Ngày 28 Tháng 5, 2015 | 06:00 PM

Ngành y “bắt tay” nhà nông

  MỚI NHẤT

GiadinhNet – Ngày 28/5, Bộ Y tế và Hội Nông dân đã tiến hành ký cam kết phối hợp giữa 2 đơn vị trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2015 – 2020.

Mục đích của chương trình liên kết này nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng gắn với các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Việc xây dựng cơ chế phối hợp giữa ngành Y tế và Hội Nông dân Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở nhằm phát huy khả năng và thế mạnh của mỗi bên trong công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi lễ
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi lễ

Chương trình cũng nhằm đảm bảo sự thống nhất, thường xuyên, thiết thực và hiệu quả trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân giữa Bộ Y tế và Hội Nông dân Việt Nam; phát huy vai trò chủ động, tích cực tham gia của cán bộ, hội viên và nông dân

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, ngành y những năm qua đã đạt được nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, ngành cũng còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Những thách thức trong bối cảnh mới đòi hỏi người dân nhận thức đúng đắn, hành vi có lợi cho sức khoẻ của mình; các cấp, các ngành cần thống nhất trong hành động, chủ động các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và để người dân đều có cơ hội tiếp cận và tiếp nhận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao.

Theo Bộ trưởng, Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam có các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác (1) Tuyền truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước; (2) Vận động, tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch Hội Nông dân cùng cam kết phối hợp giữa 2 đơn vị trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch Hội Nông dân cùng cam kết phối hợp giữa 2 đơn vị trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Bộ Y tế và Hội Nông dân Việt Nam thống nhất ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nông dân tham gia vào công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Các nội dung phối hợp tuyên truyền, vận động trong giai đoạn 2015 - 2020 tập chung vào 8 lĩnh vực cụ thể như sau: Thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân, Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, An toàn thực phẩm, Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân, Công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”, Phòng chống tác hại thuốc lá và các nội dung liên quan tới bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ...

Trên cơ sở ký kết Chương trình phối hợp chung giữa hai cơ quan, hàng năm các Vụ, Cục, Tổng cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế sẽ phối hợp với các Ban, đơn vị thuộc Hội Nông dân Việt Nam xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động cụ thể từng lĩnh vực đồng thời có bố trí kinh phí từ các chương trình để triển khai các hoạt động phối hợp đạt mục tiêu đề ra. Hàng năm và kết thúc giai đoạn hai cơ quan sẽ tổ chức đánh giá, tổng kết.

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường cũng đánh giá cao sự nỗ lực của ngành y trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng và sự phối hợp của ngành y với Hội Nông dân. Ông Nguyễn Quốc Cường cũng chia sẻ: “Nông dân chiếm gần 70% dân số nhưng là lực lượng hưởng ít nhất các hoạt động về y tế, chăm sóc sức khỏe. Nông dân không được nghỉ chế độ thai sản, không có chế độ hưu trí… Phối hợp giữa Bộ Y tế và Hội NDVN quan trọng nhất là nâng cao kiến thức, nhận thức của nông dân trong phòng, chống dịch bệnh, cải thiện tăng cường sức khỏe, thể lực. Có sức khỏe, có thể lực thì lao động sản xuất của nông dân mới được đảm bảo…”

HP/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC