Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Phó Tổng cục trưởng phụ trách đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Báo GĐ&XH trong thời gian qua. Báo GĐ&XH đã có những đóng góp lớn trong công tác tuyên truyền vận động về công tác Dân số, kế hoạch hóa gia đình nói riêng và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung.

Báo GĐ&XH luôn giữ được tôn chỉ mục đích, là cơ quan ngôn luận của ngành, định hướng và chuyển tải những thông điệp chính thống của ngành đối với độc giả và những người làm công tác DS-KHHGĐ trong cả nước. Bên cạnh đó, Báo cũng là địa chỉ tin cậy của bạn đọc, là tờ báo của mọi gia đình với những vấn đề hàng đầu về gia đình và sức khỏe.

Thay mặt lãnh đạo Ban biên tập, TS Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Tổng Biên tập Báo GĐ&XH, đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng cục trong thời gian qua đối với Báo. Đồng thời cũng nhấn mạnh đến sự chuyển hướng và khẳng định vai trò của Báo GĐ&XH trong xu thế phát triển mạnh mẽ của báo điện tử. Báo GD&XH cũng đang hướng tới mục tiêu xây dựng tòa soạn hội tụ đa phương tiện để đạt hiệu quả cao nhất.

Ông Nguyễn Văn Tân cũng khẳng định, với truyền thống đoàn kết, nhất trí, tâm huyết của tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, Báo sẽ duy trì sự phát triển, luôn xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế, đóng góp những thành tích vô cùng quan trọng vào thành công chung của ngành Y tế, Dân số.

Hà Anh