Ngày 14 Tháng 8, 2021 | 05:36 PM

Cao Bằng tổ chức 2 hội nghị chuyên đề về công tác dân số

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Trong hai ngày 12-13/8, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Cao Bằng tổ chức "Hội nghị chuyên đề sàng lọc trước sinh và sơ sinh" và "Hội nghị chuyên đề công tác đổi sổ A0 năm 2021 và xây dựng chỉ tiêu về dân số giai đoạn 2021 - 2025".

Kết quả sàng lọc trước sinh và sơ sinh chưa cao

Chiều 12/8, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị chuyên đề sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Tham dự có đại diện Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.

Hoạt động sàng lọc trước sinh và sơ sinh được cung cấp dịch vụ kỹ thuật theo hai hình thức: miễn phí và hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh thực hiện sàng lọc trước sinh được 691 ca/3.215 ca, đạt 21,49%. Trong đó sàng lọc trước sinh theo hình thức miễn phí là 193 ca, hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa là 498 ca. 

Cao Bằng tổ chức 2 hội nghị chuyên đề về công tác dân số - Ảnh 1.

Các đại biểu tại Hội nghị chuyên đề sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

Đối với sàng lọc sơ sinh, toàn tỉnh thực hiện 562 ca/6859 ca, đạt 8,19%. Có 6/15 đơn vị thực hiện sàng lọc trước sinh miễn phí và 8/15 đơn vị thực hiện hình thức xã hội hóa. Đối với dịch vụ sàng lọc sơ sinh có 13/15 đơn vị thực hiện miễn phí và 10/15 đơn vị thực hiện hình thức xã hội hóa.

Mặc dù hoạt động sàng lọc trước sinh và sơ sinh mang lại nhiều lợi ích, nhưng việc thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế do thiếu máy móc, trang thiết bị và nhân viên y tế chưa được đào tạo, tập huấn. Nhận thức của một số người dân còn hạn chế, chưa thấy được tầm quan trọng của việc sàng lọc trước sinh, sơ sinh.

Hội nghị đã phổ biến quy trình thực hiện chương trình sàng lọc trước sinh, sơ sinh; hướng dẫn tra cứu kết quả kênh xã hội hóa của Bionet; giới thiệu kênh miễn phí và xã hội hóa chương trình sàng lọc trước sinh, sơ sinh.

Chốt số liệu thông tin sổ A0 của từng hộ gia đình

Chi cục DS - KHHGĐ triển khai kế hoạch đổi sổ ghi chép ban đầu về công tác Dân số - KHHGĐ (gọi tắt là A0), chuẩn bị đổi sổ A0 năm 2021; xây dựng chỉ tiêu dân số giai đoạn 2021 - 2025.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng thông tin, số liệu thống kê chuyên ngành phục vụ quản lý và điều hành công tác DS - KHHGĐ trong giai đoạn mới; rà soát và cập nhật các thông tin DS - KHHGĐ của hộ dân cư theo từng địa bàn dân cư do cộng tác viên quản lý để khóa sổ A0. 

Tại Hội nghị chuyên đề công tác đổi sổ A0 năm 2021 và xây dựng chỉ tiêu về dân số giai đoạn 2021 - 2025 vừa diễn ra ngày 13/8, Chi cục DS-KHHGĐ cho biết: Trong quá trình triển khai khóa sổ A0 gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân cư sống rải rác nên cộng tác viên chưa nắm rõ từng hộ dân cư; không có kinh phí cho việc rà soát, cập nhật đổi sổ.

Tuy nhiên với sự nỗ lực vượt khó khăn, đến ngày 30/4/2021, Cao Bằng đã hoàn thành việc khóa sổ A0. Số sổ A0 được khóa đúng thời điểm, đúng quy trình đạt 100% kế hoạch. 

Số liệu sau khi rà soát, chốt sổ với tổng số hộ dân cư là 127.130 hộ, tổng số nhân khẩu thường trú là 553.948 người. Trong đó số phụ nữ từ 15 - 49 tuổi có chồng là 104.363 người, số người sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại là 60.591 người.

Cao Bằng tổ chức 2 hội nghị chuyên đề về công tác dân số - Ảnh 2.

Các đại biểu tại Hội nghị chuyên đề công tác đổi sổ A0 năm 2021 và xây dựng chỉ tiêu về dân số giai đoạn 2021 - 2025

Để hoàn thành việc chuyển đổi sổ A0/2016 sang sổ A0/2021, Chi cục DS-KHHGĐ giao Phòng Dân số truyền thông và Công tác xã hội tiếp tục kiểm tra thẩm định công tác rà soát của nhân viên y tế thôn bản tại hộ gia đình, bổ sung, chỉnh sửa các thông tin biến động của hộ dân cư trên địa bàn vào kho dữ liệu điện tử cấp huyện. Các công việc này phải hoàn thành trước ngày 10/8/2021.

Chi cục DS- KHHGĐ kiểm tra việc thẩm định công tác rà soát, chỉnh sửa, bổ sung thông tin hộ dân cư vào sổ A0 của nhân viên y tế thôn bản của Phòng Dân số truyền thông và Công tác xã hội, công tác cập nhật thông tin đã rà soát vào kho dữ liệu điện tử. Hoạt động này sẽ hoàn thành trước ngày 30/8/2021.

Tiếp đó, Chi cục DS-KHHGĐ sẽ in, cấp phiếu hộ dân cư và lập sổ A0 trước ngày 10/10/2021; tập huấn nghiệp vụ về những nội dung mới sổ A0 của nhân viên y tế thôn bản, phiếu thu tin và mẫu báo cáo thống kê, sử dụng phần mềm, cập nhật thông tin và kho dữ liệu điện tử, thời gian hoàn thành trước ngày 15/11/2021.

Các thông tin đã rà soát, bổ sung của từng hộ gia đình sẽ được thẩm định và cập nhật vào kho dữ liệu điện tử cấp huyện, tỉnh. Theo kế hoạch, sổ A0/2016 được thay bằng sổ A0/2021 trên cơ sở số liệu đã được nhập vào phần mềm quản lý dân số mới MIS 2021 và tổng kết các hoạt động đổi sổ A0 vào cuối tháng 11/2021.

Hội nghị cũng đã triển khai hướng dẫn xây dựng chỉ tiêu về dân số giai đoạn 2021 - 2025 (như dân số trung bình, tổng tỷ suất sinh; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên…); xây dựng chỉ tiêu chuyên môn về dân số giai đoạn 2021 - 2025 (chỉ tiêu các biện pháp tránh thai, sàng lọc trước sinh, sơ sinh, chăm sóc người cao tuổi…).

Mai Anh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC