Ngày 9 Tháng 12, 2013 | 12:16 PM

Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ các cảnh ngộ khó khăn từ 16/10 - 31/10/2013

Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ các cảnh ngộ khó khăn từ 16/10 - 31/10/2013
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - BQL Vòng tay nhân ái trân trọng cảm ơn bạn đọc hảo tâm đã chia sẻ tới các cảnh ngộ khó khăn, đồng hành cùng Báo trong hành trình nhân ái, đến với những mảnh đời bất hạnh. Ngoài danh sách cập nhật hàng ngày phía dưới bài viết, hàng tuần chúng tôi sẽ cập nhật lại danh sách bạn đọc ủng hộ tới Qũy Vòng tay nhân ái, giúp các cảnh ngộ khó khăn để bạn đọc tiện theo dõi.

Ngày/tháng/năm
Bạn đọc hảo tâm
Giúp mã số
Số tiền
16/10/2013
Bạn đọc hảo tâm
10
600.000
16/10/2013
Bạn đọc IBVCN 1610130055372001
10
200.000
16/10/2013
Bạn đọc IBVCB 1610130126558001
10
100.000
16/10/2013
Bạn đọc IBVCB 1610130225774004
10
100.000
16/10/2013
Bạn đọc IBVCB 1610130377468001
10
200.000
16/10/2013
Bạn đọc IBVCB 1610130734512001
10
300.000
16/10/2013
Bạn đọc IBVCB 1610130877072001
10
100.000
16/10/2013
Bạn đọc TK 711A14271316
10
200.000
16/10/2013
Đinh Thùy Dương
38
200.000
16/10/2013
Lê Thị Khánh Hoàn
10
200.000
16/10/2013
Nguyễn Ngọc Dung
10
200.000
17/10/2013
2 bé Đào Tuệ Nhung + Vũ Anh Thư ở Móng Cái
10
200.000
17/10/2013
2 bé Đào Tuệ Nhung + Vũ Anh Thư ở Móng Cái
18
100.000
17/10/2013
2 bé Đào Tuệ Nhung + Vũ Anh Thư ở Móng Cái
24
100.000
17/10/2013
2 bé Đào Tuệ Nhung + Vũ Anh Thư ở Móng Cái
29
100.000
17/10/2013
2 bé Đào Tuệ Nhung + Vũ Anh Thư ở Móng Cái
31
100.000
17/10/2013
2 bé Đào Tuệ Nhung + Vũ Anh Thư ở Móng Cái
37
100.000
17/10/2013
2 bé Đào Tuệ Nhung + Vũ Anh Thư ở Móng Cái
38
100.000
17/10/2013
Bạn đọc IBVCB 1610130498124001
10
200.000
17/10/2013
Bạn đọc IBVCB 1710130321406001
38
500.000
17/10/2013
Bạn đọc IBVCB 1710130662944001
40
300.000
17/10/2013
Nguyễn Thái An
10
100.000
17/10/2013
Trịnh Phan Duy Bảo
10
100.000
17/10/2013
Vi Thị Ngọc Anh
10
500.000
18/10/2013
Bạn đọc IBVCB 1810130879720001
10
100.000
18/10/2013
Bạn đọc TK 0021000250699
Qũy VTNA, giúp các cảnh ngộ khó khăn
200.000
18/10/2013
Bạn đọc TK 0451000228117
Qũy VTNA, giúp các cảnh ngộ khó khăn
300.000
18/10/2013
Đặng Thị Bông
40
500.000
18/10/2013
Ngô Thị Vân
10
200.000
18/10/2013
Nguyễn Thị Ngọc Dung
10
300.000
19/10/2013
Trần Thị Ngọc Trâm
39
189.000
21/10/2013
Bạn đọc IBVCB 20131021169589
10
200.000
21/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2110130075972001
41
300.000
21/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2110130149314003
41
100.000
21/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2110130670030001
41
100.000
21/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2110130690014001
41
200.000
21/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2110130946534002
41
200.000
21/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2110130966196002
05
200.000
21/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2110131018408001
41
400.000
21/10/2013
Hồ Thị Anh Thi
41
200.000
21/10/2013
Hoàng Đỗ Thanh
37
200.000
21/10/2013
Hoàng Thị Kim Anh
41
500.000
21/10/2013
Lê Minh Tâm
40
200.000
21/10/2013
Phạm Thị Thủy
40
2.000.000
21/10/2013
Ngọc Bích
41
500.000
21/10/2013
Nguyễn Kiều Anh
ủng hộ đồng bào bão lũ Hà Tĩnh
200.000
21/10/2013
Nguyễn Kiều Anh
ủng hộ đồng bào bão lũ Hà Tĩnh
200.000
21/10/2013
Nguyễn Thị Kim Lan
ủng hộ đồng bào bão lũ Hà Tĩnh
5.000.000
21/10/2013
Phạm Thị Chung
10
200.000
21/10/2013
Phan Thị Ngọc Diệp
10
150.000
21/10/2013
 
Tom-Jerry
41
200.000
21/10/2013
Trần Thị Hạnh
Trần Thị Hạnh
35
1.000.000
21/10/2013
Trần Thị Hạnh
37
1.000.000
21/10/2013
Trần Thị Hạnh
41
1.000.000
21/10/2013
Trương Thị Hoài Thanh
41
200.000
22/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2210130124754002
41
200.000
22/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2210130326548001
05
200.000
22/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2210130369842001
41
100.000
22/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2210130517658001
41
100.000
22/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2210130569604002
31
100.000
22/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2210130625114001
41
200.000
22/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2210130991594001
41
100.000
22/10/2013
Bạn đọc TK 711A00326455
31
200.000
22/10/2013
Nguyễn Thị Kiều Nga, Chủ tịch hội đồng quản trị - CT CP Truyền thông VNC
ủng hộ UBMTTQ huyện Hương Sơn- Hà Tĩnh
20.000.000
22/10/2013
Bạn đọc hảo tâm ủng hộ MS 41+10
41 + 10
100.000
22/10/2013
Bạn đọc hảo tâm ủng hộ MS 41+10
41 + 10
200.000
22/10/2013
Lương Huyền Trang
41
500.000
22/10/2013
Nguyễn Hoàng Yến
41
200.000
22/10/2013
Nguyễn Thị Anh Nguyệt
41
200.000
22/10/2013
Nguyễn Thị Thúy Minh
ủng hộ bão lũ Hà Tĩnh
500.000
22/10/2013
Nguyễn Thị Thúy Minh
ủng hộ bão lũ Miền Trung
500.000
22/10/2013
Nguyễn Thị Thúy Minh
41
500.000
22/10/2013
Quốc Anh
41
100.000
22/10/2013
Trương Thị Thanh Thảo
ủng hộ bão lũ Miền Trung
200.000
22/10/2013
Vũ Anh Thu
41
200.000
23/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2310130068464001
41
200.000
23/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2310130243912001
41
200.000
23/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2310130378176001
41
200.000
23/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2310130413856001
31
100.000
23/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2310130690298002
10
500.000
23/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2310130926968001
41
100.000
23/10/2013
Bạn đọc TK 711A20773115
Qũy VTNA, giúp các cảnh ngộ khó khăn
100.000
23/10/2013
Bạn đọc TK 711A35339572
Qũy VTNA, giúp các cảnh ngộ khó khăn
150.000
23/10/2013
Bạn đọc hảo tâm
41
200.000
23/10/2013
Cán bộ, nhân viên DA & quot, chính sách kinh tế vi mô UBKT Quốc hội
ủng hộ đồng bào bão lũ Hà Tĩnh
4.000.000
23/10/2013
Nguyễn Trí Dũng, Quản đốc DA & quot, chính sách kinh tế vi mô & quot, UBKT Quốc hội
ủng hộ đồng bào bão lũ Hà Tĩnh
2.000.000
23/10/2013
Thái Quốc Hiệp
38
5.000.000
23/10/2013
Trần Thị Phương Trâm
40
500.000
23/10/2013
Trung tướng Trần Văn Độ, Phó Chánh án TAND Tối cao; Chánh án Tòa án Quân sự TƯ
ủng hộ đồng bào bão lũ Hà Tĩnh
5.000.000
24/10/2013
Bà Lê Thị Nga - Phó CN Ủy ban tư pháp của Quốc hội
ủng hộ đồng bào bão lũ Hà Tĩnh
3.000.000
24/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2410130243678001
ủng hộ bão lũ Hà Tĩnh
1.000.000
24/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2410130361312001
41
200.000
24/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2410130516532002
41
500.000
24/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2410130567244004
39
500.000
24/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2410130707268003
41
500.000
24/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2410130734986002
41
300.000
24/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2410130766760002
41
200.000
24/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2410130973232001
ủng hộ bão lũ miền Trung
200.000
24/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2410131022868005
36
500.000
24/10/2013
Bùi Thị Giêng ủng hộ MS 41
41
100.000
24/10/2013
Doãn Thị Bích - 2 bé Đào Hà Trang, Vũ Anh Thu - Móng Cái- QN
31
1.000.000
24/10/2013
Doãn Thị Bích - 2 bé Đào Hà Trang, Vũ Anh Thu - Móng Cái- QN
41
500.000
24/10/2013
GS.TS Hồ Trọng Ngũ - Phó CN Ủy ban quốc phòng an ninh - P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
ủng hộ đồng bào bão lũ Hà Tĩnh
5.000.000
24/10/2013
Khánh Ly
31
100.000
24/10/2013
Khánh Ly
41
100.000
24/10/2013
Nguyễn Công Hồng - Phó CN Ủy ban Tư pháp của quốc hội
ủng hộ đồng bào bão lũ Hà Tĩnh
3.000.000
24/10/2013
Phạm Thị Ngân
38
500.000
24/10/2013
Phạm Thị Ngân
39
200.000
24/10/2013
Tạ Thị Mai Kim
ủng hộ đồng bào bão lũ miền Trung
500.000
24/10/2013
Trần Thị Lệ Uyên
 
300.000
25/10/2013
Anh Lê Hồng Lam
ủng hộ đồng bào lũ lụt Tỉnh Hà Tĩnh
2.000.000
25/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2510130038332001
41
200.000
25/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2510130194734001
41
200.000
25/10/2013
Đặng Thị Quyên, Định Công, Hà Nội
ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung
2.000.000
25/10/2013
Kiều Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank (quê Đức Thọ - Hà Tĩnh)
ủng hộ bão lũ Hà Tĩnh
100.000.000
25/10/2013
Ông Nguyễn Đình Cung viện NC quản lý kinh tế TW - 68 Phan Đình Phùng, HN
ủng hộ bão lũ Hà Tĩnh
4.000.000
25/10/2013
Ông Nguyễn Đình Cung viện NC quản lý kinh tế TW - 68 Phan Đình Phùng, HN
ủng hộ bão lũ Miền Trung
1.000.000
25/10/2013
Bạn đọc hảo tâm
41
300.000
25/10/2013
Vũ Quyết Thắng - Số 4 Ngõ 21 B Cát Linh, Đống Đa, HN
41
200.000
26/10/2013
Nhóm FS
37
2.200.000
27/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2710130603976001
36
300.000
28/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2810130134432001
42
100.000
28/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2810130162788001
42
200.000
28/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2810130593694002
42
200.000
28/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2810130892512002
41
100.000
28/10/2013
Bạn đọc TK 711A00326455
42
200.000
28/10/2013
Công ty CP ô tô Đô Thành - TP HCM
ủng hộ đồng bào bão lũ Hà Tĩnh
50.000.000
28/10/2013
Đoàn Thị Kim Oanh
ủng hộ đồng bào bão lũ Hà Tĩnh
5.000.000
28/10/2013
Hai anh Q. Đạt & amp, Anh Kiệt
41
200.000
28/10/2013
Hồ Thị Anh Thi
42
200.000
28/10/2013
Nguyễn Hữu Lâm, 66A Quốc Lộ 9 Đông Hà
42
200.000
28/10/2013
Nguyễn Thanh Sơn - PT Ban DNQH
ủng hộ đồng bào Hà Tĩnh
3.000.000
28/10/2013
Nguyễn Thị Thu Hiền
42
200.000
29/10/2013
Bạn đọc hảo tâm
42
200.000
29/10/2013
Bạn đọc hảo tâm
42
3.000.000
29/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2910130161988001
42
300.000
29/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2910130342852003
42
1.000.000
29/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2910130359366003
42
200.00
29/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2910130591504001
ủng hộ đồng bào bão lũ miền Trung
200.000
29/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2910130826290001
42
200.000
29/10/2013
Bạn đọc IBVCB 2910130996978001
41
300.000
29/10/2013
Bùi Xuân Mai
41
200.000
29/10/2013
Bùi Xuân Mai
42
500.000
29/10/2013
Công tyTNHH DV Kế toán thuế Phú Khang
41
500.000
29/10/2013
Lý Tâm Hảo
41
200.000
29/10/2013
Phạm Thị Thủy
03
400.000
29/10/2013
Phạm Thị Thủy
40
1.100.000
29/10/2013
Nguyễn Ngọc Hải Yến
41
500.000
29/10/2013
Nguyễn Thị Hoàng Ly
42
200.000
29/10/2013
Nguyễn Thị Tuyết Mai
41
200.000
29/10/2013
Nguyễn Thu Hằng
42
500.000
29/10/2013
Trần Thị Hải Yến
42
300.000
29/10/2013
Trần Thị Hoàng Giang
42
300.000
29/10/2013
Trần Thị Thanh Hoa
41
200.000
30/10/2013
Bạn đọc 0011000632324
Qũy VTNA, giúp các cảnh ngộ khó khăn
500.000
30/10/2013
Bạn đọc IBVCB 3010130154112002
42
100.000
30/10/2013
Bạn đọc IBVCB 3010130275446003
42
100.000
30/10/2013
Bạn đọc IBVCB 3010130385686002
42
500.000
30/10/2013
Bạn đọc IBVCB 3010130689398001
42
100.000
30/10/2013
Gia đình Nguyễn Quang Vinh
ủng hộ bão lũ Hà Tĩnh
3.000.000
30/10/2013
Hai anh Quốc Đạt & amp, Anh Kiệt
42
200.000
30/10/2013
Hai bạn Nhật Minh và Bảo Lan
41
200.000
30/10/2013
Lê Thị Ninh
41
300.00
30/10/2013
Lê Thị Ninh
42
300.000
30/10/2013
Lương Huyền Trang
42
200.000
30/10/2013
Nguyễn Huy Tài thành viện hội 7X Hà Tĩnh
ủng hộ bão lũ Hà Tĩnh
20.000.000
30/10/2013
Nguyễn Thị Thanh Thảo
42
300.000
30/10/2013
Nguyễn Thị Uyên Mỹ
42
300.000
30/10/2013
Trần Thị Hạnh
42
300.000
30/10/2013
Trần Thị Hồng Muộn
42
500.000
31/10/2013
All4bin Sông Công, Thái Nguyên
38
250.000
31/10/2013
All4bin Sông Công, Thái Nguyên
39
250.000
31/10/2013
Anh Nguyễn Trường Sơn,Nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh
ủng hộ đồng bào bão lũ Hà Tĩnh
10.000.000
31/10/2013
Bạn đọc IBVCB 3110130264530001
42
500.000
31/10/2013
Bạn đọc IBVCB 3110130533826001
42
200.000
31/10/2013
Bạn đọc IBVCB 3110130668298001
42
200.000
31/10/2013
Bạn đọc IBVCB 3110130668298001
42
50.000
31/10/2013
Bạn đọc IBVCB 3110131022444001
42
200.000
31/10/2013
Bùi Thị Thái Hà
38
200.000
31/10/2013
Chị em Linh Nhi + Thế Sơn
42
200.000
31/10/2013
Chị Lê Ngân - Mỹ
Qũy VTNA, giúp các cảnh ngộ khó khăn ms 41
6.300.000
31/10/2013
Hà Thị Khánh Vân
42
200.000
31/10/2013
Hoàng + Hải
31
200.000
31/10/2013
Hoàng + Hải
41
200.000
31/10/2013
Hoàng + Hải
42
200.000
31/10/2013
Lê Thị Thanh Nhàn
42
200.000
31/10/2013
Mẹ Heo Ngốc ủng hộ MS 41. Thương con nhiều lắm
41
200.000
31/10/2013
Nguyễn Vi Ngọc
10
100.000
31/10/2013
Phan Kim Hồng
42
200.000
31/10/2013
Quốc Anh
42
100.000
31/10/2013
Thu Hoài
41
100.000
31/10/2013
Thu Hoài
42
100.000
31/10/2013
Vũ Thanh Huyền
10
200.000

BQL Vòng tay nhân ái trân trọng cảm ơn bạn đọc hảo tâm đã chia sẻ tới các cảnh ngộ khó khăn, cùng giúp đỡ các hoàn cảnh trong hành trình đến với những mảnh đời bất hạnh. Mọi khúc mắc, xin gửi về email: honghanh@giadinh.net.vn hoặc liên hệ số điện thoại: 0982.194.868.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC