Ngày 27 Tháng 10, 2017 | 08:45 PM

Nguyên giám đốc sai phạm nghiêm trọng, hơn 1 thập niên HACINCO chưa hoàn thiện cổ phần hóa

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Liên quan đến vụ cổ phần hóa tai tiếng kéo dài hơn một thập kỷ tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (HACINCO), vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã có một số đề nghị trong công văn gửi Thanh tra Chính phủ tham gia ý kiến dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xử lý sau thanh tra cổ phần hóa tại Hà Nội.

Cần giải quyết triệt để các kiến nghị của nhà đầu tư

Công ty Cổ phần đầu tư NCX Hà Nội (đại diện cho các nhà đầu tư), trong suốt thời gian dài qua đã nhiều lần có đơn kêu cứu gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền về việc chậm trễ trong qua trình cổ phần hóa Công ty HACINCO khiến quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư cũng như người lao động trong doanh nghiệp bị xâm phạm nghiêm trọng.

Bà Nguyễn Thị Chi - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư NCX Hà Nội cho biết, ngày 29/10/2004, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 7252/QĐ-UB cho phép Công ty Đầu tư xây dựng số 2 (HACINCO) triển khai cổ phần hóa.

Ngày 29/9/2005, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6680/QĐ-UB phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa của HACINCO với một số nội dung chính như sau: Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa: 31/12/2004; Giá trị thực tế doanh nghiệp: 260.208.975.812 đồng; Giá trị thực tế vốn nhà nước: 7.189.588.114 đồng; Vốn điều lệ dự kiến: 50 tỷ đồng; Giá khởi điểm cổ phần chào bán: 10.000 đồng/1 cổ phần.

Ngày 25/10/2005, hàng chục nhà đầu tư đã mua cổ phần của HACINCO trong phiên đấu giá được tổ chức công khai tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Các nhà đầu tư này đã thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục mua cổ phần từ việc đăng ký tham gia cho đến việc đặt cọc, nộp phiếu tham dự đấu giá và thanh toán mua cổ phần theo đúng các quy định với tổng số tiền đã thanh toán là hơn 21 tỷ đồng.

Ngày 01 - 02/12/2005, HACINCO đã tiến hành Đại hội cổ đông lần đầu để thông qua Điều lệ, Phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa và bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần.

Tuy nhiên, 10 năm sau đó, đến tận ngày hôm nay, HACINCO vẫn chưa hoàn thiện quá trình cổ phần hóa theo đúng quy định pháp luật.

Những vấn đề còn tồn tại trong quá trình cổ phần hóa tại HACINCO đã được các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền từ trung ương tới địa phương ra nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, khắc phục để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa.

Nhưng cho đến nay, đã hơn 10 năm trôi qua, bất chấp sự chỉ đạo, hướng dẫn sát sao đó, quá trình cổ phần hóa tại HACINCO vẫn dậm chân tại chỗ, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Gần đây nhất, ngày 16/10/2017, UBND TP. Hà Nội đã có công văn số 5080/UBND-KT do Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản ký gửi Thanh tra Chính phủ. Phần 3 của công văn nêu rõ một số vấn đề liên quan đến vụ cổ phần hóa tại Công ty HACINCO.


UBND TP Hà Nội đã có Công văn số 5080/UBND-KT do ông Nguyễn Doãn Toản - Phó chủ tịch ký gửi Thanh tra Chính phủ ngày 16/10/2017.

UBND TP Hà Nội đã có Công văn số 5080/UBND-KT do ông Nguyễn Doãn Toản - Phó chủ tịch ký gửi Thanh tra Chính phủ ngày 16/10/2017.

Công văn cho biết: "Hiện tại, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở tài chính tích cực phối hợp với các Sở ngành và doanh nghiệp thực hiện theo chỉ đạo của thành ủy Hà Nội tại thông báo số 514 - TB/TU ngày 30/12/2016 và chỉ đạo của UBND thành phố tại công văn số 440/UBND - KT ngày 08/02/2017 về việc triển khai thực hiện chuyển Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội thành công ty cổ phần theo phương án xử lý tại Kết luận thanh tra số 2125/KL - TTCP ngày 01/9/2009 của Thanh tra Chính phủ.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện , UBND Thành phố Hà Nội tiếp tục nhận được các kiến nghị của nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư NCX tại các công văn Số 61/NCX ngày 10/01/2017, số 64/NCX ngày 16/01/2017, số 70/ĐKN/NCX ngày 16/02/2017, số 74/NCX ngày 21/02/2017, số 18/2017/NCX ngày 08/6/2017 và số 26/NCX ngày 31/7/2017 về việc giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc khi cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội, trong đó không thống nhất với nội dung kết luận thanh tra số 2125/KL - TTCP.

Để giải quyết triệt để các kiến nghị của các nhà đầu tư, tạo điều kiện để UBND Thành phố sớm hoàn thành chuyển công ty Đầu tư xây dưng số 2 Hà nội thành công ty cổ phần, UBND TP Hà Nội đã đề nghị Thanh tra Chính phủ xem xét, đề nghị Bộ tài chính hướng dẫn cụ thể đối với các nội dung:

- Về cơ chế trả lãi cho nhà đầu tư, cũng như thu nộp lại cổ tức, lãi phát sinh từ năm 1998 đến nay khi đã giảm trừ 397.100.000 đồng từ cơ cấu vốn cổ đông mua ưu đãi sang vốn cổ đông mua đấu giá với số lượng cổ phần ưu đãi đã bán cho 169 cán bộ công nhân viên khi cổ phần khách sạn Hancinco năm 1998.

- Về việc xử lý tài chính giai đoạn hậu cổ phần, xác định vốn Nhà nước tại thời điểm bàn giao. Do thời điểm xác đinh giá trị doanh nghiệp là 31/12/2004 nhưng do có tồn tại, vướng mắc nên chưa quyết định chuyển sang công ty cổ phần (chưa có giấy chứng nhận đăng kí công ty cổ phần), đến nay đã trên 12 năm, vượt thời gian so với quy định của chế độ chính sách trước đây cũng như hiện tại, tình hình tài chính, tài sản của doanh nghiệp có nhiều thay đổi so với thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

- Về phương án xử lí đề nghị mua cổ phần của người lao động làm việc từ 2005 đến nay.

Trong quá trình thực hiện chuyển Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thành công ty cổ phần theo Kết luận thanh tra số 2125/KL - TTCP ngày 01/9/2009 của Thanh tra Chính Phủ nếu có khó khăn, vướng mắc, UBND TP Hà Nội sẽ tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính Phủ để xem xét, chỉ đạo, báo cáo Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành lên quan để xem xét, hướng dẫn giải quyết".

Những sai phạm nghiêm trọng của nguyên Giám đốc Công ty HACINCO

Theo tìm hiểu của PV, liên quan đến việc cổ phần hóa tại Công ty HACINCO, trước đó, ngày 16/01/2007, Công an TP. Hà Nội đã có báo cáo số 07/CV/CAHN (PC15) do đại tá Đỗ Kim Tuyến - Phó Giám đốc ký khẳng định: "Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Công an TP nhận xét trong quá trình cổ phần hóa công ty đầu tư xây dựng số 2 đã có 5 sai phạm chính".


Công an TP Hà Nội chỉ rõ các sai phạm trong vụ cổ phần hóa HACINCO và sai phạm của cá nhân nguyên giám đốc công ty Nguyễn Chí Sỹ.

Công an TP Hà Nội chỉ rõ các sai phạm trong vụ cổ phần hóa HACINCO và sai phạm của cá nhân nguyên giám đốc công ty Nguyễn Chí Sỹ.

Thứ nhất, về thực hiện chế độ bán cổ phần ưu đãi.

Theo văn bản số 2443/LĐTBXH-LĐVL ngày 19/7/2006 của Bộ lao động thương binh xã hội và văn bản số 133/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 5/5/2006 của Sở lao động thương binh xã hội Hà nội, trong thực hiện chế độ cổ phần ưu đãi Công ty đầu tư xây dựng số 2 đã thực hiện 2 lần với 498 cán bộ công nhân viên. Vì vậy, với tổng số 3.281 năm = 328.100 cổ phần ưu đãi bán không đúng chính sách chế độ.

Ngay sau khi xác định cổ phần ưu đãi đã xuất hiện tình trạng một số cán bộ chủ chốt mua gom cổ phần ưu đãi của CBCNV:

+ Bà Nguyễn Thị Phúc – Phó Giám đốc Công ty 2, mua gom 92.300 cổ phần của 40 CBCNV.

+ Ông Nguyễn Đình Chiến (anh ruột ông Nguyễn Chí Sỹ - giám đốc công ty) mua gom 71.810 cổ phần của 41 CBNV.

+ Bà Nguyễn Thị Vinh – Giám đốc Khách sạn Thể thao (em ruột ông Sỹ) mua gom 22.000 cổ phần của 15 CBCNV.

Việc làm trên vi phạm quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP, có dấu hiệu của việc lợi dụng chức vụ và ảnh hưởng của người có chức vụ để trục lợi.

Thứ 2, về thực hiện chuyển nợ thành vốn góp sai quy định.

Thực hiện chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán kết quả đấu giá trái quy định tại Điều 12 Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ và Thông tư 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 với số tiền 7.571.500.000 đồng (phần chuyển nợ thành vốn góp không có trong phương án cổ phần hóa của Công ty đầu tư xây dựng số 2), trong đó có 3 người là người nhà ông Sỹ - giám đốc, điển hình trường hợp góp vốn khống như:

- Ông Lê Đình Hưng – số 4 Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), danh sách góp vốn 2 tỷ nhưng thực tế góp có 1 tỷ đồng.

- Công ty TNHH Phú Quang – 56 Thuốc Bắc (Hà Nội), danh sách góp vốn 1,8 tỷ đồng, nhưng thực tế không có khế ước vay nợ.

Vì việc chuyển nợ thành vốn góp không đúng nên đã có 21 nhà đầu tư không đủ tư cách tham gia đại hội cổ đông.

Thứ 3, việc tổ chức Đại hội cổ đông.

Ngày 1 và 2 tháng 12 năm 2005 tổ chức Đại hội cổ đông vi phạm Điều 72 và Điều 74 Luật doanh nghiệp.

- Không báo cáo danh sách nhà đầu tư với cơ quan cấp trên.

- Một số nhà đầu tư không đủ tư cách tham gia Đại hội cổ đông (vi phạm được nêu ở mục 1 và 2)

- Giấy triệu tập cuộc họp theo quy định phải đưa trước 7 ngày nhưng thực tế đưa giấy triệu tập trước một ngày là trái quy định.

Thứ 4, sai phạm của các cơ quan chức năng.

Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt và Trung tâm chứng khoán Hà Nội không kiểm tra phát hiện và hướng dẫn kịp thời các hồ sơ chuyển nợ không đủ điều kiện thực hiện cổ phần ưu đãi 2 lần với 498 cán bộ nhân viên cũng như trách nhiệm trong việc tư vấn Đại hội cổ đông của Công ty đầu tư xây dựng số 2 dẫn đến việc thực hiện chuyển nợ sai quy định, Đại hội cổ đông không đúng quy định.

Tổng công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội chưa thực hiện tốt việc chỉ đạo, giám sát quá trình cổ phần hóa tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2, chưa phát hiện kịp thời các sai sót của Công ty để báo cáo UBND TP xem xét xử lý.

Thứ 5, vi phạm của ông Nguyễn Chí Sỹ - Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng số 2.

- Doanh nghiệp liên tục lỗ cụ thể: Năm 2004 lỗ 1,9 tỷ. Năm 2005 lỗ 7,4 tỷ đồng, đây là trách nhiệm của Giám đốc Công ty.

- Đối với những sai phạm trong tổ chức cổ phần hóa Công ty đầu tư xây dựng số 2, trách nhiệm thuộc Giám đốc Công ty.

- Một số người nhà thân quen của Giám đốc Công ty mua gom cổ phiếu ưu đãi và góp vốn khống gây bức xúc dư luận với các nhà đầu tư.

- Việc chi trả lãi suất tiền vay cho cán bộ nhân viên và người nhà ông Sỹ không thực hiện đúng quy định, trong đó có cá nhân ông Sỹ. Danh sách bước đầu cho thấy với 8 người cho công ty vay vốn đã trả lãi suất không đúng gây thiệt hại 110 triệu đồng. Trong đó cá nhân ông Sỹ được hưởng 49 triệu đồng.

Báo cáo kết luận, "những sai sót như trên gây dư luận xấu trong cán bộ, nhân viên và một số nhà đầu tư".

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về sự việc tới độc giả.

Nhóm PV

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC