Ngày 6 Tháng 3, 2019 | 09:04 PM

Cán bộ, đảng viên Bộ Y tế phải lấy việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu

Cán bộ, đảng viên Bộ Y tế phải lấy việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị, năm 2019, mỗi đảng ủy, chi ủy, mỗi cán bộ, đảng viên phải lấy việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu.

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 được Đảng uỷ Bộ Y tế tổ chức ngày 6/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết: Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tình hình kinh tế - xã hội của nước ta có chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại Hội nghị

Đối với công tác Y tế, tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Vì vậy, nhiệm vụ công tác của Bộ Y tế và của Đảng ủy Bộ Y tế tiếp tục được thực hiện thông suốt và đạt kết quả tốt.

Năm 2018, Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Cơ quan Bộ phát huy tính tiên phong, gương mẫu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, từ đó tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng sức khỏe nhân dân, các chỉ số sức khỏe nhân dân được nâng lên, hệ thống văn bản pháp luật về y tế tiếp tục được hoàn thiện…

Công tác chính trị tư tưởng được chỉ đạo và thực hiện thường xuyên, bằng việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo và tổ chức công tác quy hoạch cấp ủy trong toàn Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chỉ đạo kiện toàn đội ngũ cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 được triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc…

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng chỉ ra một số điểm còn tồn tại: Một số cấp ủy chưa quan tâm đầu tư về thời gian, tâm huyết cho công tác Đảng, chưa phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên, của mỗi chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Việc phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị có lúc, có nơi thực hiện chưa thường xuyên. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề của chi bộ chưa được thực hiện thường xuyên...

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị năm 2019 mỗi đảng ủy, chi ủy, mỗi cán bộ, đảng viên phải lấy việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu, từ đó phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, chủ động, sáng tạo, tận tụy trong mỗi công việc được giao.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, các cấp ủy đảng phải tích cực, chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng, uốn nắn các biểu hiện bức xúc, tiêu cực, bè phái, cục bộ, mất đoàn kết.

Tập trung triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” theo sự chỉ đạo chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ với Ban Dân vận Trung ương gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK của Đảng uỷ Khối “về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”…

T.Nguyên

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC