Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C
'Thà bỏ chứ không nên học chương trình quốc tế thiếu kiểm định'

'Thà bỏ chứ không nên học chương trình quốc tế thiếu kiểm định'

Xã hội

Đó là quan điểm của ông Đào Tuấn Đạt, người phụ trách chuyên môn của trường THPT Anhxtanh, Hà Nội. Ông Đạt có nhiều năm nghiên cứu về trường tư thục và quốc tế ở Việt Nam.

Top