Ngày 1 Tháng 12, 2019 | 05:17 PM

Hà Nam: Triển khai đẩy mạnh xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ sức khỏe sinh sản đến năm 2030

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Sở Y tế tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị triển khai đẩy mạnh, mở rộng xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hoá và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, sức khoẻ sinh sản đến năm 2030.

Đến dự Hội nghị có ông Phạm Hồng Quân, Giám đốc Ban quản lý Đề án 818 (Tổng cục Dân số - KHHGĐ) và các thành viên trong Ban quản lý Đề án.

Hà Nam: Triển khai đẩy mạnh xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ sức khỏe sinh sản đến năm 2030 - Ảnh 1.

Hội nghị với sự tham gia của gần 900 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt các ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo UBND, lãnh đạo chủ chốt các ngành, đoàn thể của các huyện/ thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, và lãnh đạo các ngành, đoàn thể 100% xã, phường, thị trấn của tỉnh Hà Nam.

Về phía địa phương có ông Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh cùng gần 900 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt các ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo UBND, lãnh đạo chủ chốt các ngành, đoàn thể của các huyện/ thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, và lãnh đạo các ngành, đoàn thể 100% xã, phường, thị trấn của tỉnh. 

Ngành Y tế có: Ban Giám đốc, trưởng, phó các phòng chức năng của Sở Y tế, lãnh đạo Công đoàn Ngành Y tế; Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách công tác dân số Trung tâm Y tế, Trưởng phòng Y tế các huyện, thành phố; Trưởng trạm y tế các xã, phường, thị trấn.

Hà Nam: Triển khai đẩy mạnh xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ sức khỏe sinh sản đến năm 2030 - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Y tế và Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hà Nam lắng nghe các ý kiến trong Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Khải, Phó Giám đốc Sở Y tế triển khai Quyết định số 718/QĐ-BYT ngày 25/02/2019 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hoá và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, sức khoẻ sinh sản đến năm 2030; Quyết định số 3619/QĐ-BYT ngày 16/8/2019 phê duyệt Dự án thử nghiệm mô hình xã hội hoá cung cấp sản phẩm, dịch vụ dự phòng và sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng đến năm 2030.

Hà Nam: Triển khai đẩy mạnh xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ sức khỏe sinh sản đến năm 2030 - Ảnh 3.

Hội nghị tập trung vào các mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận phương tiện tránh thai, hàng hoá và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho nhóm dân cư có nhu cầu và khả năng chi trả...

Hội nghị tập trung vào các mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận phương tiện tránh thai, hàng hoá và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho nhóm dân cư có nhu cầu và khả năng chi trả; chú trọng dự phòng, sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng theo phương thức xã hội hoá và huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội góp phần giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, tính bền vững của công tác dân số và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

Hà Nam: Triển khai đẩy mạnh xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ sức khỏe sinh sản đến năm 2030 - Ảnh 4.

Ông Phạm Hồng Quân - Giám đốc BQL Đề án 818 (Tổng cục Dân số - KHHGĐ) phát biểu và triển khai kế hoạch mở rộng Đề án 818.

Hội nghị đã được nghe ông Phạm Hồng Quân - Giám đốc Ban quản lý Đề án 818 (thuộc Tổng cục Dân số - KHHGĐ) triển khai nội dung mở rộng hoạt động của Đề án và đại diện các công ty thuộc Ban quản lý Đề án triển khai các sản phẩm bảo vệ và nâng cao sức khoẻ trong phạm vi Đề án 818.

Hà Nam: Triển khai đẩy mạnh xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ sức khỏe sinh sản đến năm 2030 - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm phát biểu tại hội nghị​​​.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao Dự án thử nghiệm mô hình xã hội hoá cung cấp sản phẩm, dịch vụ dự phòng và sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng. Đồng thời Phó Chủ tịch tỉnh cũng giao cho Sở Y tế và trực tiếp là Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Nam là cơ quan chủ trì trong việc tham mưu cho UBND tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai hiệu quả Đề án 818.

P.V

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC