Thông tin mới nhất về: chính sách dân số

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Lâm Đồng triển khai Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 giai đoạn 2021- 2025: Triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng dân số

Lâm Đồng triển khai Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 giai đoạn 2021- 2025: Triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng dân số

06/07/2021 08:30

GiadinhNet - Thực hiện Quyết định số 1679 /QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, ngày 10/5/2021 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 2882/KH-UBND về thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tags: chất lượng dân số, đồng bào dân tộc thiểu số, kế hoạch hóa gia đình, chính sách dân số, dân số

Quảng Trị: Nhiều cách làm hay trong truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình

Quảng Trị: Nhiều cách làm hay trong truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình

18/05/2021 06:49

GiadinhNet - Hơn 1 tháng nay, chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ đến các xã, phường có mức sinh, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao và xã thuộc địa bàn khó khăn năm 2021 (gọi tắt là chiến dịch) được các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thực hiện tích cực với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đồng thời vẫn đảm bảo phòng chống dịch bệnh hiệu quả, an toàn.

Tags: truyền thông dân số, dân số, kế hoạch hóa gia đình, Sức khỏe sinh sản, Chăm sóc sức khỏe nhân dân, sức khỏe nhân dân, chính sách dân số

Hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng dân số: Yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững

Hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng dân số: Yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững

08/05/2021 14:55

GiadinhNet - Dân số vừa là lực lượng sản xuất, vừa là lực lượng tiêu dùng, là một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững, bao trùm của đất nước. Vì vậy, 60 năm nay, công tác dân số luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Tags: chất lượng dân số, Phát triển bền vững, Dân số Việt Nam, chính sách dân số, dân số

Những cộng tác viên dân số tâm huyết ở miền Tây Quảng Ngãi

Những cộng tác viên dân số tâm huyết ở miền Tây Quảng Ngãi

23/03/2021 07:22

GiadinhNet - Mặc dù gặp nhiều khó khăn, chế độ đãi ngộ thấp, nhưng đội ngũ cộng tác viên dân số ở thôn, bản vẫn nhiệt tình, hăng say với công việc. Nơi nào có người dân, nơi đó có dấu chân của người cộng tác viên dân số, họ đi từng nhà, rà từng đối tượng để tìm ra các giải pháp tuyên truyền phù hợp và hiệu quả.

Tags: Cộng tác viên, kế hoạch hóa gia đình, Sức khỏe sinh sản, chính sách dân số, chất lượng dân số, dân số

Nghệ An ban hành chính sách mới “gỡ khó” cho công tác dân số

Nghệ An ban hành chính sách mới “gỡ khó” cho công tác dân số

11/03/2021 08:00

GiadinhNet - HĐND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Nghị quyết số 15/NQ- HĐND quy định về một số chính sách dân số trên địa bàn tỉnh với nhiều thay đổi về chính sách và công tác thi đua khen thưởng, cơ chế hoạt động… Sự điều chỉnh này sẽ có những tác động đáng kể đến công tác dân số trong thời gian tới.

Tags: chính sách dân số, công tác dân số, dân số, địa bàn tỉnh Nghệ An

Hệ thống cộng tác viên đóng vai trò "then chốt" trong công tác dân số

Hệ thống cộng tác viên đóng vai trò "then chốt" trong công tác dân số

24/12/2020 21:00

GiadinhNet – Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số (Bộ Y tế), hệ thống cộng tác viên rất quan trọng trong công tác dân số nói chung và Chương trình Bảo vệ và Phát triển dân tộc thiểu số rất ít người nói riêng.

Tags: hỗ trợ sinh, chính sách dân số, Cộng tác viên, đóng vai trò, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Tổng Cục Dân số, dân tộc thiểu số, tỉnh Quảng Nam, đa chức năng, cán bộ chuyên trách, dân số, thiểu số

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dân số các dân tộc thiểu số tại Thanh Hóa

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dân số các dân tộc thiểu số tại Thanh Hóa

19/12/2020 19:05

GiadinhNet – Việc tăng cường thực hiện chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình tại khu vực có người dân tộc thiểu số, dân tộc đã góp phần giảm nguy cơ suy thoái về chất lượng giống nòi, nâng cao chất lượng dân số để góp phần thành công cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, giữ vững ổn định chủ quyền dân tộc.

Tags: chất lượng dân số, dân tộc thiểu số, chính sách dân số

Hơn 147 tỷ đồng đến với phụ nữ nghèo vùng dân tộc thiểu số miền núi khi sinh con đúng chính sách dân số

Hơn 147 tỷ đồng đến với phụ nữ nghèo vùng dân tộc thiểu số miền núi khi sinh con đúng chính sách dân số

18/12/2020 14:11

GiadinhNet - Trong 5 năm thực hiện Nghị định 30/2015/NĐ-CP về hỗ trợ phụ nữ nghèo vùng dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số đã có 73.775 người, tương ứng kinh phí đã chi cho đối tượng là 147 tỷ 551 triệu đồng.

Tags: vùng dân tộc thiểu số, dân tộc thiểu số, chính sách dân số, chi cục dân số, người dân tộc thiểu số, tổng cục Dân số - KHHGĐ

Một số giải pháp tăng cường thực hiện công tác dân số trong tình hình mới

Một số giải pháp tăng cường thực hiện công tác dân số trong tình hình mới

18/12/2020 13:59

GiadinhNet - Ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh: "Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách Dân số KHHGĐ sang Dân số và Phát triển". Đây là một nhiệm vụ mới nhằm giải quyết toàn diện, đồng bộ và căn bản hơn các vấn đề dân số đang đặt ra hiện nay và trong tương lai.

Tags: chính sách dân số, Sức khỏe sinh sản, dân số

Hoạch định chính sách dân số thích ứng với già hóa dân số ở Việt Nam

Hoạch định chính sách dân số thích ứng với già hóa dân số ở Việt Nam

10/12/2020 13:34

GiadinhNet - Già hóa dân số đang là vấn đề cần được quan tâm ở Việt Nam hiện nay. Tốc độ già hóa dân số nhanh và sẽ đạt ngưỡng dân số già trước năm 2030. Trên cơ sở định hướng chính sách dân số của Đảng và Nhà nước, cần có những giải pháp đồng bộ, trong đó hoạch định chính sách dân số thích ứng với già hoá dân cư cần tập trung vào các nội dung như bảo đảm tài chính, sức khoẻ và khuyết tật, chăm sóc xã hội, bố trí cuộc sống phù hợp, chú ý tới người cao tuổi cô đơn, bị lạm dụng, bạo hành cũng như trong tình huống khẩn cấp.

Tags: chính sách dân số, dân số

Tập trung vào các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu chính sách dân số và phát triển

Tập trung vào các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu chính sách dân số và phát triển

09/12/2020 13:25

GiadinhNet - Quy mô và chất lượng dân số là yếu tố quan trọng ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển, thịnh vượng của quốc gia - dân tộc. Ở nước ta, vấn đề dân số luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Sau 25 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa VII về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng, nhiều vấn đề về dân số đã được giải quyết, tuy nhiên, lại xuất hiện những vấn đề mới. Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số trong tình hình mới, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới (Nghị quyết số 21 - NQ/TW).

Tags: chính sách dân số, chất lượng dân số, dân số

Những vấn đề cần chú trọng khi chuyển chính sách sang Dân số và Phát triển

Những vấn đề cần chú trọng khi chuyển chính sách sang Dân số và Phát triển

24/11/2020 11:28

GiadinhNet - Nghị quyết 21-NQ/TW về "Công tác dân số trong tình hình mới" của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII xác định: "Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và Phát triển". Đây là bước chuyển đánh dấu giai đoạn mới của chính sách dân số ở Việt Nam.

Tags: chính sách dân số, chất lượng dân số, dân số

Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới: Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược,vừa cấp thiết, vừa lâu dài

Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới: Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược,vừa cấp thiết, vừa lâu dài

23/11/2020 11:19

GiadinhNet - Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Nghị quyết xác định: Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Sau đây là toàn văn Nghị quyết quan trọng này.

Tags: chính sách dân số, nâng cao nhận thức, Chỉ số phát triển con người, cân bằng giới tính, dân số

Chuyển biến tích cực từ mô hình “Giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” ở Điện Biên

Chuyển biến tích cực từ mô hình “Giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” ở Điện Biên

10/11/2020 07:00

GiadinhNet - Nhờ công tác tuyên truyền đa dạng cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống của tỉnh Điện Biên dù đang ở mức cao so với cả nước song đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tags: hôn nhân cận huyết thống, tỉnh Điện Biên, phụ nữ vùng cao, chính sách dân số, dân số

Phấn đấu đến năm 2025 đạt tỉ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái

Phấn đấu đến năm 2025 đạt tỉ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái

21/10/2020 09:23

GiadinhNet - Tại Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng để lấy ý kiến nhân dân có nêu rõ mục tiêu, đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, phấn đấu đến năm 2025 đạt tỉ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái.

Tags: Phát triển kinh tế, kinh tế xã hội, chăm sóc y tế, chất lượng khám chữa bệnh, chính sách dân số, chỉ số giới tính

Lựa chọn giới tính thai nhi là vi phạm pháp luật

Lựa chọn giới tính thai nhi là vi phạm pháp luật

28/09/2020 07:00

GiadinhNet - Trên thực tế, hơn 90% thai phụ biết giới tính của con trước khi sinh; trong khi Pháp lệnh Dân số Việt Nam quy định cụ thể các hành vi liên quan đến việc lựa chọn giới tính thai nhi, trong đó có tiết lộ giới tính thai nhi sẽ bị xử lý.

Tags: lựa chọn giới tính, giới tính thai nhi, pháp lệnh dân số, vi phạm pháp luật, chính sách dân số

Thái Bình nỗ lực giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Thái Bình nỗ lực giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

13/08/2020 09:42

GiadinhNet - Mất cân bằng giới tính khi sinh đang là vấn đề xã hội được nhiều người quan tâm bởi nó có chiều hướng gia tăng và ngày càng khó kiểm soát. Tại Thái Bình, nhiều mô hình, đề án đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt, trong đó có mô hình “Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”.

Tags: mất cân bằng giới tính, chính sách dân số, cân bằng giới tính, dân số

Những vấn đề cần chú trọng khi chuyển chính sách sang Dân số và Phát triển

Những vấn đề cần chú trọng khi chuyển chính sách sang Dân số và Phát triển

01/08/2020 08:07

GiadinhNet - Nghị quyết 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới” của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII xác định: “Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và Phát triển”. Đây là bước chuyển có tính cách mạng, đánh dấu giai đoạn mới của chính sách dân số ở Việt Nam.

Tags: chính sách dân số, chất lượng dân số, dân số

Tâm thư day dứt nỗi niềm của gần 600 cán bộ dân số Thanh Hóa

Tâm thư day dứt nỗi niềm của gần 600 cán bộ dân số Thanh Hóa

25/07/2020 06:57

GiadinhNet - Dành nhiều năm tuổi thanh xuân, 559 cán bộ bán chuyên trách dân số cấp xã không quản ngại công sức lăn lộn với phong trào. Công việc vất vả, thu nhập thấp nhưng các chị, các anh vẫn đi từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền, vận động. Vậy mà giờ đây họ chưa biết sẽ đi đâu, về đâu.

Tags: Công việc vất vả, cán bộ dân số, dân số, chính sách dân số

Người cộng tác viên gắn chặt công tác dân số với “tình làng nghĩa xóm”

Người cộng tác viên gắn chặt công tác dân số với “tình làng nghĩa xóm”

14/07/2020 07:20

GiadinhNet - Đó là chị Trần Thị Thu Nga, cộng tác viên (CTV) dân số thôn Bồng Lai (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Chị Nga đã gắn bó với việc “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” gần 15 năm qua…

Tags: Cộng tác viên, tình làng nghĩa xóm, Cộng tác viên dân số, dân số, chính sách dân số

1 2 3 ... Trang cuối