Gần 7 triệu USD triển khai dự án phòng, chống HIV/AIDS

Nguồn kinh phí trên được sử dụng để triển khai Dự án Phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2017 tại 15 tỉnh, thành phố trong cả nước.

GS Đặng Vũ Minh - Chủ tịch VUSTA cho biết, giai đoạn 2015 - 2017, địa bàn triển khai hoạt động của Dự án sẽ được thực hiện tại 15 tỉnh, thành phố với mục tiêu cung cấp các dịch vụ dự phòng HIV cho các nhóm chính. Dự kiến đến năm 2017, có hơn 26.000 người quan hệ đồng tính nam, gần 45.000 người nghiện, chích ma túy và hơn 10.000 phụ nữ mại dâm được Dự án tiếp cận và chăm sóc.     

P.V/Báo Gia đình & Xã hội