Ngày 25 Tháng 10, 2014 | 02:41 PM

Phát triển hoạt động bác sĩ gia đình tại TP. Hồ Chí Minh

  MỚI NHẤT

Từ năm 2012, Sở Y tế TPHCM đã bắt đầu tổ chức triển khai thí điểm mô hình bác sĩ gia đình tại bệnh viện Quận 10. Đến nay, hoạt động bác sĩ gia đình tại TPHCM đã triển khai thực hiện tại 19 bệnh viện, 83 trạm y tế và 01 phòng khám ngoài công lập tại phòng khám đa khoa Thành Công.

Để từng bước phát triển hoạt động mô hình bác sĩ gia đình, trong những năm qua, nhiều cơ sở y tế công lập của Thành phố có 125 bác sĩ đã học định hướng và chuyên khoa bác sĩ gia đình. Riêng năm 2013, Sở Y tế cử 126 bác sĩ theo học các lớp định hướng và chuyên khoa nhằm đám bảo đủ nguồn nhân sự phục vụ hoạt động bác sĩ gia đình trong thời gian lâu dài. Đồng thời, Sở Y tế hướng dẫn xây dựng hồ sơ bệnh án hoạt động bác sĩ gia đình nhằm tạo sự thuận lợi cho các bác sĩ trong công tác quản lý người dân.

Theo đó, hoạt động các phòng khám bác sĩ gia đình từng bước phát triển qua từng năm, tạo được niềm tin của người dân khi tham gia khám chữa bệnh tại các phòng khám bác sĩ gia đình. Số lượng khám chữa bệnh tại các phòng khám tăng dần qua từng năm. Năm 2013, hoạt động bác sĩ gia đình của các bệnh viện quận huyện và trạm y tế có 154.803 lượt khám (quản lý được 14.385 hồ sơ), trong đó có 151.444 lượt khám tại các bệnh viện quận huyện và 3.359 lượt khám tại các trạm y tế. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2014, kết quả hoạt động bác sĩ gia đình của các bệnh viện quận huyện và trạm y tế có đến 164.634 lượt khám (quản lý được 24.627 hồ sơ), trong đó, có 138.222 lượt khám tại các bệnh viện quận huyện và 26.412 lượt khám tại các trạm y tế.

Điển hình Bệnh viện quận 10 là một trong những bệnh viện đi đầu trong hoạt động bác sĩ gia đình, thời gian đầu bệnh viện chỉ triển khai 02 phòng khám, đến nay đã triển khai 6 phòng khám bác sĩ gia đình tại Bệnh viện, với 20 BS tham gia khám và theo dõi bệnh nhân. Trong năm 2013, phòng khám bác sĩ gia đình quận 10 đã tiếp nhận 72.532 lượt bệnh nhân (quản lý 6.345 hồ sơ). Trong 6 tháng đầu năm 2014, phòng khám đã tiếp nhận 39.493 lượt (quản lý 4.808 hồ sơ). Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 300 lượt bệnh nhân đến khám tại các phòng khám bác sĩ gia đình của Bệnh viện quận 10. Mô hình bác sĩ gia đình tại quận 10 hiện nay bước đầu cải thiện mối quan hệ giữa người bệnh và bác sĩ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Tại Bệnh viện quận 2 hoạt động bác sĩ gia đình tăng 32% so với cùng kỳ năm 2013. Triển khai hoạt động bác sĩ gia đình từ ngày 02/01/2014, Bệnh viện quận 4 chỉ trong 02 ngày (02-03/01/2014) đã khám được 561 ca (khoảng 280 ca/ngày), lập 561 bệnh án. Tuy gặp khó khăn do bác sĩ và điều dưỡng chưa có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động phòng khám bác sĩ gia đình và chưa có hệ thống bệnh án điện tử, bệnh viện bước đầu cũng đạt được thành quả khả quan với 31.448 lượt khám trong 6 tháng đầu năm 2014.

Cũng như hoạt động bác sĩ gia đình ở các bệnh viện quận/huyện, Trạm Y tế phường Cô Giang quận 1, trong 6 tháng đầu bắt đầu (từ ngày 17/07/2013 đến 31/12/2013) triển khai phòng khám bác sĩ gia đình chỉ khám được 250 lượt, lập 15 hồ sơ. Nhưng đến 6 tháng đầu năm 2014, phòng khám bác sĩ gia đình đã khám được 956 lượt, tăng gần gấp 3 lần số lượt khám so với 6 tháng năm 2013. Phòng khám bác sĩ gia đình tại trạm y tế đã tạo ra một diện mạo mới thu hút bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại trạm, góp phần trong công tác giảm quá tải và quản lý sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Theo TTTTGDSK TPHCM

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC