Ngày 2 Tháng 1, 2018 | 09:30 AM

Chính phủ dự kiến 9 nhóm nhiệm vụ quan trọng trong năm 2018

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Năm 2018, Chính phủ đề ra phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và xác định trọng tâm chỉ đạo điều hành là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược... Đó là một trong những nội dung quan trọng được trình bày trong Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018...


Quang cảnh Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: CP

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: CP

Đặt mục tiêu GDP tăng 6,7%

Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ đề ra 4 trọng tâm trong chỉ đạo điều hành và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp với 59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong năm 2018. Chính phủ xác định, năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020. Phát huy kết quả đạt được của năm 2017, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 đã được Trung ương Đảng, Quốc hội thông qua, Chính phủ xác định phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. 4 trọng tâm trong chỉ đạo điều hành được xác định gồm: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thực hành dân chủ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Căn cứ mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2018 theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đề ra một số chỉ tiêu cụ thể trong các ngành, lĩnh vực để phấn đấu thực hiện. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,7%. Trong đó, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,0%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,7%; khu vực dịch vụ 7,4%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 8% đến 10% (Quốc hội giao tăng 7%-8%); trong đó xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 36-37 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ khoảng 10%; khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 15 triệu lượt.

52 huyện và 37% xã đạt chuẩn nông thôn mới; Thành lập mới khoảng 135 nghìn doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cải cách hành chính, tinh giản bộ máy, biên chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gồm: Đơn giản hóa, cắt giảm 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành; Cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh; Năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh đạt mức ASEAN-4; Giảm 2,5% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2017; Giảm 1,7% biên chế công chức và giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015.

59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của Chính phủ

Dự thảo Nghị quyết đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó có việc tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững (gồm 11 nhiệm vụ, giải pháp). Điều hành đồng bộ, hiệu quả các chính sách vĩ mô; phấn đấu giảm lãi suất cho vay; nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên; ổn định thị trường ngoại tệ, tăng dự trữ ngoại hối. Tăng cường kỷ luật tài chính - NSNN; tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn lậu thuế; triệt để tiết kiệm chi NSNN. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài sản công, nợ công. Đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; chấn chỉnh những bất cập trong các dự án BOT. Thúc đẩy xuất khẩu, đơn giản hóa thủ tục hành chính xuất nhập khẩu, nhất là kiểm tra chuyên ngành. Phát triển mạnh thị trường trong nước; xây dựng hệ thống phân phối đồng bộ và hiệu quả. Tiếp tục điều chỉnh theo lộ trình giá điện, dịch vụ giáo dục, y tế. Phát triển thị trường bất động sản ổn định, bền vững. Tập trung cải cách thủ tục hành chính; tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh; thường xuyên đối thoại, kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ 3 đột phá chiến lược (gồm 5 nhiệm vụ, giải pháp). Đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với hiệu lực hiệu quả tổ chức thực thi theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông, tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia. Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng yếu (cao tốc Bắc - Nam, Cảng Hàng không Long Thành…). Đảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội (gồm 9 nhiệm vụ, giải pháp). Thực hiện đầy đủ, toàn diện các chính sách người có công, giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển nhà ở xã hội. Tập trung giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Dự thảo Nghị quyết xác định thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về công tác y tế, dân số trong tình hình mới; đổi mới hoạt động y tế cơ sở; chấn chỉnh công tác quản lý dược; chống lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Rà soát quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Tăng cường xã hội hóa giáo dục, khuyến khích thành lập mới các trường tư thục chất lượng cao.

Minh Anh

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC