Sở hữu những chứng chỉ này thí sinh không cần thi vẫn được 10 điểm

Bộ GD&ĐT cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra từ ngày 6 - 9/7. Trong đó, ngày 6/7 là thời gian làm thủ tục dự thi; 9/7 là ngày dự phòng. 2 ngày thi chính thức là 7 - 8/7. Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh hệ giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi một trong 7 ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông. Thí sinh là học viên GDTX được đăng ký dự thi bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

Điểm đáng chú ý của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đó là tiếp tục áp dụng các trường hợp thí sinh được miễn bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT, đó là: Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Sở hữu những chứng chỉ này thí sinh không cần thi vẫn được 10 điểm - Ảnh 1.

Nhiều trường hợp được miễn thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Thí sinh có một trong các chứng chỉ Ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông) hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 6/7/2021 và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định.

Cụ thể, với môn Tiếng Anh, chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu bao gồm: TOEL ITP 450 điểm, TOEFL iBT 45 điểm (đơn vị cấp chứng chỉ là Educational Testing Service); IELTS 4.0 điểm (đơn vị cấp chứng chỉ là British Council, Internasional Development Program).

Với môn Tiếng Nga, chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu TORFL cấp độ 1 (đơn vị cấp chứng là Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội). Với môn Tiếng Pháp, chứng chỉ tối thiểu là TCF (300 - 400 điểm), DELF B1 (đơn vị cấp chứng chỉ là Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế).

Môn tiếng Đức, chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu bao gồm: Goethe - Zertifikat B1, Deutsches Sprachdiplom B1, Zetifikat B1 (đơn vị cấp chứng chỉ là Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài).

Môn tiếng Nhật, chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu là JLPT cấp độ N3 (đơn vị cấp là Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản). Với môn tiếng Trung Quốc, chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu là: HSK cấp độ 3 (chứng chỉ cấp bởi Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc, Ủy ban khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia, Tổng bộ Viện Không Tử - Trung Quốc), TOCFL cấp độ 3 (đơn vị cấp là Ủy ban công tác thúc đẩy Kỳ thi đánh giá năng lực Hoa ngữ quốc gia).

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Thí sinh không đăng ký sử dụng quyền được miễn thi bài thi Ngoại ngữ thì phải dự thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT như thí sinh không được miễn thi.

Danh mục các chứng chỉ được miễn thi Ngoại ngữ Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021:

Sở hữu những chứng chỉ này thí sinh không cần thi vẫn được 10 điểm - Ảnh 2.
Sở hữu những chứng chỉ này thí sinh không cần thi vẫn được 10 điểm - Ảnh 3.

Quang Anh