Hình ảnh ngày đầu tái lập chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Quảng Ninh

Hình ảnh ngày đầu tái lập chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Dưới đây là những hình ảnh trong ngày đầu Quảng Ninh tái lập chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Hình ảnh ngày đầu tái lập chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Quảng Ninh - Ảnh 2.

Tại các cửa ngõ ra vào tỉnh Quảng Ninh đã lập các chốt kiểm soát dịch COVID-19.


Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, trong ngày đầu tái khởi động các chốt kiểm dịch cầu Bạch Đằng, người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch. Phần lớn đều chủ động thực hiện khai báo y tế điện tử tại nhà trước khi đi nên khi qua chốt, thủ tục diễn ra nhanh gọn, không gây ùn tắc cục bộ.

Một số hình ảnh ghi nhận thực tế tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19  cầu Bạch Đằng trong ngày đầu khởi động lại. 

Hình ảnh ngày đầu tái lập chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Quảng Ninh - Ảnh 3.
Hình ảnh ngày đầu tái lập chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Quảng Ninh - Ảnh 4.
Hình ảnh ngày đầu tái lập chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Quảng Ninh - Ảnh 5.
Hình ảnh ngày đầu tái lập chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Quảng Ninh - Ảnh 6.
Hình ảnh ngày đầu tái lập chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Quảng Ninh - Ảnh 7.
Hình ảnh ngày đầu tái lập chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Quảng Ninh - Ảnh 8.
Hình ảnh ngày đầu tái lập chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Quảng Ninh - Ảnh 9.

Mọi trường hợp vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh kể từ 0h ngày 8/5/2021 đều phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt khi qua chốt kiểm soát dịch liên ngành.

Hình ảnh ngày đầu tái lập chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Quảng Ninh - Ảnh 10.

Đối với các công dân từ các vùng có ca mắc COVID-19 vào địa bàn, buộc phải quay đầu hoặc gửi khai báo y tế cho các cơ quan y tế và chính quyền địa phương để tổ chức đưa về các khu cách ly y tế tập trung của tỉnh.

Hiện chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 cầu Bạch Đằng chỉ kiểm soát phương tiện và người vào tỉnh Quảng Ninh.

Thế Nam

Hình ảnh ngày đầu tái lập chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Quảng Ninh - Ảnh 11.