Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đảm đang

Vy Oanh: Mặt tôi B52 bắn còn không thủng

Vy Oanh: Mặt tôi B52 bắn còn không thủng

Văn hóa - Giải trí

"Trâu buộc ghét trâu ăn là lẽ thường ở đời. Họ càng ném đá, tôi càng nổi tiếng".

Top