Ngày 14 Tháng 9, 2017 | 03:36 PM

Tập huấn công tác quản lý đầu tư xây dựng và trang thiết bị y tế

GiadinhNet - Trong thời gian qua, chủ trương xã hội hóa hay kết hợp công tư đã giúp nhiều cơ sở y tế có thêm được trang thiết bị y tế hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.


Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Từ 13-15/9, tại Đà Nẵng, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý đầu tư xây dựng và trang thiết bị y tế. Phát biểu tại đây, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ, công tác quản lý đầu tư xây dựng và trang thiết bị ngành y tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành. Đây cũng một trong những yếu tố góp phần tích cực trong Đề án Giảm quá tải cho hệ thống khám chữa bệnh của ngành y tế Việt Nam và nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho nhân dân đưa vào sử dụng nhiều công trình, bệnh viện có chất lượng cao.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết năm 2017, Bộ Y tế được phân bổ hơn 560 tỷ đồng vốn đầu tư tập trung cho các dự án hoàn thành trong năm nay. Để quản lý hiệu quả các dự án trong cùng 1 thời điểm, Bộ Y tế đã thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng chuyên ngành công trình y tế.

Các đại biểu tập trung các vấn đề như: phổ biến và quán triệt các quy định mới liên quan đến công tác đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý sử dụng trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế; Đánh giá tình hình thực hiện công tác đầu tư, mua sắm tài sản công qua công tác thanh tra của Thanh tra Bộ Y tế giai đoạn 2015-2016; Hướng dẫn và phổ biến các quy định pháp luật về đầu tư theo hình thức hợp tác công tư PPP; Phổ biến và cập nhật những quy định mới hướng dẫn Luật xây dựng; Phổ biến Luật quản lý tài sản công, Hướng dẫn về những quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; quán triệt triển khai Nghị định 36/2015/ND-CP cua Thủ tướng Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế… cũng như công tác kiểm chuẩn trang thiết bị y tế.

Tại hội nghị, công tác quản lý chất lượng, hiệu quả của việc đầu tư sử dụng trang thiết bị y tế cũng được các đại biểu quan tâm, bàn thảo. Trong đó việc kiểm chuẩn sau khi đưa trang thiết bị y tế vào sử dụng được xem là nhiệm vụ quan trọng, nhằm tránh sự lãng phí tăng hiệu quả trong sử dụng, vận hành trang thiết bị, đảm bảo cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong bối cảnh nhiều trang thiết bị khi đưa vào sử dụng chưa phát huy hết hiệu quả, gây lãng phí…

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, (Bộ Y tế), hội nghị được tổ chức nhằm chấn chỉnh, tăng cường năng lực thực hiện công tác đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý tài sản trong quá trình sử dụng trong các cơ sở y tế; Giúp Thủ trưởng, cán bộ các đơn vị nắm bắt được các quy định, quy trình đầu tư, mua sắm và quản lý tài sản được đầu tư; Giúp các đơn vị nắm bắt đươc những vấn đề còn tồn tại, hạn chế tại cơ sở để từ đó có các biện pháp khắc phục, chấn chỉnh và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới…

Võ Thu

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC