Ngày 8 Tháng 7, 2011 | 11:41 AM

Nghị định 56/2011/NĐ-CP:

Tăng phụ cấp cho công chức y tế

Tăng phụ cấp cho công chức y tế

GiadinhNet - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Theo đó, công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập thường xuyên, trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc người bệnh cấp cứu, hồi sức cấp cứu, cấp cứu 115, truyền nhiễm,... được hưởng phụ cấp ưu đãi 60%.

Hưởng một mức phụ cấp  ở mức cao nhất

Nghị định này quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức, cán bộ y tế xã, phường, thị trấn (đang làm việc theo chế độ hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg ngày 3/2/1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở) trực tiếp làm chuyên môn; công chức, viên chức làm công tác quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các chuyên khoa HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y trong các cơ sở sự nghiệp y tế công lập. Nghị định này không áp dụng đối với cán bộ, viên chức chuyên môn y tế thuộc lực lượng vũ trang.
 
Cán bộ công chức trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc người bệnh cấp cứu được hưởng phụ cấp ưu đãi 60%. Ảnh: Chí Cường

Về nguyên tắc, mỗi công chức, viên chức chỉ được hưởng một phụ cấp ưu đãi theo nghề ở mức cao nhất. Phụ cấp ưu đãi theo nghề được tính theo tỷ lệ phần trăm trên mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

Nghị định quy định cụ thể đối tượng áp dụng các mức phụ cấp ưu đãi 70%, 60%, 50%, 40% và 30%. Mức phụ cấp 70% áp dụng với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc người bệnh HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần; giám định pháp y, pháp y tâm thần, giải phẫu bệnh lý. Mức phụ cấp 60% áp dụng với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc người bệnh cấp cứu, hồi sức cấp cứu, cấp cứu 115, truyền nhiễm xét nghiệm, phòng chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới. Mức phụ cấp 50% áp dụng với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc, phục vụ người bệnh gây mê hồi sức, điều trị tích cực, nhi, chống độc, bỏng và da liễu.

Không trực tiếp làm chuyên môn y tế hưởng 20% phụ cấp

Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 19/8/2011 và thay thế Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 1/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức công tác tại cơ sở y tế nhà nước. Theo Quyết định 276, mức phụ cấp ưu đãi cao nhất chỉ là 50%.

Mức phụ cấp ưu đãi 40% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; xét nghiệm; khám bệnh, chữa bệnh; kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa; y dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế; sức khỏe sinh sản tại các cơ sở sự nghiệp y tế công lập và tại các cơ sở điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đặc biệt. Công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế để thực hiện các công việc: Truyền thông giáo dục sức khỏe; DS - KHHGĐ;... được hưởng phụ cấp 30%.
 
Bên cạnh đó, công chức và viên chức quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở, bệnh viện chuyên khoa, các trung tâm: HIV/AIDS, phổi, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý và pháp y cũng được mức hưởng phụ cấp ưu đãi 30%.

Nghị định cũng quy định, đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung (trừ trường hợp công chức, viên chức quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở, viện, bệnh viện chuyên khoa, các trung tâm HIV/AIDS, phong,...) viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học thì thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

Theo Nghị định này, nguồn kinh phí chi trả cho chế độ phụ cấp sẽ do Ngân sách Nhà nước đảm bảo theo sự phân cấp hiện hành nguồn thu của các cơ sở y tế của cơ sở từ các hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo quy định và các nguồn kinh phí khác.

(Xem toàn văn Nghị định 56/2011/NĐ-CP TẠI ĐÂY)
 
Vân Khánh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC