Ngày 9 Tháng 10, 2014 | 06:47 PM

Bộ Y tế và Bộ Thông tin Truyền Thông cùng phối hợp công tác truyền thông

Bộ Y tế và Bộ Thông tin Truyền Thông cùng phối hợp công tác truyền thông
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son ký kết chương trình thông tin truyền thông.
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Ngày 9/10, Bộ Y tế và Bộ Thông tin Truyền Thông đã có buồi ký kết chương trình phối hợp thông tin, truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2014 – 2020.

Chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước về lĩnh vực y tế. Phối hợp tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về y tế; tuyên truyền, vận động toàn xã hội cùng chung tay vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần tăng cường sự thống nhất, đồng thuận của toàn xã hội đối với hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Về phía Bộ Y tế, Bộ sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân hàng năm. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Y tế căn cứ vào Chương trình phối hợp để triển khai công tác phối hợp hàng năm tại địa phương.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức định hướng thông tin và chỉ đạo các cơ quan báo chí, các đơn vị thông tin cơ sở tăng thời lượng, nội dung và chất lượng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời các hoạt động của ngành y tế, tạo sự thống nhất đồng thuận của toàn xã hội để cùng ngành y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý thông tin trên mạng Internet liên quan đến vấn đề sức khỏe, bảo đảm an toàn thông tin về lĩnh vực y tế.

Bộ Thông tin Truyền thông cũng sẽ tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng biên tập, viết tin bài tuyên truyền về các chuyên đề trong lĩnh vực y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cán bộ thông tin truyền thông cơ sở; hỗ trợ Bộ Y tế trong việc bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền, thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho đội ngũ làm công tác thông tin, truyền thông ngành y tế. Đồng thời tổ chức các hoạt động đưa thông tin y tế về cơ sở; chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua các đội thông tin lưu động, tổ chức các cuộc thi, trưng bày, triển lãm... ở các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phối hợp tại trung ương, thành phần bao gồm lãnh đạo của hai ngành và các đơn vị trực thuộc có liên quan. Giao Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng (Bộ Y tế) và Ban Phong trào (Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) làm đầu mối thường trực, giúp lãnh đạo hai bên xây dựng kế hoạch, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phối hợp tại trung ương, thành phần bao gồm lãnh đạo của hai ngành và các đơn vị trực thuộc có liên quan. Giao Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng (Bộ Y tế) và Ban Phong trào (Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) làm đầu mối thường trực, giúp lãnh đạo hai bên xây dựng kế hoạch, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phối hợp tại trung ương, thành phần bao gồm lãnh đạo của hai ngành và các đơn vị trực thuộc có liên quan. Giao Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng (Bộ Y tế) và Ban Phong trào (Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) làm đầu mối thường trực, giúp lãnh đạo hai bên xây dựng kế hoạch, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, mặc dù chương trình ký kết phối hợp truyền thông chưa được ký giữa hai đơn vị nhưng trên thực tế, thời gian qua các cơ quan của 2 Bộ đã thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền các thông tin về y tế.

PV

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC