Ngày 13 Tháng 10, 2013 | 11:35 AM

Điếu văn tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Điếu văn tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  MỚI NHẤT

Điếu văn Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại lễ truy điệu Người, ngày 13/10.

Điếu văn tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 1

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Lễ tang Nhà nước đọc lời điếu tại tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 
“Thưa đồng bào, đồng chí, thưa các vị khách quốc tế, thưa gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp!

Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam, đại biểu quốc hội từ khóa 1 đến khóa 7, nhà lãnh đạp có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sỹ cách mạng kiên trung, vị Đại tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam đã vĩnh biệt chúng ta.

Đây là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, quân đội và gia quyến đồng chí!

Hôm nay, trong niềm xúc động tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương cùng đồng bào, đồng chí, chiến sỹ, bạn bè và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thưa đồng bào, đồng chí và các bạn!

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tên khai sinh là Võ Giáp, bí danh là Văn, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho giàu truyền thống yêu nước.

Năm 14 tuổi, đồng chí đã giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng. Ngay từ khi còn là học sinh, được tiếp thu những tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng chí đã tích cực tham gia các phong trào đấu tranh, bãi khóa ở trường Quốc học Huế.

Năm 1927, ra nhập Đảng Tân Việt Cách Mạng – một tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Đông Dương nay là Đảng cộng sản Việt Nam.

Năm 1930, tham gia phòng trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Năm 1940 được kết nạp vào Đảng.

Đầu những năm 40 của thế kỷ XX, được Chủ tịch Hồ Chí Minh dìu dắt giao nhiệm vụ, đồng chí đã tích cực hoạt động cách mạng, bám dân, bám địa bàn, xây dựng cơ sở, mở lớp huấn luyện quân sự tại căn cứ địa Cao-Bắc-Lạng.

Tháng 12 năm 1944, đồng chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ  thành lập đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trên các cương vị là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Thường vụ Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương, thành viên Ủỷ ban khởi nghĩa toàn quốc, thành viên Ủỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam, Tư lệnh Việt Nam giải phóng quân, đồng chí đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945.

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí đã trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng.

Đặc biệt, năm 1954, đồng chí được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng, trao quyềt trực tiếp chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng chí đã chỉ huy các đại đoàn quân đội và các lực lượng tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đánh bại đội quân nhà nghề của thực dân Pháp, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Sau khi miền Bắc được giải phóng, đồng chí đã tham gia cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ làm nên những thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử Mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đất nước hòa bình thống nhất, trên cương vị là Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội lãnh đạo toàn dân, toàn quân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước.

Trọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta. Cuộc đời hoạt động của đồng chí gắn liền với quá trình phát triển của Cách mạng nước ta và những mốc son lịch sử trọng đại, oanh liệt, đầy hi sinh gian khổ của Đảng và dân tộc.

Hơn 30 năm trên cương vị Tổng Tư lệnh quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương đồng chí luôn nêu cao tấm gương sáng về tinh thần cách mạng tiến công, sáng tạo trong nghệ thuật quân sự, nghệ thuật cầm quân quyết chiến và quyết thắng, đánh bại mọi âm mưu và thủ đoạn chiến tranh thâm độc của kẻ thù.

Tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thắng lợi đó là kết tinh sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được dẫn dắt bởi đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được làm nên bằng những ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta cùng trí tuệ của một tập thể cán bộ lãnh đạo tài năng, dày dạn được tôi luyện trong đấu tranh Cách mạng mà đồng chí là một trong những người tiêu biểu.

Quá trình tham gia lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh Cách mạng cùng với Trung ương Đảng, Bác Hồ, đồng chí có công lao to lớn, góp phần vào hình thành và phát triển học thuyết quân sự, đường lối chiến tranh nhân dân độc đáo Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Học thuyết đó kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự Việt Nam và thế giới, tinh hoa nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta; chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta làm nên thắng lợi vĩ đại trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ dân tộc.

Đối với lực lưỡng vũ trang và quân đội, đồng chí đặc biệt quan tâm, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, thương yêu cán bố chiến sỹ, luôn bám sát thực tiễn, có mặt tại những địa bàn chiến trường trọng yếu. Cán bộ chiến sỹ quân đội ghi nhớ và mãi mãi tự hào về một người chỉ huy, một vị Tổng Tư lệnh tài năng xuất chúng nhưng rất bình dị, gần gũi, thân thiết.

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, dù ở cương vị nào đồng chí cũng mang hết nhiệt huyết đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào những vấn đề lớn của đất nước, nhất là trong phát triển khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước trong khu vực và thế giới.

Trong nhiều năm được sống và làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Bác giáo dục, rèn luyện đồng chí đã luôn quan tâm tới vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thường xuyên nhấn mạnh phải xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa rời quần chúng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí luôn căn dặn cán bộ phải gương mẫu, làm gương cho cấp dưới, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Bản thân đồng chí không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập tư tưởng đạo đức, tác phong, lối sống, thực hành nói và làm theo tư tưởng tấm gương của Bác; luôn thể hiện rõ phẩm chất cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; sống giản dị, khiêm tốn; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc và nhân dân lên trên hết.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ quân đội ta suy tôn đồng chí là anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của đồng chí in đậm trong lòng dân, là vị tướng của nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc.

Đối với phong trào cách mạng thế giới, cống hiến của đồng chí góp phần cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội, chống áp bức, bóc lột, bất công ở các nước thuộc địa châu Á, châu Phi, châu Mỹ La tinh.

Tên tuổi của đồng chí đã được thế giới vinh danh và nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình ngưỡng mộ, cảm phục.

Đối với quê hương Quảng Bình, đồng chí luôn dành sự quan tâm đặc biệt, mong mỏi Quảng Bình ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp. Đồng chí là niêm tự hào to lớn của mỗi người dân Quảng Bình.

Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông, người cụ mẫu mực, đức độ, giàu lòng nhân ái và đức hi sinh luôn gần gũi, bao dung, quan tâm đến mọi người.

Với 103 tuổi đời, hơn 70 tuổi Đảng và những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí đã đượctặng thưởng huân chương Sao Vàng, hai huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ cả nước kính trọng, yêu quý, học tập và noi theo.

Thưa đồng chí Võ Nguyên Giáp!

Thưa anh Văn kính mến!

Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để bày tỏ lòng tiếc thương và tình cảm sâu sắc đưa tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chúng tôi nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, ra sức phấn đầu, tiếp tục đi theo con đường Cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cách mạng đi trước, trong đó có anh đã trọn đời phấn đấu, hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thưa anh Văn!

 Anh ra đi nhưng hình ảnh và những cống hiến to lớn của anh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc sống mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Trong giờ phút đầy tiếc thương và xúc động này, chúng ta trân trọng gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Đại tướng lời chia buồn sâu sắc trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được.

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh Văn kính mến của chúng ta!

Xin đề nghị các đồng chí, đồng bào và các bạn dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và tiễn đưa đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng!

Phút mặc niệm xin được bắt đầu!”

 

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC