Ngày 17 Tháng 8, 2013 | 04:00 PM

Kết nối thông thin các tuyến, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Kết nối thông thin các tuyến, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
  MỚI NHẤT

Giảm tải cho các bệnh viện, tiết kiệm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng năng suất làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn… là hàng loạt những lợi ích trước mắt và dài hạn khi triển khai và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong ngành Y tế.

Kết nối thông thin các tuyến, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân 1
 
Xác định rõ tầm quan trọng của công nghệ thông tin, ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng “vi tính hóa” hầu hết mọi lĩnh vực hoạt động của ngành như cải cách hành chính, chỉ đạo điều hành công tác khám chữa bệnh; hoạt động y tế dự phòng; hệ thống đào tạo và nghiên cứu khoa học; hệ thống quản lý sản xuất, nghiên cứu và phân phối dược phẩm… Tại cơ quan đầu não của toàn ngành, từ năm 2005, song song với quá trình triển khai thực hiện cơ chế một cửa trong các dịch vụ hành chính công, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng phần mềm dùng chung quản lý văn bản và hồ sơ công việc để quản lý quy trình và hồ sơ của tất cả các dịch vụ hành chính công mà Sở đang cung ứng cho người dân. Kết quả, toàn bộ quá trình thụ lý hồ sơ được thực hiện chặt chẽ trên môi trường mạng LAN, quá trình xử lý được kiểm soát chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ tăng lên…

Với số lượng bệnh nhân khám và điều trị khoảng 1,7 triệu lượt bệnh nhi/năm trong khi quy mô chỉ có 1.400 giường bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 thường xuyên quá tải, làm ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh. Nhiều giải pháp đã được áp dụng như tăng giờ khám, giản lược bộ phận hành chính và các khu không cần thiết để kê thêm giường, hợp tác với bệnh viện quận thành lập phòng khám vệ tinh, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai lấy số tự động, đăng ký lấy số qua tổng đài 1080, đơn thuốc điện tử… Đặc biệt, nhờ áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng bệnh viện, chỉ cần ngồi một chỗ, bệnh viện có thể biết được toàn bộ diễn biến ở các khu khám ngoại trú như số lượt bệnh nhân đã khám, số bệnh nhân đang chờ xét nghiệm, số bệnh nhân chờ khám qua một chương trình thống kê cập nhật liên tục để sắp xếp, điều chỉnh bệnh nhân giữa các phòng khám cho hợp lý. Đồng thời, Ban Giám đốc có thể kiểm soát được toa thuốc bác sỹ kê cho bệnh nhân, tránh được chuyện lạm dụng thuốc cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, việc sử dụng và khai thác, ứng dụng của công nghệ thông tin trong ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn còn hạn chế cả cơ sở vật chất, phần mềm ứng dụng và năng lực ứng dụng chưa xứng đáng với tiềm năng cũng như nhiệm vụ của ngành. Trong thời gian tới, ngành Y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đặt nền móng vững chắc xây dựng hệ thống thông tin y tế cho toàn thành phố, cho phép các cơ sở y tế các tuyến kết nối và chuyển tải các thông tin y tế một cách thống nhất và toàn diện; cho phép các cơ sở y tế ở các tuyến sử dụng phương tiện công nghệ thông tin để phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân; hỗ trợ chẩn đoán, chữa bệnh từ xa.

Chương trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2015 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 19/5/2013 đặt ra mục tiêu phấn đấu 100% đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các bệnh viện và trung tâm y tế dự phòng quận/huyện được đầu tư hạ tầng thiết bị và phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc. 100% đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các bệnh viện, các trung tâm y tế dự phòng quận/huyện kết nối với Hệ thống thông tin y tế thành phố thông qua các mạng thông tin y tế điều trị và mạng thông tin y tế công cộng. 100% trạm y tế phường/xã kết nối với hệ thống thông tin y tế thành phố thông qua mạng thông tin y tế công cộng. 50% bệnh viện quận/huyện và thành phố có hệ thống thông tin bệnh viện và kết nối với hệ thống thông tin y tế thành phố thông qua mạng thông tin y tế điều trị. 100% cơ quan bảo hiểm xã hội của thành phố và quận huyện kết nối với hệ thống thông tin y tế thành phố thông qua mạng thông tin bảo hiểm y tế.

Theo Chương trình, một hạ tầng phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Y tế sẽ được xây dựng hoàn chỉnh theo mô hình hình thành hệ thống hạ tầng dùng chung trong ngành: máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối... và đảm bảo tất cả các trạm y tế xã/phường có máy tính phục vụ cho công tác theo dõi và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Một trung tâm dữ liệu y tế cũng sẽ được thiết kế và xây dựng. Trung tâm dữ liệu y tế này trở thành một cơ sở dữ liệu tổng hợp để các mạng thông tin y tế có thể trao đổi thông tin với nhau một cách thống nhất và đồng bộ; cung cấp đầy đủ và chính xác các loại thông tin y tế phục vụ cho công tác đánh giá, tổng kết, dự báo, hoạch định cho ngành Y tế và các ngành có liên quan như giáo dục, kinh tế, tài nguyên môi trường, xây dựng… Với nền tảng là trung tâm dữ liệu y tế và các chuẩn trao đổi thông tin y tế đã được quy chuẩn hóa, xây dựng và triển khai một mạng thông tin quản lý y tế thống nhất, gồm các phần mềm quản lý chuyên ngành: quản lý người hành nghề và hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn thành phố; quản lý cấp giấy phép và theo dõi hoạt động của các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm; quản lý, tổng hợp số liệu thống kê và báo cáo về tình hình dân số kế hoạch hóa gia đình tại thành phố. Xây dựng thí điểm hệ thống thông tin bệnh viện tuyến quận huyện hoàn chỉnh.

Đặc biệt, trên cơ sở hệ thống hỗ trợ chẩn đoán, chữa bệnh từ xa đã xây dựng trong giai đoạn 1, ngành Y tế tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống hỗ trợ chẩn đoán, chữa bệnh từ xa và triển khai cho 9 bệnh viện có chuyên khoa sâu tuyến thành phố, 5 bệnh viện tuyến quận huyện, ít nhất 10 bệnh

viện đa khoa tuyến tỉnh. Theo đó, cho phép các bệnh viện tuyến trên hỗ trợ trực tiếp về chuyên môn cho các bệnh viện tuyến dưới trong các tình huống khẩn cấp, các ca bệnh khó về chẩn đoán và điều trị, huấn luyện và đào tạo liên tục… Các bệnh nhân sau khi đã được điều trị ổn định ở tuyến trên có thể được chuyển về tuyến dưới theo dõi và điều trị tiếp tục. Các bác sỹ trong và ngoài nước cùng hội chẩn trong các ca bệnh khó và phức tạp.
 
Theo Nguyễn Tuấn
TTTTGDSK

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC