Ngày 29 Tháng 4, 2016 | 08:06 PM

Chính phủ công bố nhiều cam kết để doanh nghiệp phát triển mạnh

Chính phủ công bố nhiều cam kết để doanh nghiệp phát triển mạnh

GiadinhNet – Giảm và tiến tới xoá bỏ các giấy phép con, phí, phụ phí bất hợp lý; Không có chủ trương hình sự hoá các quan hệ kinh tế nhưng sẽ xử lý nghiêm các vi phạm như xả chất thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ, đời sống của người dân... Nhiều cam kết đã được lãnh đạo Chính phủ công bố trước các doanh nghiệp.

Cán bộ tiêu cực, cửa quyền... khiến doanh nghiệp tốn tiền

Hôm nay (29/4), tại Hội trường Thống Nhất TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2016.

Tại hội nghị này, hàng loạt tồn tại ảnh hưởng đến hoạt động và quyền lợi của doanh nghiệp đã được chỉ rõ. Theo đó, việc ban hành các luật và văn bản hướng dẫn còn chậm để doanh nghiệp phải chờ đợi; có những trường hợp văn bản hướng dẫn không rõ ràng, tính tương thích không cao hoặc còn cảm tính, thiếu định lượng dẫn đến có nhiều cách hiểu khác nhau về một vấn đề;

Chưa có cơ chế hiệu quả khuyến khích doanh nghiệp đột phá, thông qua áp dụng khoa học kĩ thuật tiên tiến, tạo ra sản phẩm có thương hiệu lớn; công tác cổ phần hóa đã chỉ đạo quyết liệt nhưng còn nhiều vướng mắc về cơ chế; hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp còn thấp, khả năng kết nối của doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế; Tình trạng phí chồng phí, thanh tra, kiểm tra chồng chéo, tình trạng một số cán bộ, đảng viên tiêu cực, gây phiền hà làm mất nhiều thời gian, tiền bạc của doanh nghiệp; thực tế triển khai các cải cách thủ tục hành chính chưa đạt như mục tiêu đề ra...


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định tình trạng phí chồng phí, thanh tra, kiểm tra chồng chéo, tình trạng một số cán bộ, đảng viên tiêu cực, gây phiền hà làm mất nhiều thời gian, tiền bạc của doanh nghiệp. Ảnh CP

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định tình trạng phí chồng phí, thanh tra, kiểm tra chồng chéo, tình trạng một số cán bộ, đảng viên tiêu cực, gây phiền hà làm mất nhiều thời gian, tiền bạc của doanh nghiệp. Ảnh CP

Các ý kiến doanh nghiệp, hiệp hội, ngành nghề cũng cho rằng, thời gian qua, môi trường đầu tư, kinh doanh có phần khởi sắc nhưng vẫn còn nhiều rào cảo, trở ngại. Trong đó, bao gồm việc ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp không đúng thời hạn (1/7/2016), có nguy cơ tạo “khoảng trống pháp lý”; một bộ phận cán bộ, công chức có thái độ cửa quyền, “hành là chính”, còn tồn tại nhiều giấy phép con; Các rủi ro và gánh nặng chi phí cả chính thức và không chính thức khá lớn; khả năng cạnh tranh trước làn sóng hội nhập mạnh mẽ. Chi phí vốn, lãi suất còn ở mức cao, chưa hợp lý; còn tồn tại nhiều khoản thuế, phí…

Trước Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, ngành, các doanh nghiệp cùng kiến nghị, cải cách thể chế mạnh mẽ hơn nữa với mục tiêu chất lượng thể chế của Việt Nam không thua kém các nước tiên tiến trên thế giới. Loại bỏ những quy định, điều kiện và giấy phép kinh doanh không còn phù hợp đang làm cản trở quyền tự do kinh doanh của người dân và đang làm tăng rủi ro, chi phí cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp mong muốn Chính phủ giảm lãi suất, miễn, giảm, hoãn một số khoản thuế, phí để “khoan thư sức dân”, tạo môi trường bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; coi “doanh nghiệp như đối tượng phục vụ chứ không phải là đối tượng quản lý…

Không hình sự hoá các quan hệ kinh tế

Trước 1.000 doanh nghiệp đại diện cho khoảng 500.000 doanh nghiệp trên cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhưng vẫn còn tồn tại không ít rào cản đối với lực lượng kinh tế tiên phong này. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn bảo vệ quyền tài sản, quyền kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; không hình sự hoá các quan hệ kinh tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hội nhập, tạo nên niềm tự hào “Made in Việt Nam”.

Theo Thủ tướng, trong giai đoạn phát triển mới cần nhìn nhận thực chất bức tranh hiện tại là dù chúng ta đã nỗ lực nhiều, hành động nhiều, nhưng môi trường đầu tư kinh doanh hiện tại vẫn chưa thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ra đời và phát triển. Thủ tướng lưu ý doanh nghiệp phải xây dựng được chiến lược phát triển, hội nhập của mình, xây dựng văn hóa hội nhập, văn hóa doanh nhân, gìn giữ liêm chính trong phát triển. Doanh nghiệp phải chủ động, sáng tạo, "phải tự cứu mình trước khi trời cứu".

Thủ tướng nhấn mạnh, Nhà nước sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng, bảo đảm quyền kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh tất cả các loại hình, lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Tất cả các doanh nghiệp không phân biệt quy mô, loại hình (ngoại trừ một số doanh nghiệp an ninh, quốc phòng), thành phần kinh tế đều bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực như vốn, tài nguyên, đất đai, thị trường và cơ hội kinh doanh. Đồng thời, Nhà nước bảo đảm sự ổn định lâu dài của chính sách, để doanh nghiệp yên tâm bỏ vốn đầu tư, “không sớm nắng chiều mưa về chính sách”.

Nhiều kiến nghị đã được các doanh nghiệp chuyển tới người đứng đầu Chính phủ. Ảnh CP
Nhiều kiến nghị đã được các doanh nghiệp chuyển tới người đứng đầu Chính phủ. Ảnh CP

Đặc biệt, Chính phủ sẽ bảo đảm kinh tế vĩ mô, môi trường hòa bình, thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Các cơ quan quản lý nhà nước khi ban hành chính sách phải quy định rõ ràng. Người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm đến cùng quyết định của mình. Các quy định về điều kiện phải minh bạch, lượng hóa được, dễ hiểu để nhà đầu tư, doanh nghiệp tự đánh giá được để tuân thủ.

“Các quy định phải nhận khó khăn về cơ quan nhà nước, tạo ưu tiên cho người dân và doanh nghiệp, theo tinh thần Nhà nước kiến tạo, cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng lưu ý, doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập của xã hội, khơi nguồn đổi mới, sáng tạo trong kinh doanh nên cần có chính sách riêng để nhóm doanh nghiệp này phát triển hội nhập. Đảng, Nhà nước “coi doanh nghiệp tư nhân là một động lực phát triển kinh tế”.

Cam kết của các bộ, ngành đối với doanh nghiệp rất quan trọng, Thủ tướng nhấn mạnh, “như đồng chí Bộ trưởng Công an vừa nói, Chính phủ cũng như ngành Công an không có chủ trương hình sự hoá các quan hệ kinh tế”, nhưng sẽ xử lý nghiêm các vi phạm như xả chất thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ, đời sống của người dân.

Giảm lãi suất đối với một số lĩnh vực ưu tiên

Theo Thủ tướng, đối với những doanh nghiệp hoạt động công ích, hoạt động có tính rủi ro lớn, làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng Nhà nước có cơ chế quản lý phù hợp. Nhà nước sẽ giảm dần, tiến tới loại bỏ các loại giấy phép con, phí, phụ phí bất hợp lý. Phải bỏ hết những quy định cũ trái với quy định của luật đã được Quốc hội thông qua...

Thủ tướng cho biết, sẽ giảm 1% lãi suất trung, dài hạn, trong một số lĩnh vực ưu tiên; yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xem xét có gói hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học công nghệ.

Nhiều cam kết hỗ trợ doanh nghiệp đã được đưa ra. Ảnh CP
Nhiều cam kết hỗ trợ doanh nghiệp đã được đưa ra. Ảnh CP

Thủ tướng yêu cầu, mỗi địa phương phải công khai đường dây nóng, website, hướng dẫn thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Tăng cường chống tham nhũng, quan liêu. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia vừa được Thủ tướng ký ban hành (ngày 28/4/2016), với tinh thần lớn là các chỉ tiêu đạt mức ASEAN-4.

“Báo chí truyền thông phải đồng hành cùng doanh nghiệp, bảo vệ thương hiệu sản phẩm Việt Nam, phải đóng vai trò tôn vinh doanh nghiệp”, Thủ tướng nêu rõ.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC