Ngày 11 Tháng 10, 2014 | 09:00 AM

Đa dạng hình thức chuyển tuyến, đảm bảo quyền lợi của người bệnh

  MỚI NHẤT

Theo Thông tư, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng có thể thực hiện chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới phù hợp khi người bệnh đã được chẩn đoán, được điều trị qua giai đoạn cấp cứu, xác định tình trạng bệnh đã thuyên giảm, có thể tiếp tục điều trị ở tuyến dưới.

Từ ngày 1/6/2014, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên nếu bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc bệnh phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị. Trước khi chuyển tuyến, người bệnh phải được hội chẩn và có chỉ định chuyển tuyến (trừ phòng khám và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 4- tuyến xã, phường, thị trấn). Đáng chú ý, nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn. Đây chính là nội dung được quy định trong Thông tư 14/2014/TT-BYT về chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh được Bộ Y tế ban hành mới đây.

Theo Thông tư, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng có thể thực hiện chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới phù hợp khi người bệnh đã được chẩn đoán, được điều trị qua giai đoạn cấp cứu, xác định tình trạng bệnh đã thuyên giảm, có thể tiếp tục điều trị ở tuyến dưới. Ngoài ra, việc chuyển người bệnh giữa các cơ sở cùng tuyến được thực hiện khi bệnh không phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đủ điều kiện chẩn đoán và điều trị; bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến dự kiến chuyển đến đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt. Và để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho người  bệnh,  Thông  tư  còn quy  định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên các địa bàn giáp ranh. Theo đó, Giám đốc Sở Y tế sẽ hướng dẫn cụ thể việc chuyển tuyến đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn giáp ranh trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc thẩm quyền quản lý. Giám đốc các Sở Y tế thống nhất, phối hợp hướng dẫn cụ thể việc chuyển tuyến đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc thẩm quyền quản lý.

Thông tư cũng nêu rõ, trường hợp người bệnh không đáp ứng điều kiện chuyển tuyến theo quy định trên nhưng người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh vẫn yêu cầu chuyển tuyến (chuyển vượt tuyến) thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giải quyết cho người bệnh chuyển tuyến để bảo đảm quyền lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển người bệnh đi phải cung cấp thông tin để người bệnh biết về phạm vi quyền lợi và mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh không theo đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Thẩm quyền ký giấy chuyển tuyến trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước là người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người được ủy quyền của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân là người chịu trách nhiệm chuyên môn hoặc người được ủy quyền người chịu trách nhiệm chuyên môn ký giấy chuyển tuyến. Trong phiên trực là người trực lãnh đạo ký giấy chuyển tuyến đối với trường hợp cấp cứu. Thông tư quy định rõ ràng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh lên tuyến trên hoặc cùng tuyến phải thông báo và giải thích rõ lý do chuyển tuyến cho người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh; ký giấy chuyển tuyến; giao giấy chuyển tuyến cho người hộ tống hoặc người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh. Trường hợp người bệnh cấp cứu, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần liên hệ với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dự kiến chuyển người bệnh đến; kiểm tra lần cuối cùng tình trạng người bệnh trước khi chuyển; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để cấp cứu người bệnh trên đường vận chuyển. Trường hợp người bệnh cần sự hỗ trợ kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dự kiến chuyển người bệnh đến, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh đi phải thông báo cụ thể về tình trạng của người bệnh và những yêu cầu hỗ trợ để cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển đến có biện pháp xử trí phù hợp.

Nếu vận chuyển người bệnh trong tình trạng cấp cứu, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải chuẩn bị xe cứu thương hoặc phương tiện vận chuyển phù hợp khác; trang thiết bị y tế, thuốc cấp cứu sử dụng cho người

bệnh (nếu cần) trong quá trình vận chuyển; người hộ tống là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh có nhiệm vụ theo dõi, xử trí kịp thời diễn biến bệnh lý của người bệnh trong quá trình vận chuyển và vận chuyển người bệnh theo kỹ thuật phù hợp với tình trạng bệnh lý của người bệnh. Nếu vận chuyển người bệnh trong tình trạng không cấp cứu, căn cứ tình trạng bệnh lý của người bệnh và điều kiện thực tiễn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hướng dẫn người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh lựa chọn hình thức, phương tiện vận chuyển phù hợp.

Thông tư chỉ rõ phải thực hiện phản hồi thông tin chuyển tuyến giữa các tuyến. Cụ thể, phản hồi thường quy hằng tháng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh đến về tình hình chẩn đoán bệnh, kết quả điều trị; phản hồi đột xuất trong trường hợp sai sót chuyên môn hoặc trường hợp cần thiết khác.

Theo Phạm Duy

TTTTGDSK Trung ương

3

Tags

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC