Ngày 12 Tháng 12, 2016 | 09:14 PM

Kiểm tra 166 bệnh viện về đổi mới thái độ phục vụ người bệnh

  MỚI NHẤT

GiadinhNet – Trong số 166 bệnh viện này, có bệnh viện công lập và ngoài công lập. Tại Hà Nội, công tác kiểm tra kéo dài đến hết ngày 22/12, còn tại TP HCM sẽ tới ngày 12/1/2017.

Ngày 12/12, Sở Y tế Hà Nội cho biết vừa thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh tại 66 bệnh viện trong và ngoài công lập trực thuộc ngành.


Hà Nội và TP HCM sẽ kiểm tra 166 bệnh viện về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế.

Hà Nội và TP HCM sẽ kiểm tra 166 bệnh viện về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế.

Công tác kiểm tra sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 22/12 và tập trung vào các nội dung: Tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ, nhân viên y tế; triển khai thực hiện đường dây nóng, hòm thư góp ý; tổ chức ký cam kết, thực hiện các nội dung cam kết; xây dựng quy chế thi đua khen thưởng, quy chế xử lý vi phạm…

Tại mỗi bệnh viện, đoàn kiểm tra sẽ có phiếu câu hỏi để khảo sát đánh giá sự hài lòng của người bệnh về phong cách, thái độ phục vụ; về hoạt động hỗ trợ người bệnh, người nhà người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh; về tiếp nhận và phản hồi ý kiến góp ý của người bệnh và người nhà người bệnh.

Qua công tác kiểm tra, Sở Y tế Hà Nội sẽ có những chỉ đạo quyết liệt để từng bước khắc phục những hạn chế trong các bệnh viện nhằm từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Cũng trong ngày 12/12, Sở Y tế TP.HCM bắt đầu kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, đoàn kiểm tra bao gồm 62 thành viên, được chia làm 4 tổ đi đánh giá tại 100 bệnh viện công lập và ngoài công lập thuộc Sở Y tế quản lý, theo kế hoạch đợt kiểm tra, đánh giá chất lượng sẽ kéo dài đến ngày 12/01/2017.

V.Thu

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC