Đăng ký dự thi THPT quốc gia 2016 ở đâu, thủ tục ra sao?

Theo quy chế kỳ thi THPT Quốc gia hiện hành, thí sinh chưa tốt nghiệp sẽ đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12, thí sinh tự do đăng ký tại địa điểm do Sở GD&ĐT quy định.

Đơn vị nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế.

Về thủ tục đăng ký dự thi, hiệu trưởng trường phổ thông hoặc thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh nộp phiếu đăng ký dự thi chịu trách nhiệm hướng dẫn đăng ký dự thi, thu phiếu đăng ký dự thi, nhập thông tin thí sinh đăng ký dự thi, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi và chuyển hồ sơ, dữ liệu đăng ký dự thi cho Sở GD&ĐT.


Bộ GD&ĐT quy định rõ thời gian nộp hồ sơ dự thi là đến trước ngày 30/4. Ảnh: internet

Bộ GD&ĐT quy định rõ thời gian nộp hồ sơ dự thi là đến trước ngày 30/4. Ảnh: internet

Hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT bao gồm: 2 phiếu đăng ký dự thi giống nhau; học bạ THPT; học bạ hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với GDTX (bản sao).

Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Bản sao sổ đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu hưởng cộng điểm theo khu vực); 2 ảnh cỡ 4x6 cm và 2 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

Thí sinh tự do, ngoài các hồ sơ quy định, phải có thêm: Giấy khai sinh (bản sao); giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú nếu thuộc trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12; giấy xác nhận của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực; bằng tốt nghiệp THCS hoặc trung cấp (bản sao); giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có).

Hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT, bao gồm: 2 phiếu đăng ký dự thi giống nhau; bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (bản sao); 2 ảnh cỡ 4x6 cm và 2 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký dự thi trước ngày 30/4. Các trường hợp đặc biệt được phép bổ sung các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên, hưởng cộng điểm khuyến khích phải thực hiện trước ngày tổ chức kỳ thi mới có giá trị.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, để đảm bảo thuận lợi cho thí sinh được tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2016, hiệu trưởng trường THPT, giám đốc Trung tâm GDTX hoặc nơi thí sinh nộp phiếu đăng ký dự thi tổ chức xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi; chậm nhất trước ngày thi 20 ngày phải thông báo công khai những trường hợp không đủ điều kiện dự thi theo quy định.

Q.Anh/Báo Gia đình & Xã hội