Ngày 5 Tháng 3, 2016 | 03:44 PM

Nhân rộng mô hình phòng khám đa khoa tại tuyến cơ sở

Y tế cơ sở hiện là xương sống của ngành y tế đang đứng trước thách thức: diễn biến tình hình bệnh tật ngày càng phức tạp, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao. Do vậy cần có sự quan tâm các vấn đề liên quan của y tế cơ sở, như nhân lực, đầu tư và phân cấp chuyên môn phù hợp.

Hiện nay, ở nhiều phường, xã đang hình thành nhiều phòng khám, nhà thuốc tư nhân tự phát. Quyền được mở phòng mạch, nhà thuốc tư được pháp luật cho phép, tuy nhiên mở ở đâu và mở như thế nào thì cần có những định hướng cụ thể.

Vai trò của phòng mạch, nhà thuốc tư nhân đơn lẻ đã hoàn thành sứ mệnh. Thời kỳ tự phát và tiến tới phải được quy hoạch tập trung để bảo vệ quyền lợi của người dân về giá khám bệnh, hỗ trợ cận lâm sàng, bán thuốc, nhất là lưu trữ hồ sơ sức khỏe người dân phải được chú trọng hơn. Phòng khám bác sĩ gia đình cần được hình thành từ y tế cơ sở và phải được cập nhật liên tục nhiều năm sau, mặc dù nhân sự y tế có sự thay đổi. Phòng khám đa khoa hiện tại có thể chia làm ba loại: loại đơn giản theo quy định của Luật Khám, chữa bệnh; loại vừa có các khoa lâm sàng, và một số khoa cận lâm sàng; loại khá nhất có đủ các khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Phân loại phòng khám dựa vào các tiêu chí cơ sở vật chất, trang thiết bị, trình độ thầy thuốc là những nội dung cần được quan tâm.

Phòng khám có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến, đủ các khoa cận lâm sàng và lâm sàng, thầy thuốc có trình độ cao là loại phòng khám “có điều kiện” cần được khuyến khích phát triển. Mô hình phòng khám đa khoa đầy đủ sẽ góp phần quan trọng thu hút người dân có bệnh và chưa có bệnh đến chăm sóc sức khỏe, trực tiếp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Mô hình này sẽ giải quyết được nhiều loại bệnh tật theo hình thức khám, chữa bệnh trong ngày, có thể thực hiện các kỹ thuật phù hợp theo kịp với tiến bộ y học. Mô hình phòng khám đa khoa có điều kiện hiện nay chưa nhiều, nguyên nhân là hệ thống phòng khám đa khoa chưa có sự phân loại, vướng cơ chế vượt tuyến kỹ thuật… cho nên các nhà đầu tư chưa mặn mà.

Khi có sự phân loại, phân cấp cho mô hình phòng khám đa khoa, cơ quan quản lý y tế cần tính đến chuyện mở mang tương xứng về chức năng nhiệm vụ, trong y tế gọi đó là các danh mục kỹ thuật vượt tuyến. Khái niệm về phân cấp, phân tuyến cũng cần có những thay đổi kịp thời. Kỹ thuật, thủ thuật trong y tế thường gắn liền với trình độ thầy thuốc, trang thiết bị, cơ sở vật chất và trình độ quản lý. Y tế công lập vẫn là chủ đạo, điều hành chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhưng y tế ngoài công lập sẽ bổ sung hài hòa, nhịp nhàng với y tế nhà nước. Phát triển y tế ngoài công lập ngoài mô hình bệnh viện thì mô hình phòng khám đa khoa có điều kiện, cho phép vượt tuyến các danh mục kỹ thuật phù hợp là góp phần giảm tải cho các bệnh viện. Hiện nay, một số phòng khám đa khoa và chuyên khoa đã thu hút được một lượng khách từ các bệnh viện, khách hàng nước ngoài là tín hiệu khả quan cho việc giảm tải. Mô hình phòng khám đa khoa “có điều kiện” phù hợp nhất trong tình hình hiện nay của ngành y tế.

Phòng khám đa khoa tại tuyến y tế cơ sở là một nhu cầu cấp thiết, phù hợp với việc chăm sóc sức khỏe ban đầu. Dựa vào cơ sở vật chất sẵn có, các trạm y tế phường, xã xây dựng hệ thống phòng khám đa khoa theo lộ trình tập trung các phòng khám tư nhân trên địa bàn, tuân thủ quy hoạch các ngành y tế. Mô hình phòng khám đa khoa tại tuyến y tế cơ sở là củng cố cho lộ trình chăm sóc sức khỏe ban đầu phục vụ nhân dân.

Theo Xuân Lam

Báo Nhân dân

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC