Ngày 6 Tháng 12, 2018 | 11:12 AM

Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

GiadinhNet - Ngày 6/12, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.


Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu khai mạc Hội nghị

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Viết Tiến – Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế nêu rõ, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII lần này đã thống nhất ban hành: Nghị quyết Trung ương số 36 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận số 37 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đây là các nghị quyết, quy định, kết luận có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, phát triển kinh tế - xã hội” – Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh.

Cùng đó, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, củng cố xây dựng niềm tin của cán bộ, nhân dân với Đảng.


Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Thứ trưởng lưu ý, các đại biểu tham dự Hội nghị cần dành thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận, nắm chắc các nội dung của Nghị quyết, quy định, kết luận; từ đó vận dụng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết phù hợp với nhiệm vụ chính trị vào mỗi Vụ, Cục, Tổng cục, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết, đặc biệt thể hiện vai trò trách nhiệm nêu gương trong việc học tập quán triệt thực hiện nghị quyết, quy định, kết luận trong Hội nghị hôm nay.


Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Hồng Hà, báo cáo viên cấp Trung ương, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, truyền đạt một số nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Hồng Hà, báo cáo viên cấp Trung ương, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, truyền đạt một số nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Cùng đó, Thứ trưởng cũng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị đóng góp những ý kiến, trao đổi, thảo luận, thông qua chương trình hành động của Đảng bộ Bộ Y tế, đề xuất, kiến nghị những giải pháp mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII của Đảng bộ Bộ Y tế.

Tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cán bộ, đảng viên tham mưu triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu về công tác y tế - dân số năm 2018, và tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện tốt công tác y tế - dân số năm 2019.

Sau hội nghị, Thứ trưởng đề nghị các Bí thư cấp uỷ, phối hợp lãnh đạo các đơn vị tổ chức sinh hoạt chuyên đề, quán triệt nghị quyết, quy định, kết luận tới toàn thể đảng viên của đơn vị mình; thảo luận, thông qua chương trình hành động, kiểm tra giám sát, tổng hợp kết quả viết bài thu hoạch học Nghị quyết của đảng viên, báo cáo Đảng uỷ Bộ.

Võ Thu

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC