Ngày 26 Tháng 5, 2015 | 02:00 PM

Đề xuất bỏ việc nộp giấy tạm vắng, ly hôn khi đóng bảo hiểm y tế

GiadinhNet – Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có cuộc làm việc và thống nhất một số vấn đề còn đang vướng mắc của công tác bảo hiểm y tế thời gian vừa qua.

Hai đơn vị sẽ đề xuất sửa đổi một số văn bản, quy định liên quan đến việc mua bảo hiểm theo hộ gia đình theo hướng đơn giản hóa các thủ tục.

Số người tham gia bảo hiểm tăng

Theo con số tính đến 31/12/2014 số đối tượng tham gia BHYT là 64.563.920 người. Đến 31/3/2015 số đối tượng tham gia BHYT lại chỉ còn 63.157.544 người, giảm 1,4 triệu người so với cuối năm 2014.

Thoạt đầu, nhìn vào 2 con số trên sẽ thấy số người tham gia bảo hiểm y tế đang bị giảm nhưng nếu so với cùng kỳ quý I/2014 thì số đối tượng tham gia BHYT tăng 2.315.893 người (quý 1/2014 có 60.841.651 người tham gia).

Tuy nhiên, các đơn vị liên quan cũng thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân của việc giảm đối tượng tham gia được xác định là do các địa phương thực hiện chương trình giảm nghèo, một số xã không thuộc Danh mục các xã khó khăn theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg nên không được ngân sách nhà nước mua BHYT, do đó số lượng người tham gia BHYT thuộc đối tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ giảm đi.

Tương tự như vậy, một số địa phương có số đối tượng cận nghèo tham gia BHYT cũng giảm đi. Do tình hình kinh tế xã hội vẫn khó khăn, nhiều doanh nghiệp cuối năm khi tăng tiến độ sản xuất thì sử dụng lao động nhiều, đến đầu năm 2015 khi vào mùa tết, lễ hội thì cắt giảm lao động do chưa có nhu cầu. Một nguyên nhân khác là khó khăn bước đầu trong triển khai BHYT theo hộ gia đình

Số người tham gia BHYT tắng o với cùng kỳ năm trước

Số người tham gia BHYT tắng o với cùng kỳ năm trước

Trong giai đoạn đầu triển khai tham gia BHYT theo hộ gia đình, người dân vẫn còn phàn nàn, thắc mắc là do: Nhiều hộ gia đình chưa nắm rõ quy định mới. Ngoài ra, người dân muốn tham gia BHYT phải chứng minh tình trạng tham gia BHYT của tất cả các thành viên trong gia đình nên ảnh hưởng đến việc tham gia BHYT. Công tác thực hiện quy định của pháp luật về cư trú, tạm trú chưa nghiêm túc, còn nhiều hộ gia đình có thành viên đi làm ăn xa hoặc đi nước ngoài không thực hiện khai báo tạm vắng tại nơi cư trú. Do vậy, khi người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình khó chứng minh tình trạng tham gia BHYT của tất cả các thành viên trong gia đình nên ảnh hưởng đến việc tham gia BHYT, nhất là với những trường hợp không có nhu cầu mua thẻ BHYT tại nơi cư trú nhưng không có cơ sở loại trừ khỏi diện tham gia BHYT theo hộ gia đình do cơ quan công an không xác nhận tạm vắng.

Việc lập danh sách theo hộ gia đình cũng gặp nhiều khó khăn, do UBND xã, phường chưa xác định được đây là nhiệm vụ bắt buộc UBND xã, phường phải lập, đồng thời hướng dẫn chưa cụ thể cho việc bố trí được cán bộ thực hiện…Mặc dù, BHXH Việt Nam đã có hướng dẫn tạm thời nhưng quá trình triển khai thực hiện vẫn gặp những vướng mắc. Trong khi đó công tác tuyên truyền chưa thấm đến tận người dân nên nhiều người chưa hiểu rõ về chính sách BHYT nên còn có ý kiến phản hồi, thắc mắc.

Đề xuất theo hướng đơn giản hóa

Để thực hiện mục tiêu đạt tỷ lệ 75% dân số tham gia BHYT năm 2015 và giải quyết vướng mắc nêu trên. Tại Hội nghị giao ban 5 tháng đầu năm 2015 giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 21 tháng 5 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã thống nhất hướng chỉ đạo thực hiện tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai BHYT theo hộ gia đình như sau:

Các địa phương tập trung triển khai thực hiện Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn; thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Đề án thực hiện BHYT toàn dân và Nghị quyết số 68 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật BHYT, tiến tới BHYT toàn dân và Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện bảo hiểm xã hội, BHYT.

Tập trung tuyên truyền, vận động tăng tỷ lệ tham gia BHYT theo hộ gia đình; tăng tỷ lệ bao phủ theo các nhóm đối tượng (cận nghèo, nông dân có mức sống trung bình, người lao động trong các doanh nghiệp, học sinh sinh viên); tập trung chỉ đạo, kiểm tra các tỉnh có tỷ lệ tham gia BHYT thấp dưới 60%, nắm thông tin hàng tháng về nhóm tham gia theo hộ gia đình, hộ cận nghèo và lao động trong các khối doanh nghiệp...

Sẽ đề xuất đơn giản hóa các thủ tục vì lợi ích của người tham gia BHYT

Sẽ đề xuất đơn giản hóa các thủ tục vì lợi ích của người tham gia BHYT

Nghiên cứu sửa đổi Công văn số 777 ngày 22/3/2015 của BHXH Việt Nam hướng dẫn một số nội dung thu BHYT theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, bỏ quy định hộ gia đình phải xuất trình bản phô tô giấy tạm vắng, giấy ly hôn… Sớm hoàn thiện mẫu lập danh sách và tập huấn cho đại lý, cho ngừoi làm công tác lập danh sách BHYT theo hộ gia đình. Tổ chức thu BHYT định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm. Ban Thực hiện Chính sách bảo hiểm y tế phối hợp với Vụ bảo hiểm y tế trình xin ý kiến Thủ tướng việc giao cho trạm y tế xã việc lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho đối tượng cán bộ xã phường, đại lý BHYT để thống nhất cách hiểu văn bản, thống nhất trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn chi tiết cho người dân nơi mua BHYT, các thủ tục để kê khai, lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình.Nghiên cứu có thể giao cán bộ Trạm y tế xã hoặc cộng tác viên Dân số làm đại lý để kết hợp hướng dẫn tuyên truyền tham gia BHYT theo hộ gia đình. Triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế cho Trẻ em đồng thời với việc cấp giấy khai sinh để bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho Trẻ em dưới 6 tuổi.

Bảo hiểm xã hội chủ động phối hợp với Tổng liên đoàn, Bộ lao động Thương binh và Xã hội đi kiểm tra việc thực hiện BHYT cho các đối tượng thuộc diện quản lý.

HP/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC