Ngày 28 Tháng 11, 2013 | 09:57 AM

Chính thức thông qua Hiến pháp mới của Việt Nam

Chính thức thông qua Hiến pháp mới của Việt Nam
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Hiến pháp 1992 sửa đổi đã chính thức được phê chuẩn lúc 9h53 sáng nay (28/11/2013).

Với 486/488 đại biểu tán thành (2 đại biểu không biểu quyết) Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được thông qua sáng nay sau 3 lần cho ý kiến tại các kỳ họp Quốc hội với tỷ lệ 97,59%.

Tại kỳ họp 6 này, các đại biểu cho rằng, Dự thảo đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chắt lọc, tiếp thu được nhiều ý kiến xác đáng của nhân dân, của các vị đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, đây là thời khắc lịch sử quan trọng của đất nước.

Như vậy, đây là bản hiến pháp thứ 5 trong lịch sử lập hiến của Việt Nam sau các bản năm 1946, 1959, 1980 và 1992.

Trước khi đại biểu nhấn nút thông qua văn kiện quan trọng này, ông Phan Trung Lý – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã đọc toàn văn dự thảo đã được chỉnh lý.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Uông Chu Lưu trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo này.

Về điều 4, Hiến pháp đã bổ sung quy định về bản chất của Đảng, đó là: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng”.

 Hiến pháp đã bổ sung vào Điều 4 quy định về trách nhiệm của Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Về quyền của Chủ tịch nước, Hiến pháp đã làm rõ hơn vai trò thống lĩnh lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước trong việc quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam…; cùng với đó là bổ sung quy định thẩm quyền của Hội đồng quốc phòng và an ninh do Chủ tịch nước làm Chủ tịch quyết định việc lực lượng vũ trang nước ta tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Về thu hồi đất, ông Uông Chu Lưu cho hay, Hiến pháp đã cho giữ quy định về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội nhưng thể hiện lại cho gắn kết với mục tiêu lợi ích quốc gia, công cộng.

Điều 53 cũng nêu rõ: "Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý".  

Về sửa đổi Hiến pháp (điều 120), Hiến pháp giữ quy định “Việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp do Quốc hội quyết định” để kết hợp giữa thẩm quyền của Quốc hội và chủ quyền của nhân dân trong việc xây dựng Hiến pháp...

Nhìn chung, Hiến pháp vừa được thông qua có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến; đã phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; quy định rõ ràng, đúng đắn và đầy đủ về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước, về hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp.

Sau khi bản Hiến pháp mới được thông qua, Quốc hội cũng tiến hành phê chuẩn Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp.

Việt Nguyễn

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC