Ngày 26 Tháng 6, 2019 | 08:24 PM

Công bố kết luận thanh tra Khu đô thị mới Thủ Thiêm

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Chiều 26/6, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai đối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐTM Thủ Thiêm) tại TP.HCM.

Theo kết luận này, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ KĐTM Thủ Thiêm đã giải phón mặt bằng trên 99%; công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng,tái định cư cơ bản được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đầu tư, xây dựng KĐTM Thủ Thiêm, UBND TP.HCM và các sở, ngành liên quan đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm.

Những sai nhạm được Thanh tra Chính phủ chỉ ra gồm những nội dung chính sau: Việc phê duyệt điều chỉnh bồi thường, tái định cư không đúng thẩm quyền; Đầu tư KĐTM Thủ Thiêm chưa có hiệu quả, mất cân đối vốn; Kiến nghị thu hồi hàng chục ngàn tỉ đồng; Đề nghị Ủy ban Kiểm tra trung ương xem xét trách nhiệm cán bộ sai phạm…


Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Nhà đầu tư được hưởng lợi, thất thoát tài sản Nhà nước

Theo Thanh tra Chính phủ, UBND TP.HCM ban hành điều lệ quản lý xây dựng KĐTM Thủ Thiêm chưa đầy đủ, kịp thời; không thực hiện việc lập các dự án theo thứ tự ưu tiên và trình duyệt theo quy định cũng như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Toàn bộ quỹ đất trong KĐTM Thủ Thiêm hơn 221 ha được tạo ra bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Nhưng UBND TP.HCM đã sử dụng quỹ đất chủ yếu để thanh toán đối ứng cho các dự án BT được chỉ định nhà đầu tư, nhất là các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho chính khu đô thị này, không thông qua hình thức đấu thầu dự án hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, là vi phạm các quy định về đấu thầu và quản lý sử dụng đất đai.


Thất thoát tài sản Nhà nước, truy trách nhiệm các cá nhân, tập thể sai phạm

Thất thoát tài sản Nhà nước, truy trách nhiệm các cá nhân, tập thể sai phạm

Kết luận thanh tra nêu rõ "các nhà đầu tư được hưởng lợi do chênh lệch giá đất lớn (chênh lệch địa tô) từ việc được đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính theo hình thức hợp đồng BT"

Nguyên nhân và trách nhiệm chính đã để xảy ra các khuyết điểm, vi phạm trên do lãnh đạo UBND TP.HCM không thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Thủ tướng; trách nhiệm liên quan thuộc các sở, ngành như: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Ban quản lý KĐTM Thủ Thiêm...

Mất cân đối, không hiệu quả, kiến nghị thu hồi tránh thất thoát

Cũng theo kết luận thanh tra, việc đầu tư KĐTM Thủ Thiêm còn mất cân đối vốn khoảng 8.734 tỷ đồng. "Hậu quả là đã để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm, gây lãng phí, nguy cơ gây thất thoát tiền của Nhà nước với giá trị lớn; xét tổng thể đến thời điểm thanh tra, việc đầu tư KĐTM Thủ Thiêm là chưa có hiệu quả, mất cân đối về tài chính", kết luận thanh tra chỉ rõ.

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP.HCM thu hồi, hoàn trả ngay khoản tiền đã tạm ứng từ ngân sách Nhà nước không đúng quy định đã đầu tư cho KĐTM Thủ Thiêm, cũng như sớm có giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp để trả nợ các khoản vay ngân hàng đã đầu tư cho khu đô thị mới này.

Cũng theo kết luận trên, UBND TP.HCM cũng có trách nhiệm nghiên cứu các phương án khai thác quỹ đất còn lại trong KĐTM Thủ Thiêm, tính lại tiền sử dụng đất của các dự án đã giao cho nhà đầu tư; đảm bảo không thất thoát tài sản Nhà nước và khắc phục tình trạng mất cân đối khi đầu tư xây dựng KĐTM Thủ Thiêm.


Nhiều sai phạm ở KĐTM Thủ Thiêm được Thanh tra Chính phủ chỉ ra

Nhiều sai phạm ở KĐTM Thủ Thiêm được Thanh tra Chính phủ chỉ ra

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước được kiến nghị vào cuộc, xác định lại tổng mức đầu tư và giá trị tiền sử dụng đất theo giá thị trường và quy định của pháp luật, nhằm tránh thất thoát tiền của Nhà nước.UBND thành phố chủ trì thành lập tổ công tác phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát việc thay đổi quy hoạch chi tiết tại các dự án đã và đang đầu tư xây dựng; rà soát các dự án đã có quyết định giao đất để xem xét, xử lý, tính toán lại giá trị quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát tiền của Nhà nước.

Chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền như: Ban quản lý KĐTM Thủ Thiêm; các sở Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Quy hoạch - kiến trúc, Xây dựng, Kế hoạch và đầu tư, Viện Nghiên cứu phát triển TP; các đơn vị tư vấn, các nhà đầu tư dự án... đã có khuyết điểm, vi phạm.

Ngoài ra,Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra.

Lê Nguyễn

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC