Ngày 13 Tháng 5, 2013 | 08:00 AM

Công bố Quyết định 17/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng CP: Nhiệm vụ lớn, trách nhiệm cao

Công bố Quyết định 17/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng CP: Nhiệm vụ lớn, trách nhiệm cao
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Theo Quyết định 17/2013/QĐ-TTg, bộ máy tổ chức của Tổng cục DS-KHHGĐ được kiện toàn với 11 đơn vị trực thuộc.

Công bố Quyết định 17/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng CP: Nhiệm vụ lớn, trách nhiệm cao 1
Các thế hệ lãnh đạo ngành Dân số chụp ảnh kỷ niệm tại lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Chí Cường.
 
Tổng cục DS-KHHGĐ đảm nhiệm những nhiệm vụ lớn với trách nhiệm ngày càng cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước.
 
Tham gia vào các chương trình quan trọng của quốc gia
Sáng ngày 10/5, Tổng cục DS-KHHGĐ long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định 17/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Tổng cục DS-KHHGĐ thuộc Bộ Y tế.

Tổng cục DS –KHHGĐ có tư cách pháp nhân, có con dấu hình quốc huy, là đơn vị dự toán ngân sách cấp II thuộc Bộ Y tế, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước.

 
Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục DS-KHHGĐ thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về DS-KHHGĐ trong phạm vi cả nước, bao gồm các lĩnh vực: Quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về DS-KHHGĐ theo quy định của pháp luật.
 
Tổng cục DS-KHHGĐ có nhiệm vụ và quyền hạn: Xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng Bộ Y tế trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; dự thảo thông tư, quyết định, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế và các văn bản khác về DS-KHHGĐ. Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển dài hạn, 5 năm, hàng năm, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động, dự án, đề án và công trình quan trọng quốc gia về DS-KHHGĐ.
 
Quyết định cũng chỉ rõ, Tổng cục DS-KHHGĐ có nhiệm vụ và quyền hạn ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGĐ. Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, dự án về lĩnh vực DS-KHHGĐ. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về DS-KHHGĐ; hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục và tư vấn về các lĩnh vực DS-KHHGĐ.
Quyết định của Thủ tướng cũng cho phép Tổng cục DS-KHHGĐ tham gia thẩm định nội dung liên quan đến chính sách DS-KHHGĐ đối với các chương trình, dự án quốc gia phát triển kinh tế - xã hội…
 
Đủ sức hoàn thành nhiệm vụ
 
Ông Nguyễn Văn Tân – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết: Ngay sau khi Quyết định 17 được ban hành, Tổng cục DS-KHHGĐ đã chủ động trình lãnh đạo Bộ Y tế và được lãnh đạo Bộ phê duyệt việc thành lập Ban Chỉ đạo và tổ công tác triển khai Quyết định.
 
Công bố Quyết định 17/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng CP: Nhiệm vụ lớn, trách nhiệm cao 2
Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, TS Dương Quốc Trọng trao quyết định bổ nhiệm cho các cá nhân. Ảnh: Chí Cường.

Theo Quyết định này, để thực hiện 19 nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị đã có sự thay đổi. Trong đó có 1 đơn vị tách ra làm hai, 2 đơn vị mới được thành lập và tiếp nhận 1 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế; vẫn giữ nguyên và không tăng thêm cán bộ. Việc cơ cấu này nhằm bao quát đầy đủ chức năng và nhiệm vụ được giao, phân bổ hợp lý các nhiệm vụ cho các đơn vị, đảm bảo được sự liên thông và phối hợp giữa các đơn vị.
Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đánh giá cao những nỗ lực và thành công mà ngành DS-KHHGĐ đã đạt được trong thời gian qua với những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, công tác dân số trong thời gian tới đòi hỏi sự nỗ lực lớn nhằm nâng cao chất lượng dân số, chất lượng giống nòi để người Việt Nam khỏe mạnh cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Theo Thứ trưởng, để thực hiện được điều đó, toàn ngành Dân số cần tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Thay mặt lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ, TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cảm ơn Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Y tế đã đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của ngành Dân số. TS Dương Quốc Trọng cho biết, tại thời điểm công bố Quyết định 17/2013/QĐ-TTg, cũng là ngày Quyết định có hiệu lực thi hành, 11 vụ, đơn vị của Tổng cục đã hoàn thiện từ nhân sự tới phân công nhiệm vụ, hệ thống phần mềm quản lý điện tử E Office cũng đã được thiết lập theo cơ cấu tổ chức mới đã chạy trơn tru, hiệu quả. Với bộ máy được kiện toàn và truyền thống đoàn kết, sáng tạo, TS Dương Quốc Trọng khẳng định, Tổng cục DS-KHHGĐ nói riêng và ngành Dân số nói chung sẽ đủ sức, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ đầy khó khăn, phức tạp trong tình hình mới mà Đảng, Nhà nước và Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Y tế giao cho. 
Quyết định 17/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2013 và thay thế Quyết định số 18/2008/QĐ-TTg ngày 29/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục DS-KHHGĐ thuộc Bộ Y tế.

Căn cứ vào Quyết định 17/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục DS-KHHGĐ đã điều động và bổ nhiệm 5 Vụ trưởng và tương đương (02 trường hợp bổ nhiệm ngang chức và 03 vụ trưởng mới); điều động và bổ nhiệm ngang chức 07 Phó Vụ trưởng và tương đương, 11 Phó Vụ trưởng và tương đương mới; Tiếp nhận và bổ nhiệm 01 Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông giáo dục.

Các Vụ được tách và thành lập mới bao gồm: Vụ Quy mô DS-KHHGĐ; Vụ Cơ cấu và chất lượng dân số; Vụ Pháp chế - Thanh tra; Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ; Trung tâm nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu.

Hà Thư

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC