Ngày 24 Tháng 3, 2016 | 09:58 PM

Đại biểu Quốc hội chỉ rõ “bẫy” và đề nghị bãi bỏ trong dự thảo luật

GiadinhNet – Luật tiếp cận thông tin là dự án luật quan trọng đến quyền của công dân đã được Hiến định. Bàn về dự thảo luật này, đại biểu Trần Ngọc Vinh, đoàn Hải Phòng đã chỉ rõ “cái bẫy” và đề nghị bãi bỏ.

Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) đề nghị bổ sung quyền được tiếp cận thông tin đối với người hạn chế năng lực hành vi dân sự nhằm đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin của chủ thể này. Qua đó, bảo đảm quyền lợi ích, hợp pháp của họ.

Bổ sung vào dự thảo Luật quyền được tiếp cận thông tin của người khuyết tật thông qua người thân thích đã thành niên hoặc đại diện hợp pháp của các đơn vị, tổ chức bảo trợ xã hội của mình.

Tôi thấy khoản 2 điều 6 của dự thảo luật giống như cái bẫy cản trở việc tiếp cận thông tin của người dân - đại biểu Trần Ngọc Vinh, đoàn Hải Phòng. Đ.Nam
"Tôi thấy khoản 2 điều 6 của dự thảo luật giống như cái bẫy cản trở việc tiếp cận thông tin của người dân" - đại biểu Trần Ngọc Vinh, đoàn Hải Phòng. Đ.Nam

Về thông tin công dân không được tiếp cận, đại biểu Vinh không đồng tình: “Tôi cho rằng cách quy định không cụ thể, không rõ ràng. Hiện nay ngoài thông tin thuộc bí mật nhà nước trong pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước thì còn có nhiều thông tin không được tiếp cận thông qua các luật chuyên ngành.

Đó là khó khăn lớn khiến công dân không biết đâu là thông tin mình có quyền tiếp cận, có quá nhiều văn bản pháp luật quy định mà người dân không thể nắm rõ được.

Nếu pháp điển hoá các thông tin công dân không được tiếp cận vào trong luật này sẽ tạo thuận lợi cho công dân. Qua đó sẽ có ý thức bảo vệ thông tin. Nếu chúng ta quy định thông tin công dân không được tiếp cận vào dự thảo luật này thì không cần phải có khoản 2”.

Khoản 2 điều 6 quy định: “Thông tin do người đứng đầu cơ quan nhà nước xác định theo thẩm quyền mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, gây nguy hại lớn đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về các cuộc họp nội bộ của cơ quan; các tài liệu do cơ quan soạn thảo cho công việc nội bộ; ý kiến của các chuyên gia trong quá trình hoạch định chính sách”.

“Tôi thấy khoản 2 điều 6 của dự thảo luật giống như cái bẫy cản trở việc tiếp cận thông tin của người dân. Là cơ sở để các tổ chức, cơ quan lợi dụng quy định ở điều khoản này tạo rào cản cho việc tiếp cận thông tin cho người dân, bởi lẽ, đã là thông tin gây nguy hại đến nhà nước, ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc phòng quốc gia thì đương nhiên công dân không được tiếp cận. Làm gì có chuyện “nếu để tiếp cận”.

Văn bản quy phạm pháp luật phải rõ ràng, đặc biệt phải chỉ cho người dân biết họ phải đi như thế nào, theo hướng nào, chỗ nào là vùng cấm không được đi. Không nên mập mờ để người dân không xác định được hướng phải đi thì vô hình dung pháp luật trở thành cái bẫy đối với công dân. Vì vậy, tôi đề nghị ban soạn thảo xem xét thấu đáo điều 6 của dự thảo luật theo hướng quy định cụ thể những thông tin công dân không được tiếp cận”.

Về hạn chế tiếp cận thông tin, đại biểu Vinh cho rằng, việc tiếp cận thông tin là quyền hiến định của công dân để thực hiện quyền làm chủ của mình. Do đó, việc hạn chế tiếp cận thông tin phải dựa trên nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, phải xuất phát từ nguyên tắc lợi ích công, lợi ích xã hội và cộng đồng, bám sát quy định của hiến pháp.

Không được căn cứ trên lợi ích của cơ quan, đơn vị, tổ chức nhằm hạn chế quyền tiếp cận thông tin của công dân. Do đó, đề nghị ban soạn thảo bỏ cụm từ “chấp hành nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp thông tin” và bỏ lý do, yêu cầu, mục đích cung cấp thông tin tại điều 24 dự thảo luật vì không phù hợp với tinh thần của hiến pháp 2013.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC