởng địa phương không sinh con thứ 3
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Năm 2011 vừa qua, toàn tỉnh Kiên Giang có 3 xã, phường thị trấn được công nhận không có người sinh con thứ 3, tăng 2 xã so với năm 2010.

Theo Quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 21/8/2006 quy định mức thưởng phạt cho các địa phương làm tốt công DS-KHHGĐ; Như vậy, năm 2011 toàn tỉnh Kiên Giang sẽ chi thưởng cho tập thể và cá nhân của xã, phường, thị trấn không có người sinh con thứ 3 và sinh con thứ 3 dưới 5% là 262 triệu 300 ngàn đồng.

Kết thúc năm 2011, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang cũng đã đề nghị UBND tỉnh tặng 01 cờ thi đua, 02 danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 03 bằng khen tập thể, 07 bằng khen cá nhân cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc và đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành Y tế khen 21 danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 13 danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 09 Giấy khen tập thể; 324 Giấy khen cá nhân và 76 danh hiệu Lao động tiên tiến.
 
Tuấn Nghĩa
 
Khánh Hòa: Triển khai kế hoạch hành động thực hiện chiến lược Dân số

Chi cục DS- KHHGĐ, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa  vừa tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch hành động thực hiện chiến lược DS/SKSS giai đoạn 2011-2020. Tại Hội nghị, bà Hồ Thị Thi - Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS- KHHGĐ báo cáo tóm tắt Chiến lược DS/SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Báo cáo dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược DS/SKSS tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012-2015 và báo cáo dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015.

Hội nghị là dịp để các đại biểu chia sẻ, cập nhật thông tin nhằm có chung nhận thức về những quan điểm, mục tiêu, các giải pháp và định hướng triển khai các hoạt động cho từng mục tiêu của Chiến lược DS/SKSS Việt Nam.  
 
Ngọc Hà
 
Tuyên Quang: Hoàn thành chỉ tiêu Chiến lược Dân số 2001-2010

Trong 50 năm qua, đặc biệt là giai đoạn 20 năm gần đây, với sự quan tâm vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hưởng ứng của người dân trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, công tác DS-KHHGĐ của tỉnh Tuyên Quang đã đạt được kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ và nhân dân có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, đa số nhân dân chấp nhận quy mô gia đình ít con. 
 
Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009, tỷ suất sinh thô của tỉnh đã giảm từ 18,0 %o năm 2009 xuống còn 17,9%o năm 2010 (giảm bình quân hàng năm là 0,2 %o); số con trung bình của người phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm từ 2,24 con năm 2001 xuống còn 2,05 con năm 2010; tỉ lệ tăng dân số giảm từ 1,3% năm 2001 xuống còn 1,19% năm 2010... Đây là những con số hết sức ý nghĩa và đáng ghi nhận về kết quả công tác DS-KHHGĐ của tỉnh Tuyên Quang trong thời gian vừa qua. Với những kết quả đã đạt được, 69 cá nhân của Tuyên Quang được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân số"; 2 tập thể và 8 cá nhân được tặng bằng khen. 
 
Tiến Nguyễn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC