Ngày 24 Tháng 8, 2012 | 11:36 AM

Hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân (4): Sẽ mở rộng phạm vi dịch vụ

Hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân (4): Sẽ mở rộng phạm vi dịch vụ

GiadinhNet - Quyền lợi của người tham gia BHYT sẽ được đảm bảo đúng quy định và phạm vi dịch vụ ngày càng mở rộng theo sự phát triển của tiến bộ khoa học kỹ thuật trong y tế.

 

Người tham gia BHYT được hưởng nhiều quyền lợi trong quá trình khám chữa bệnh. Ảnh: Chí Cường

 
Theo kế hoạch, tháng 9 tới đây Bộ Y tế sẽ trình Chính phủ Đề án bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân. Đề án sẽ đưa ra giải pháp cụ thể đối với một số nhóm đối tượng, phân tích chi phí các dịch vụ y tế… phục vụ cho xây dựng chính sách, nâng cao năng lực quản lý nhà nước. Xung quanh vấn đề này, Báo GĐ&XH đã có cuộc phỏng vấn bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế).

Bệnh nhân có thẻ BHYT sẽ được hưởng lợi nhiều trong việc khám chữa bệnh (KCB), đặc biệt là người nghèo, tuy nhiên hiện nay vẫn còn có một số vướng mắc, đề án sắp tới có những giải pháp thế nào để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT thưa bà?

- Quyền lợi của người tham gia BHYT sẽ được đảm bảo đúng quy định và phạm vi dịch vụ ngày càng mở rộng theo sự phát triển của tiến bộ khoa học kỹ thuật trong y tế. Công tác tổ chức KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT được cải thiện đáng kể về quy trình, thủ tục trong KCB. Việc mở rộng cơ sở khám chữa bệnh BHYT, nhất là việc tổ chức KCB BHYT tại tuyến xã tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế ngay từ tuyến y tế cơ sở.

Cùng với việc chỉ đạo nâng cao chất lượng KCB, việc triển khai thí điểm các phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT theo phương thức định suất, theo trường hợp bệnh giúp các bệnh viện chủ động trong điều hành kinh phí, nâng cao trách nhiệm của các bên liên quan trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí BHYT. Năm 2011, Quỹ BHYT tiếp tục cân đối thu chi và có kết dư, góp phần tạo ra nguồn tài chính công đáng kể cho công tác KCB BHYT.

“Đến 31/12/2011, sau 3 năm Luật BHYT đi vào cuộc sống, cả nước có 55,9 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 63,7% dân số, tăng 11 triệu người so với năm 2009 - thời điểm Luật BHYT chưa có hiệu lực” - bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế cho hay.

Thực tế là một số người dân vẫn chưa “mặn mà” mua thẻ BHYT cho dù nhiều nhóm đối tượng được hỗ trợ tới 70% hay 90%. Khó khăn này do đâu, thưa bà?

- Ngoài những kết quả đã đạt được, việc mở rộng đối tượng tham gia BHYT còn chậm, tính tuân thủ pháp luật về BHYT chưa cao, tỷ lệ tham gia BHYT của người lao động trong các doanh nghiệp, hộ cận nghèo, tự nguyện tham gia BHYT còn thấp.

Khó khăn này là do công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động thực hiện chính sách BHYT chưa toàn diện, hiệu quả chưa cao, vẫn còn tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHYT. Một bộ phận người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn còn thiếu thông tin về những quy định của Luật BHYT. Vai trò quản lý nhà nước chưa phát huy đầy đủ, các chỉ tiêu phát triển BHYT, kế hoạch thực hiện lộ trình BHYT toàn dân chưa được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố. Sự phối hợp liên ngành trong thực hiện Luật BHYT ở một số tỉnh, thành phố chưa chặt chẽ. Chất lượng khám chữa bệnh nhìn chung còn chưa đáp ứng nhu cầu KCB của nhân dân, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, quản lý và sử dụng quỹ BHYT còn nhiều bất cập…

Bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế).

Tháng 9 tới đây Đề án BHYT toàn dân dự kiến trình Chính phủ. Xin bà cho biết Bộ Y tế đã có những giải pháp trước mắt cũng như lâu dài như thế nào để hướng tới BHYT toàn dân?

- Bộ Y tế đã xây dựng những nhiệm vụ và giải pháp trước mắt được thực hiện trong giai đoạn 2012-2015. Trong đó chú trọng đến xây dựng và hoàn thiện chính sách BHYT: Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật BHYT trình Quốc hội năm 2013 theo hướng: Quy định tham gia bắt buộc theo hộ gia đình; xây dựng gói quyền lợi cơ bản; sửa đổi bổ sung quy định về thanh toán chuyển tuyến…

Ngoài ra, để Đề án thành hiện thực thì phải có cam kết chính trị mạnh mẽ và sự tham gia của hệ thống chính trị như: Xác định rõ vai trò và trách nhiệm các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong thực hiện Luật BHYT. Bên cạnh đó cần nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh BHYT, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh với việc đầu tư, mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh, đặc biệt là y tế cơ sở thông qua thực hiện Đề án giảm tải bệnh viện, xây dựng gói quyền lợi phù hợp, tăng cường thực hiện xã hội hoá y tế, đa dạng các loại hình khám chữa bệnh (mô hình KCB ban ngày, Bác sĩ gia đình….), cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Đề án cũng sẽ hướng đến giải pháp đổi mới cơ chế tài chính y tế thông qua BHYT, bảo đảm nguồn Ngân sách Nhà nước mua BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng chính sách khác và hỗ trợ mức đóng cho một số đối tượng. Tăng tỷ lệ phân bổ kinh phí hàng năm đối với các địa phương vận động được nhiều người tham gia BHYT.
 
 Xin cảm ơn bà!

Hoài Nam (thực hiện)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC