Ngày 12 Tháng 1, 2017 | 08:34 AM

Bộ Y tế triển khai học tập, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

GiadinhNet - Ngày 10/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nhiều chương trình hành động thiết thực với người bệnh, người dân đã được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến công bố, quán triệt.

Đảng ủy Bộ Y tế học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh :TG
Đảng ủy Bộ Y tế học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh :TG

Nhiều giải pháp mạnh để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 10/1, Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng theo tinh thần nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tới dự hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng toàn thể các đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Y tế.

Tại hội nghị này đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã lần lượt giới thiệu đến toàn thể đảng viên 3 nghị quyết gồm Nghị quyết số 04-NQ/ĐW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nghị quyết số 05-NQ/ĐW ngày 1/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết số 06-NQ/ĐW ngày 5/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh cả nước ta đang tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và một số vấn đề khác. Giới thiệu về Nghị quyết số 04-NQ/ĐW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, bên cạnh việc nêu lên những mặt được về chỉnh đốn Đảng đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, đồng chí Trần Hồng Hà còn cho biết, Nghị quyết đã chỉ ra không ít hạn chế, khuyết điểm của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, giảng dạy, học tập Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo đó, nhiều cán bộ, đảng viên trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu, còn có biểu hiện quan liêu cửa quyền… Đồng chí Trần Hồng Hà đã giới thiệu 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa và các nhóm giải pháp để xử lý các vấn đề nêu trên.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, Nghị quyết Trung ương IV về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là Nghị quyết rất quan trọng đề cập đến vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách được đông đảo cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân quan tâm. Nghị quyết có một số giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt như đổi mới và bắt buộc học tập lý luận chính trị; Cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước; Đảm bảo chế độ tiền lương, thực hiện đúng mục tiêu và có hiệu quả tinh giản biên chế gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39 Trung ương ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Tăng thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu để xử lý cán bộ thuộc quyền; Tăng sự giám sát của nhân dân trong xây dựng Đảng, phát huy vai trò tích cực của báo chí, cơ quan truyền thông của các ngành, các cơ chế tạo động lực như: Chính sách; Chế độ tiền lương; Nhà ở v.v... “Nghị quyết thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; Nghị quyết thể hiện tinh thần mọi lúc, mọi nơi, mọi người cùng tham gia, trong đó đóng vai trò quyết định vẫn là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu các cấp ủy và đơn vị” – Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

Đặt quyền lợi người bệnh lên trên hết

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các đơn vị cần nêu cao trách nhiệm, tập trung lắng nghe, nghiên cứu kỹ để nắm vững và quán triệt sâu sắc nhằm triển khai thực hiện đồng bộ những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Trước hết cần tự soi vào bản thân để tu dưỡng, rèn luyện và đấu tranh bảo vệ Đảng, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Với lĩnh vực chăm sóc bệnh nhân thì phải đặt quyền lợi của người bệnh lên trên hết. Đối với những đơn vị liên quan đến mua sắm, đơn vị liên quan đến quy hoạch, bổ nhiệm, cán bộ thì phải công khai, minh bạch, đặt lợi ích của ngành lên trên.

Các đồng chí Bí thư, từ Bí thư Chi bộ trực thuộc trở lên, người đứng đầu các Cục, Vụ, Vụ trưởng và tương đương trở lên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần đổi mới, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Các cấp ủy Đảng tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí chuẩn mực học tập, làm theo Tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đơn vị, theo phương châm sát với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao, trên tinh thần ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Một trong những nhiệm vụ Bộ Y tế tiếp tục triển khai là đổi mới toàn diện phong cách cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, kèm theo đó là xây dựng các đơn vị y tế xanh sạch đẹp.

“Trong kế hoạch hành động của năm 2017, chúng tôi luôn đặt câu hỏi là nhiệm kỳ này chúng ta sẽ làm được cái gì mới để cống hiến cho ngành, cho sức khỏe của nhân dân và cho người bệnh? Dù phải đương đầu với mọi khó khăn thì vẫn phải phát triển. Đảng bộ Bộ Y tế đã xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị TƯ lần thứ 4. Các Chi ủy của Bộ Y tế đã họp, góp ý, Đảng bộ đã tổng hợp để xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện Nghị quyết này” – Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết.

Minh Anh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC