Ngày 8 Tháng 2, 2018 | 10:01 AM

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế

GiadinhNet - Ngày 8/2, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng Đoàn công tác của Ban Bí thư đã dự và chỉ đạo Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 và kiểm điểm theo gợi ý của Ban Bí thư đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế.

Sáng 8/2, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí uỷ viên ban cán sự Đảng năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và gợi ý kiểm điểm của Ban Bí thư.


Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đây là Hội nghị kiểm điểm thường niên của các cấp ủy theo Hướng dẫn số 27 ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng đoàn công tác của Ban Bí thư quán triệt việc thực hiện kiểm điểm cần nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đảm bảo đúng hướng dẫn của Trung ương; Coi đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, để tăng cường đoàn kết và thống nhất nội bộ, giúp tập thể và từng cá nhân các đồng chí trong Ban Cán sự đảng sửa chữa, giúp nhau tiến bộ, làm cho công việc tốt hơn, phấn đấu đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018; Đặc biệt là để Bộ Y tế triển khai tốt Nghị quyết số 20 và số 21 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng hoá XII về Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới.

Chương trình Hội nghị kiểm điểm diễn ra trong 2 ngày, sau phần kiểm điểm của tập thể Ban Cán sự Đảng là kiểm điểm cá nhân từng đồng chí uỷ viên Ban Cán sự Đảng.

V.Thu

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC