Ngày 24 Tháng 1, 2016 | 01:29 PM

Giới trẻ thích thú vì băng tuyết, nông dân khốn đốn vì trâu bò chết hàng loạt