Ngày 29 Tháng 11, 2013 | 11:58 AM

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của nam giới

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của nam giới

GiadinhNet - Theo ông Hoa Hữu Vân – Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ VH,TT&DL), bất bình đẳng giới là nguyên nhân chính làm ảnh hưởng đến chất lượng mối quan hệ vợ chồng...

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của nam giới 1

Sự chia sẻ của chồng sẽ giúp vợ cân bằng giữa việc làm và gia đình. Ảnh minh họa.

Chủ yếu người chồng đứng tên tài sản

Theo ông Vân, vấn đề bình đẳng giới trong xã hội Việt Nam nói chung và trong khuôn khổ gia đình Việt Nam nói riêng cũng gặp phải những thách thức mới liên quan trực tiếp đến mối quan hệ vợ chồng. “Trong khi điều kiện kinh tế đang thay đổi nhanh chóng thì các chuẩn mực, giá trị văn hóa liên quan đến vai trò giới dường như thay đổi rất chậm chạp. Trong một số báo cáo nghiên cứu gần đây cho thấy: Mặc dù trong quá trình công nghiệp hóa, hội nhập quốc tế, phụ nữ đã và đang tham gia tích cực vào lực lượng lao động nhưng vẫn còn tồn tại những bất bình đẳng đáng kể về tiếp cận các cơ hội kinh tế, thu nhập, loại hình nghề nghiệp, công việc, bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục và đào tạo, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, quá trình ra quyết định... Điều đó cũng có nghĩa là các thành quả của phát triển không được phân chia bình đẳng giữa nam và nữ”, ông Hoa Hữu Vân cho biết.

Ở cấp độ gia đình, theo ông Vân, vẫn tồn tại sự bất bình đẳng trong phân công lao động chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái và các thành viên khác trong gia đình, cũng như sự bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận giáo dục giữa con trai và con gái. Đây là những vấn đề đang đặt ra đối với sự phát triển của gia đình Việt Nam, với vai trò là tác nhân quan trọng cho sự ổn định, phát triển của xã hội, trong đó vấn đề bạo lực gia đình đang gây ảnh hưởng đến sự bền vững của hạnh phúc gia đình.

“Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội như mục tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 phụ thuộc rất lớn vào chất lượng các mối quan hệ giữa các thành viên với nhau, đặc biệt là mối quan hệ giữa vợ chồng. Mối quan hệ vợ chồng được xem xét trên ba khía cạnh: Mối quan hệ kinh tế; mối quan hệ quyền lực; mối quan hệ tâm lý tình cảm vợ chồng. Hiện nay, ở cả ba khía cạnh này đều cho thấy sự bất cập. Số liệu điều tra trên toàn quốc do Vụ Gia đình thực hiện năm 2006 cho thấy, việc đứng tên các tài sản lớn vẫn chủ yếu là nam giới. Vai trò ra quyết định những việc lớn của nam giới vẫn được coi là một chuẩn mực. Công việc gia đình, chăm sóc người già, người ốm, nuôi dạy trẻ em…thì chủ yếu vẫn do phụ nữ đảm nhận…”, ông Hoa Hữu Vân cho biết.

Cần có chính sách hỗ trợ về gia đình

Tỷ lệ người chồng đứng tên sở hữu các loại tài sản lớn của gia đình cao hơn nhiều lần so với người vợ: Nhà ở, đất ở gấp 7,5 lần (hộ nghèo tỷ lệ người chồng đứng tên nhà, đất ở cao gấp 20 lần vợ) đất canh tác, đất đồi rừng gấp 10 lần; cơ sở sản xuất kinh doanh gấp 1,2 lần; ôtô gấp 3,5 lần.

(Kết quả điều tra thực trạng gia đình Việt Nam năm 2006 của Vụ Gia đình, Bộ VH,TT&DL)

Hiện nay, người vợ thường chịu trách nhiệm chính việc gia đình. Họ bị giảm bớt thời gian dành cho việc làm và cơ hội phát triển. Ngược lại, nam giới được mong đợi sẽ đóng vai trò chính là người tạo ra thu nhập và để thực hiện vai trò này họ thường phải dành nhiều thời gian cho việc làm hơn là gia đình. Bởi vậy, sự thiếu quan tâm, sự sao nhãng đối với con cái hay là sự chia sẻ công việc gia đình (vốn là việc không tên nhưng chiếm khá nhiều thời gian) không được người chồng thực hiện.

Theo ông Vân, chất lượng của mối quan hệ giữa vợ chồng phụ thuộc rất nhiều vào trách nhiệm của nam giới trong mối quan hệ gia đình. Để xây dựng gia đình hạnh phúc, đáp ứng mục tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, bên cạnh các chính sách hiện hành cần có thêm chính sách hỗ trợ như: Chính sách nhằm nâng cao chất lượng quan hệ vợ chồng theo hướng tăng cường vai trò và trách nhiệm của nam giới; Chính sách về sự cân bằng giữa việc làm và gia đình... Các chính sách cân bằng việc làm và gia đình bao gồm các lĩnh vực: Chính sách chăm sóc trẻ em; Thời gian làm việc; Thuế và sự hỗ trợ gia đình bằng tiền mặt. Các tổ chức, cơ quan nhà nước hoặc thông qua các tổ chức phi chính phủ cần xây dựng các chương trình cung cấp dịch vụ hỗ trợ gia đình, nhằm thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Trong đó, nội dung bình đẳng giới cần được lồng ghép một cách phù hợp trong tất cả các hoạt động của chương trình.
 
Võ Thuỷ

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC