Ngày 4 Tháng 3, 2016 | 09:54 AM

Ban hành văn bản quy định quản lý chất thải y tế

GiadinhNet - Năm 2015, Bộ Y tế và Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 giữa Bộ Y tế - Bộ TN&MT quy định về quản lý chất thải y tế (thay thế Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành quy chế quản lý chất thải y tế). Thông tư này có hiệu lực từ 1/4/2016.

Các bệnh viện luôn coi trọng công tác quản lý chất thải y tế theo đúng quy định. Ảnh: Chí Cường
Các bệnh viện luôn coi trọng công tác quản lý chất thải y tế theo đúng quy định. Ảnh: Chí Cường

Truyền thông, tập huấn, kiểm tra giám sát công tác quản lý chất thải y tế

Đây là Thông tư quy định xuyên suốt quá trình quản lý chất thải y tế khâu phát sinh đến xử lý chất thải y tế và các mô hình xử lý chất thải y tế phù hợp. Thông tư cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý chất thải y tế. Thông tư này ban hành sẽ tháo gỡ được những khó khăn trong công tác quản lý chất thải y tế, đặc biệt là đối với việc xử lý chất thải theo mô hình cụm và việc quản lý chất thải tại các cơ sở quy mô nhỏ. Ngoài ra, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-BYT nhằm đẩy mạnh công tác quản lý chất thải y tế trong các bệnh viện.

Trong năm 2015, Bộ Y tế cũng đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo, tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức về quản lý chất thải y tế của cán bộ y tế, cán bộ lãnh đạo quản lý và các đối tượng liên quan. Ngoài ra, Bộ Y tế đã thành lập các đoàn kiểm tra về công tác quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện để kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế và kịp thời chấn chỉnh nếu có vi phạm.

Tăng cường công tác quản lý

Báo cáo mới nhất của Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác y tế năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016 và nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2016-2020, tổ chức vào tháng 1/2016 cho thấy trong năm 2015, việc tăng cường quản lý môi trường y tế, việc xử lý chất thải y tế đã có những tiến bộ, có khoảng 54,4% các bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, tăng 12% so với năm 2010 và khoảng 17% bệnh viện đang được đầu tư hệ thống xử lý nước thải y tế từ nguồn kinh phí của Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Nhằm duy trì và tăng cường hơn nữa công tác quản lý chất thải y tế, trong thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục đôn đốc việc thực hiện Đề án xử lý chất thải y tế giai đoạn 2016-2020; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT; Tăng cường công tác truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về công tác quản lý chất thải y tế; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý chất thải tại các cơ sở y tế.

Trong năm 2015, việc tăng cường quản lý môi trường y tế, việc xử lý chất thải y tế đã có những tiến bộ, có khoảng 54,4% các bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, tăng 12% so với năm 2010 và khoảng 17% bệnh viện đang được đầu tư hệ thống xử lý nước thải y tế từ nguồn kinh phí của Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Quỳnh An/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC