Ngày 21 Tháng 10, 2019 | 11:45 AM

Vụ "thỉnh vong", "giải oan gia trái chủ" chùa Ba Vàng: Không đúng tinh thần cứu khổ cứu nạn của Phật giáo

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Theo Báo cáo Kết quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ sau kỳ họp thứ 7 đến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV do Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực ký cho biết, việc buộc phải "trả nợ cho vong" bằng tiền thông qua hình thức công đức vào chùa hoặc làm công quả lao động là trái với thuần phong, mỹ tục, đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, trái với Điều 5, Điều 9 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Sáng ngày 21/10, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQ Việt Nam) Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Vụ thỉnh vong, giải oan gia trái chủ chùa Ba Vàng: Không đúng tinh thần cứu khổ cứu nạn của Phật giáo - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Tính đến hết tháng 9/2019, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và trung ương các tổ chức chính trị - xã hội đã hoàn thành thực hiện 11 nội dung giám sát theo kế hoạch; tổ chức được tổng số 15 cuộc giám sát tại 13 địa phương, đơn vị .

Trong đó, Ban Thường trực đã hoàn thành thực hiện các nội dung giám sát: Việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân; việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế và hải quan; giám sát theo hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Ngoài ra, Ban Thường trực đã chủ động tổ chức giám sát nội dung phát sinh: Việc thực hiện pháp luật trong vụ "thỉnh vong", "giải oan gia trái chủ" tại chùa Ba Vàng, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh thông qua hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Hiện nay, Ban Thường trực đang tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung giám sát, bao gồm: Việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, sáu, bảy, tám của BCH Trung ương Đảng khóa XII về công tác cán bộ, nêu gương; giám sát cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; việc chấp hành pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm; việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã hoàn thành nội dung giám sát: Việc thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006; Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã hoàn thành nội dung giám sát: Việc thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó tập trung vào một số nội dung: Công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đối với cán bộ Đoàn.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã hoàn thành nội dung giám sát: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý đất nông nghiệp.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã hoàn thành thực hiện nội dung giám sát: Việc thực hiện Luật An toàn thực phẩm; đang tiếp tục triển khai thực hiện nội dung giám sát: Việc thực hiện các quy định pháp luật đảm bảo an toàn cho học sinh, trẻ em trong trường học và nhà trẻ. Ngoài ra, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chủ động tổ chức giám sát nội dung phát sinh: Việc thực hiện Luật trẻ em.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang triển khai thực hiện nội dung giám sát: Việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp; việc giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động của cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương; thực hiện chính sách, pháp luật về An toàn vệ sinh lao động; thực hiện Luật công đoàn, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về nội dung đóng kinh phí công đoàn của các doanh nghiệp; tình hình thực hiện pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể.

Tại Báo cáo việc Giám sát việc thực hiện pháp luật trong vụ "thỉnh vong", "giải oan gia trái chủ" tại chùa Ba Vàng, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh có nêu rõ, sau khi nghiên cứu, trao đổi với các cơ quan liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học, Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo (GHPG) Việt Nam, Ban Thường trực cho rằng, các cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo đã chủ động vào cuộc khi sự việc được các cơ quan truyền thông đăng tin, đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời, đúng pháp luật, không để vụ việc kéo dài, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của GHPG Việt Nam và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo.

Bên cạnh những mặt tích cực, việc thực hiện pháp luật của các cơ quan chức năng trong vụ "thỉnh vong", "giải oan gia trái chủ" tại chùa Ba Vàng, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vẫn còn một số hạn chế, cụ thể như:

Có sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng, địa phương nên để vụ việc "thỉnh vong", "giải oan gia trái chủ" tại chùa Ba Vàng kéo dài từ năm 2015; sự nắm bắt thông tin của các cơ quan chức năng còn hạn chế, cơ chế phòng ngừa chưa được quan tâm đúng mức; chưa có sự nhắc nhở, tỏ thái độ với các biểu hiện, việc làm sai; sự vào cuộc của các cơ quan quản lý Nhà nước ban đầu còn lúng túng, đến nay vẫn chưa có kết luận có sự ép buộc, trục lợi hay không.

Sự nắm bắt dư luận xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội để phản ánh với lãnh đạo Đảng, Nhà nước còn chậm; việc giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo còn những hạn chế.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do nhận thức của một số người dân còn hạn chế nên dễ bị lợi dụng, tuyên truyền những tư tưởng xấu, độc, những sự việc thiếu cơ sở khoa học. Chùa Ba Vàng đã buông lỏng quản lý, giáo dục, để một số người lợi dụng truyền bá những sự việc chưa đúng với tinh thần đạo Phật. Công tác giáo dục, quản lý tăng ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn có những bất cập…

Vụ thỉnh vong, giải oan gia trái chủ chùa Ba Vàng: Không đúng tinh thần cứu khổ cứu nạn của Phật giáo - Ảnh 2.

Hoạt động "thỉnh vong" gắn với một số biểu hiện "hù dọa" là không đúng với tinh thần cứu khổ cứu nạn của Phật giáo.

Các hoạt động "thỉnh vong", "giải oan gia trái chủ" gắn với một số biểu hiện "hù dọa" là không đúng tinh thần cứu khổ cứu nạn của Phật giáo.

Việc buộc phải "trả nợ cho vong" bằng tiền thông qua hình thức công đức vào chùa hoặc làm công quả lao động là trái với thuần phong, mỹ tục, đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, trái với Điều 5, Điều 9 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Sau giám sát, Ban Thường trực đã tổng hợp, xây dựng Báo cáo số 796/BC-MTTW-BTT ngày 16/8/2019 về kết quả giám sát và kiến nghị gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương.

Đoàn chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Việt Nam cũng đã đề nghị Quốc hội, Chính phủ một số vấn đề.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Chỉ đạo các cơ quan quản lý báo chí, truyền thông tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước và MTTQ Việt Nam các cấp trong việc tuyên truyền, định hướng các vấn đề liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng.

Xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu, kích động, gây mất trật tự an ninh xã hội, trục lợi.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về công tác tôn giáo, tín ngưỡng. Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với đồng bào các tôn giáo và cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo.

Lê Bảo

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC