Ngày 13 Tháng 5, 2009 | 08:15 AM

Từ 1/7: Nhân viên y tế thôn, bản được hưởng chế độ phụ cấp mới

Từ 1/7: Nhân viên y tế thôn, bản được hưởng chế độ phụ cấp mới

Giadinh.net - Ngày 11/5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

Theo đó, quyết định quy định về chế độ phụ cấp của nhân viên y tế thôn, ấp, bản, buôn, làng, sóc (sau đây gọi chung là thôn, bản) và không áp dụng đối với nhân viên y tế tại các tổ dân phố thuộc các phường, thị trấn. Mỗi thôn, bản được bố trí từ 1 - 2 nhân viên y tế căn cứ vào quy mô dân số và địa bàn hoạt động.

Trong thời gian công tác, nhân viên y tế thôn, bản được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 0,5 và 0,3 so với mức lương tối thiểu chung. Cụ thể là: Mức 0,5 áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, bản tại các xã vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ- TTg (ngày 5/3/2007) của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn; mức 0,3 áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, bản tại các xã còn lại.

Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản do ngân sách Trung ương và địa phương bảo đảm; trong đó ngân sách Trung ương chi trả đối với các xã vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ- TTg (5/3/2007) của Thủ tướng Chính phủ, cùng ngân sách địa phương chi trả các xã còn lại. Đối với những địa phương khó khăn, chưa cân đối được nguồn, ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí chi trả mức phụ cấp quy định tại Quyết định này bình quân mỗi thôn, bản 1 nhân viên y tế.

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản. UBND cấp tỉnh căn cứ vào đặc điểm tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu thực tế và khả năng ngân sách của địa phương quy định cụ thể: Số lượng nhân viên y tế thôn, bản; mức trợ cấp thêm hàng tháng (nếu có) ngoài mức phụ cấp của nhân viên y tế thôn, bản được quy định tại khoản 2, Điều 2 Quyết định trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2009.
 
T.T

 

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC