Phản ứng của Hà Hồ khi khán giả yêu cầu hát 'Một vòng trái đất' của Minh Hằng

Trong chương trình, khi được khán giả yêu cầu hát 'Một vòng trái đất' - hit của Minh Hằng, 'gái một con' đã phản ứng nhanh nhạy. Cô trả lời rằng: 'Bài đó nếu Hà thuộc, Hà cũng sẽ hát'.

Phản ứng của Hà Hồ khi khán giả yêu cầu hát 'Một vòng trái đất' của Minh Hằng

Theo Ngôi sao