Thông tin mới nhất về: Đại hội XII

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

06/12/2018 11:12

GiadinhNet - Ngày 6/12, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

Tags: hội nghị trung ương, ban chấp hành trung ương đảng, Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội, Thứ trưởng thường trực

Xác nhận thông tin giới thiệu nhân sự 4 chức danh chủ chốt

Xác nhận thông tin giới thiệu nhân sự 4 chức danh chủ chốt

24/01/2016 13:32

GiadinhNet – Ông Vũ Trọng Kim - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xác nhận thông tin về giới thiệu nhân sự cho 4 chức danh chủ chốt trong Đại hội XII.

Tags: Đại hội XII, đại hội Đảng, bầu cử, bầu chủ tịch nước, Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng, Tổng Bí thư

Kiên quyết đấu tranh dù tranh chấp chủ quyền biển đảo sẽ diễn ra gay gắt

Kiên quyết đấu tranh dù tranh chấp chủ quyền biển đảo sẽ diễn ra gay gắt

21/01/2016 15:01

GiadinhNet – Nhận định tình hình trong 5 năm tới, báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày sáng 21/1 khẳng định tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đông tiếp tục diễn ra gay gắt. Chúng ta kiên quyết bảo vệ vững chắc tổ quốc, toàn vẹn lãnh thổ.

Tags: Đại hội XII, đại hội Đảng, đại hội, biển đảo, tranh chấp biển đảo, chủ quyền, đấu tranh

Chương trình nghị sự ngày khai mạc Đại hội Đảng

Chương trình nghị sự ngày khai mạc Đại hội Đảng

21/01/2016 09:10

GiadinhNet - Sáng nay (21/1),sau khi thực hiện nghi thức chào cờ, khai mạc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bắt đầu thực hiện các chương trình nghị sự.

Tags: Khai mạc Đại hội XII, đại hội XII, đảng cộng sản việt nam, đại hội đại biểu lần thứ XII, đồng chí Trương Tấn Sang

Công bố danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội XII

Công bố danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội XII

20/01/2016 15:03

GiadinhNet – Phiên họp trù bị sáng 20/1 đã bầu ra Đoàn chủ tịch gồm 17 người, Đoàn thư ký có 5 người.

Tags: Đại hội Đảng, Đại hội XII, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12, bầu cử, bầu đoàn chủ tịch

Bầu xong đoàn chủ tịch, thông qua quy chế bầu cử Đại hội XII

Bầu xong đoàn chủ tịch, thông qua quy chế bầu cử Đại hội XII

20/01/2016 12:29

GiadinhNet – Sáng nay (20/1), phiên trù bị Đại hội XII của Đảng đã hoàn thành nhiều phần việc quan trọng. Trong đó có việc hoàn thành các phần việc: bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc của Đại hội, thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội và thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Tags: Đại hội Đảng, đại hội XII, bầu cử, quy chế bầu cử, Đại hội đại biểu toàn quốc, phiên trù bị

Nhiều văn kiện quan trọng sẽ được thông qua tại Đại hội XII của Đảng

Nhiều văn kiện quan trọng sẽ được thông qua tại Đại hội XII của Đảng

18/01/2016 14:46

GiadinhNet – Theo Ban tuyên giáo Trung ương, nhiều văn kiện quan trọng sẽ được thảo luận, thông quan trong Đại hội XII tới.

Tags: Đại hội XII, Đại hội Đảng, Văn kiện, thông qua, chủ đề đại hội XII

Thiết bị hiện đại trong trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng

Thiết bị hiện đại trong trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng

18/01/2016 14:44

GiadinhNet – Sáng 18/1, Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XII của Đảng đã chính thức được khai trương. Để phục vụ báo chí tác nghiệp, hàng loạt thiết bị hiện đại đã được lắp đặt tại Trung tâm Báo chí.

Tags: Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng, Trung tâm báo chí, Đại hội XII, Phóng viên, nhà báo, tác nghiệp, báo chí