Ngày 20 Tháng 1, 2009 | 02:17 PM

Quy định xử lý đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về dân số, kế hoạch hóa gia đình

Quy định xử lý đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về dân số, kế hoạch hóa gia đình

Giadinh.net - Căn cứ Quy định số 94-QĐ/TW ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Giadinh.net.vn xin trích dẫn phần liên quan đến việc xử lý “Vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về dân số, kế hoạch hóa gia đình” (Điều 7).

Điều 7: Vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về dân số, kế hoạch hóa gia đình:
 
1 - Vi  phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:
 
a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
 
b) Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp phương tiện tránh thai giả, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành và sử dụng tại Việt Nam.
 
2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái vi phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo: nếu có chức vụ thì cách chức.
 
Kỷ luật từ khiển trách đến cách chức, để giáo dục đối với những đảng viên vi phạm các nội dung quy định tại Điều 7 Pháp lệnh số 06/2003/PL-UBTVQH 11, ngày 04/11/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dân số và các quy định chi tiết tại Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 Nghị định số 104/2003/NĐ-CP, ngày 16/9/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số, hoặc vi phạm các quy định khác của Đảng, Nhà nước có liên quan đến chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
 
Về việc xử lý đảng viên vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, thống nhất thực hiện mốc xử lý là thời điểm ban hành Nghị quyết số 47-NQ/TW, ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
 
- Những đảng viên vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình sau ngày 22/3/2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 47-NQ/TW, thì xử lý như sau:
 
+ Kỷ luật cảnh cáo đối với đảng viên; cách chức đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc chức danh quản lý của cấp ủy vi phạm lần đầu nếu sinh con thứ ba trở lên.
 
+ Kỷ luật cảnh cáo đối với những đảng viên hành nghề y, dược mà thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình làm ảnh hưởng sức khỏe của công dân.
 
- Những đảng viên vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình trước ngày 22/3/2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 47-NQ/TW, thì xử lý như sau:
 
+ Giữ nguyên, không xem xét lại các quyết định của cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
 
+ Những trường hợp đảng viên vi phạm sinh con thứ ba trở lên đã khai báo với cấp ủy quản lý mình, nhưng cấp ủy không xử lý, mà chỉ phê bình, giáo dục những đảng viên đó không được tái phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, thì nay cũng không đặt vấn đề xử lý.
 
+ Những đảng viên vi phạm trước đây nay mới phát hiện: đảng viên vi phạm không báo cáo, tổ chức đảng có thẩm quyền chưa xem xét thì tổ chức đảng có thẩm quyền căn cứ vào Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị để xem xét, xử lý bằng hình thức cảnh cáo đảng viên nếu sinh con thứ ba trở lên và cách chức vụ hiện tại đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc chức danh quản lý của cấp ủy nếu vi phạm sinh con thứ ba trở lên.
 
3 - Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đã sinh con thứ tư trở lên thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ.
 
- Việc xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình quy định tại điểm này như sau:
 
+ Khai trừ đối với đảng viên đã vi phạm sinh con thứ tư trở lên.
 
+ Đảng viên dự bị nếu vi phạm việc thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình thì xóa tên trong danh sách đảng viên.
 
+ Đảng viên vi phạm việc thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình mà cố tình che giấu thì kỷ luật khai trừ.
 
- Đảng viên hành nghề y, dược thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình mà làm thiệt hại sức khỏe, tính mạng của người dân thì kỷ luật khai trừ.
 
- Lưu ý:
 
* Những trường hợp sau đây được coi là không vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình:
 
+ Sinh lần thứ nhất từ ba con trở lên.
 
+ Đã có một con, sinh lần thứ hai từ sinh đôi trở lên.
 
+ Đã có hai con nhưng cả hai con hoặc một trong hai con bị dị tật do tai nạn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận, nay sinh con thứ ba.
 
* Những trường hợp sau đây là vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình:
 
+ Cặp vợ chồng tái hôn mà cả hai đều đã có con riêng hoặc một trong hai người đã có con riêng được sinh con chung một lần (trường hợp này không áp dụng cho trường hợp tái hôn với chính người mà mình đã ly hôn); nếu sinh con lần thứ 2 thì coi như vi phạm sinh con thứ 3.
 
+ Trường hợp sinh lần thứ nhất từ 2 con trở lên mà sinh lần thứ hai là vi phạm như sinh con thứ ba.

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC