Thông tin mới nhất về: Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Thủ tướng ban hành Quyết định lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Thủ tướng ban hành Quyết định lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

27/05/2021 14:30

GiadinhNet - Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 771/QĐ-TTg về việc ban hành quy định về lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương.

Tags: dân số, lồng ghép dân số vào kế hoạch phát triển, Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, Quyết định 771 của Thủ tướng Chính phủ

Lồng ghép biến dân số vào kế hoạch hoá phát triển đất nước là yêu cầu cấp thiết

Lồng ghép biến dân số vào kế hoạch hoá phát triển đất nước là yêu cầu cấp thiết

27/12/2020 15:01

GiadinhNet – “Dân số phải được lồng ghép vào kế hoạch hóa phát triển. Ðây là yêu cầu, cũng là giải pháp quan trọng khi chuyển trọng tâm chính sách dân số sang Dân số và Phát triển”, GS Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội nhấn mạnh.

Tags: dân sô, Dân số và Phát triển, lồng ghép biến dân số vào kế hoạch phát triển đất nước, Nghị quyết 21, Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030

Thúc đẩy phân bố dân số hợp lý, đảm bảo người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng các dịch vụ xã hội

Thúc đẩy phân bố dân số hợp lý, đảm bảo người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng các dịch vụ xã hội

27/12/2020 13:01

GiadinhNet – Việt Nam đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng với 65,4 triệu người trong độ tuổi lao động, chiếm 68,0% tổng dân số. Dân số trong độ tuổi lao động lớn, mang đến nhiều lợi thế cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhưng cũng tác động rất lớn đến các dòng di cư tại Việt Nam.

Tags: dân số, người di cư, Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, di cư và đô thị hóa

Đổi mới truyền thông, vận động, đẩy mạnh truyền thông về Dân số và Phát triển trong tình hình mới

Đổi mới truyền thông, vận động, đẩy mạnh truyền thông về Dân số và Phát triển trong tình hình mới

27/12/2020 11:00

GiadinhNet – Trước bối cảnh mới của công tác dân số, các chuyên gia cho rằng, một trong những nhiệm vụ quan trọng là cần đổi mới công tác truyền thông, vận động. Trong đó, chú trọng truyền thông về các nội dung của Nghị quyết 21-NQ/TW và sự chuyển hướng trọng tâm từ DS-KHHGĐ sang Dân số và Phát triển, giải quyết toàn diện các vấn đề của công tác dân số trong tình hình mới.

Tags: dân số, truyền thông dân số, Dân số và Phát triển, Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, Nghị quyết 21

Đưa nghiên cứu về Dân số và Phát triển thành một trong những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ cấp quốc gia

Đưa nghiên cứu về Dân số và Phát triển thành một trong những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ cấp quốc gia

27/12/2020 09:01

GiadinhNet – Nội dung nghiên cứu cần tập trung làm rõ mối quan hệ có tính quy luật giữa động thái dân số (sự thay đổi về quy mô, cơ cấu, phân bố dân số) với phát triển kinh tế - xã hội, môi trường và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tags: dân số, công tác dân số, Dân số và Phát triển, Nghiên cứu về công tác dân số, Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030

Hoàn thiện thể chế, kiện toàn bộ máy tổ chức góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

Hoàn thiện thể chế, kiện toàn bộ máy tổ chức góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

27/12/2020 07:08

GiadinhNet – Theo các chuyên gia, muốn thực hiện thành công chương trình Dân số và Phát triển trong thời gian tới theo Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng như Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 thì dứt khoát phải có một tổ chức bộ máy ổn định và đủ mạnh tương đương với nhiệm vụ mới.

Tags: dân số, bộ máy tổ chức, Nghị quyết 21, hoàn thiện thể chế, Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030

Nâng cao chất lượng dân số - "chìa khóa vàng" mở ra cánh cửa phát triển bền vững của đất nước

Nâng cao chất lượng dân số - "chìa khóa vàng" mở ra cánh cửa phát triển bền vững của đất nước

24/12/2020 15:29

GiadinhNet – Theo các chuyên gia, nâng cao chất lượng dân số, đảm bảo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội là một trong những mục tiêu phát triển hàng đầu của nước ta.

Tags: dân số, chất lượng dân số, nâng cao chất lượng dân số, Nghị quyết 21, Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030

Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030: Quán triệt sâu sắc và triển khai đầy đủ Nghị quyết 21-NQ/TW

Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030: Quán triệt sâu sắc và triển khai đầy đủ Nghị quyết 21-NQ/TW

16/12/2020 15:01

GiadinhNet - Thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 sẽ là cơ hội rất lớn cho việc chuyển đổi từ DS-KHHGĐ sang giải quyết đồng bộ các vấn đề về Dân số và Phát triển, đưa Nghị quyết 21-NQ/TW vào cuộc sống.

Tags: dân số, Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, Nghị quyết 21, Dân số và Phát triển

Thích ứng với già hóa dân số, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Thích ứng với già hóa dân số, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

16/12/2020 12:01

GiadinhNet – Đây là 1 trong 8 mục tiêu được đưa ra trong Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/11/2019.

Tags: dân số, già hóa dân số, Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030

Thủ tướng phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030

Thủ tướng phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030

17/04/2020 23:07

GiadinhNet – Ngày 17/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 537/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030.

Tags: dân số, Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030, truyền thông dân số, Dân số và Phát triển, Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, công tác dân số

Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch “Nâng cao năng lực nghiên cứu về Dân số và Phát triển đến năm 2030”

Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch “Nâng cao năng lực nghiên cứu về Dân số và Phát triển đến năm 2030”

04/03/2020 17:51

GiadinhNet - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 314/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch “Nâng cao năng lực nghiên cứu về Dân số và Phát triển đến năm 2030”.

Tags: dân số, Dân số và Phát triển, Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển

Tổng cục Dân số tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Tổng cục Dân số tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

15/01/2020 10:20

GiadinhNet – Chiều 14/1, Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) đã tổ chức Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và Hội nghị công chức, viên chức năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; trao Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tags: Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, dân số, tổng kết công tác dân số, Tổng Cục Dân số

Tập trung mọi nguồn lực, hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết 21-NQ/TW vào cuộc sống

Tập trung mọi nguồn lực, hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết 21-NQ/TW vào cuộc sống

09/01/2020 16:29

GiadinhNet – Ngày 9/1, Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân số năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và triển khai Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tags: dân số, Tổng Cục Dân số, Tổng kết công tác dân số năm 2019, Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, Nghị quyết 21

Những sự kiện nổi bật ngành Dân số năm 2019

Những sự kiện nổi bật ngành Dân số năm 2019

30/12/2019 14:36

GiadinhNet - Năm 2019 là năm thứ hai ngành Dân số triển khai Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới. Cũng trong năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1679/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, đây là văn bản quan trọng, đánh dấu bước chuyển trọng tâm công tác dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.

Tags: công tác dân số, Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ, Tháng hành động Quốc gia về dân số, phó thủ tướng Vũ Đức Đam, chất lượng dân số

Tổng cục Dân số nói gì về đề xuất sinh con thứ 2 được hỗ trợ mua nhà ở TP.HCM?

Tổng cục Dân số nói gì về đề xuất sinh con thứ 2 được hỗ trợ mua nhà ở TP.HCM?

29/11/2019 07:30

GiadinhNet – Theo các chuyên gia, với mức sinh thấp ở mức nghiêm trọng như hiện nay, nếu TPHCM không có những biện pháp để can thiệp, thời gian tới mức sinh sẽ càng giảm sâu hơn.

Tags: dân số, giảm sinh ở nơi có mức sinh cao, khuyến sinh ở nơi có mức sinh thấp, duy trì mức sinh thay thế, Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, mức sinh thấp, Nghị quyết 21