Ngày 3 Tháng 11, 2013 | 08:15 AM

Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ các cảnh ngộ khó khăn từ 1/10 - 15/10/2013

Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ các cảnh ngộ khó khăn từ 1/10 - 15/10/2013
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - BQL Vòng tay nhân ái trân trọng cảm ơn bạn đọc hảo tâm đã chia sẻ tới các cảnh ngộ khó khăn, đồng hành cùng Báo trong hành trình nhân ái, đến với những mảnh đời bất hạnh. Ngoài danh sách cập nhật hàng ngày phía dưới bài viết, hàng tuần chúng tôi sẽ cập nhật lại danh sách bạn đọc ủng hộ tới Qũy Vòng tay nhân ái, giúp các cảnh ngộ khó khăn để bạn đọc tiện theo dõi.

Ngày/tháng/năm
Bạn đọc hảo tâm
Giúp mã số
Số tiền
1/10//2013
Bạn đọc IBVCB 0110130215984001
38
100.000
1/10//2013
Bạn đọc IBVCB 0110130402816001
38
100.000
1/10//2013
Bạn đọc IBVCB 0110130592164001
38
100.000
1/10//2013
Bạn đọc TK 711A44421499
30
100.000
1/10//2013
Lê Quang Thắng
38
100.000
1/10//2013
Bạn đọc IBVCB 0110130220084001
37
200.000
1/10//2013
Bạn đọc IBVCB 0110130306244001
38
200.000
1/10//2013
Bé Ngọc Linh và Minh Quân
30
200.000
1/10//2013
Quốc Anh
38
200.000
1/10//2013
Bé Triệu Hương Giang
38
300.000
1/10//2013
Lê Thị Quỳnh Hương
37
300.000
1/10//2013
Trần Thị Thúy Vân
38
300.000
1/10//2013
Hồ Thu Thủy
38
500.000
1/10//2013
Lê Hương Giang
38
500.000
1/10//2013
Trần Kim Ngân
38
500.000
1/10//2013
Phạm Thanh Hùng
38
1.000.000
2/10//2013
Nguyễn Thái An
38
50.000
2/10//2013
Bạn đọc Huệ
38
200.000
2/10//2013
Bạn đọc IBVCB 0210130946742001
38
200.000
2/10//2013
Hoàng Thị Tuyền
38
200.000
2/10//2013
Lê Thị Thúy Vân
Qũy VTNA, giúp các hoàn cảnh khó khăn
200.000
2/10//2013
Bùi Thị Phương
38
300.000
2/10//2013
Đào Thị Hồng Hạnh
38
300.000
2/10//2013
Đoàn Thị Thanh Hà
38
400.000
2/10//2013
Đặng Thị Xuân Hiền
38
1.000.000
3/10/2013
Nguyễn Thị Thu Hiền
38
100.000
3/10/2013
Mai Thị Tân Đan
38
200.000
3/10/2013
Nguyễn Anh Đạt, lớp 3C Uông Bí, Quảng Ninh
38
200.000
3/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0310130875334001
38
500.000
3/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0210130259446001
38
1.000.000
4/10/2013
Bùi Thị Bình
38
3.000.000
4/10/2013
Ngọc Bích
38
100.000
4/10/2013
Nguyễn Thị Thanh Hà
38
150.000
4/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0410130056788001
38
200.000
4/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0410130296338001
38
200.000
4/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0410130314988001
38
200.000
4/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0410130574068002
Qũy VTNA, giúp các hoàn cảnh khó khăn
200.000
4/10/2013
Bạn đọc TK 711A00119222
38
200.000
4/10/2013
Nguyễn Hồng Liên
38
200.000
4/10/2013
Nguyễn Thị Nguyệt An
38
200.000
4/10/2013
Trần Quỳnh Anh
38
200.000
5/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0410130579776002
38
300.000
7/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0051000240179
Qũy VTNA, giúp các hoàn cảnh khó khăn
100.000
7/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0710130343814001
39
100.000
7/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0710130517512001
39
100.000
7/10/2013
Hoàng Thị Liên
36
100.000
7/10/2013
Ngọc Bích
39
100.000
7/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0710130354706002
10
200.000
7/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0710130495712001
39
200.000
7/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0710130571742001
39
200.000
7/10/2013
Cao Thị Minh Hà
38
200.000
7/10/2013
Lương Huyền Trang
38
200.000
7/10/2013
Nguyễn Vân Yên
Qũy VTNA, giúp các hoàn cảnh khó khăn
200.000
7/10/2013
Phan Thành Vinh
38
200.000
7/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0710131035108002
39
300.000
7/10/2013
Bạn đọc TK 711A09696304
39
300.000
7/10/2013
Nguyễn Vân Yên
36
300.000
7/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0710130861898001
39
500.000
7/10/2013
Hoàng Thị Vân
39
500.000
7/10/2013
Lưu Thị Thủy
39
500.000
7/10/2013
Hà Thị Thanh Nga
Qũy VTNA, giúp các hoàn cảnh khó khăn
1.000.000
8/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0910130224984002
39
100.000
8/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0810130327672001
39
100.000
8/10/2013
Phan Thị Thương Huyền
39
100.000
8/10/2013
Quốc Anh
39
100.000
8/10/2013
Bạn đọc IBVCB 01810001043896
Qũy VTNA, giúp các hoàn cảnh khó khăn
200.000
8/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0810130213584001
39
200.000
8/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0810130439652001
39
200.000
8/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0810130539526001
39
200.000
8/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0810130670904001
39
200.000
8/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0810130843454001
39
200.000
8/10/2013
Cao Thị Quỳnh
39
200.000
8/10/2013
Đặng Ngọc Đinh
38
200.000
8/10/2013
Hồ Thị Anh Thi
39
200.000
8/10/2013
Hồ Thị Phương Thảo
39
200.000
8/10/2013
Trần Thị Ly
39
200.000
8/10/2013
Trịnh Thị Linh
39
200.000
8/10/2013
Bạn đọc IBVCB 00810130805656001
39
300.000
8/10/2013
Bạn đọc TK 711A00012157
39
300.000
8/10/2013
Đặng Thị Bông
05
300.000
8/10/2013
Đỗ Thị Nga
39
300.000
8/10/2013
Cao Thị Lê Huyền
39
500.000
8/10/2013
Đoàn Thị Thanh Hà
39
500.000
8/10/2013
Bạn đọc hảo tâm
39
500.000
9/10/2013
Bạnh đọc IBVCB 0910130155036001, Góp chút lòng, xoa dịu vết thương của bé
39
100.000
9/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0910130869602001
39
100.000
9/10/2013
Đỗ Diệp Hà
39
100.000
9/10/2013
Lê Thị Vân Anh
39
100.000
9/10/2013
Trần Thị Ngọc Hà
39
100.000
9/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0910130868476001
39
200.000
9/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0910130981484002
39
200.000
9/10/2013
Bé Trần Ngọc Minh
38
200.000
9/10/2013
Cao Thị Quỳnh Hương
39
200.000
9/10/2013
Cao Thị Quỳnh Hương
39
200.000
9/10/2013
Đoàn Thị Minh Loan
39
200.000
9/10/2013
Nguyễn Trường Sơn
39
200.000
9/10/2013
Quách Hà
39
200.000
9/10/2013
Tom - Jerry
39
200.000
9/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0910130145770001
39
300.000
9/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0910130197388001
39
300.000
9/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0910130636192001
39
300.000
9/10/2013
Bạn đọc TK 711A17505795
37
300.000
9/10/2013
Nguyễn Thị Thu Nhi
Qũy VTNA, giúp các hoàn cảnh khó khăn
300.000
9/10/2013
Trần Thị Xuân Anh
38
300.000
9/10/2013
Trần Thị Xuân Anh
39
300.000
9/10/2013
Bạn đọc IBVCB 081013002582001
39
350.000
9/10/2013
Bạn đọc IBVCB 091013094328003
05
500.000
9/10/2013
Võ Thanh Kha
39
700.000
9/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0910131014366002
38
1.000.000
10/10/2013
Bạn đọc IBVCB 1010130525990007
39
100.000
10/10/2013
Bạn đọc TK 711A44053064
39
100.000
10/10/2013
Dương Ngọc Trúc Linh
38
100.000
10/10/2013
Nguyễn Mỹ Phương
39
100.000
10/10/2013
Nguyễn Quang Minh
39
100.000
10/10/2013
Nguyễn Thái An
39
100.000
10/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0281001743804
Qũy VTNA, giúp các hoàn cảnh khó khăn
150.000
10/10/2013
Bạn đọc hảo tâm
36
150.000
10/10/2013
Bạn đọc hảo tâm
38
150.000
10/10/2013
Bách Kiều Trang, 48.4 Hồ Biểu Chánh, P11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
39
200.000
10/10/2013
Bạn đọc IBVCB 1010130554334001
39
200.000
10/10/2013
Bạn đọc IBVCB 1010130629608001
39
200.000
10/10/2013
Bạn đọc IBVCB 1010130793532001
39
200.000
10/10/2013
Bạn đọc TK 711A22964437
39
200.000
10/10/2013
Đỗ Thị Mỹ Liên
37
200.000
10/10/2013
Thiêm Tường Lan Phương
39
200.000
10/10/2013
Trần Mỹ Cầm
 
200.000
10/10/2013
Bách Kiều Trang, 48.4 Hồ Biểu Chánh, P11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
28
300.000
10/10/2013
Bạn đọc IBVCB 1010130600072002
39
300.000
10/10/2013
Bạn đọc hảo tâm
Qũy VTNA, giúp các hoàn cảnh khó khăn
300.000
10/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0910130110832002
39
500.000
10/10/2013
Bạn đọc IBVCB 1010130084728001
39
500.000
10/10/2013
Huỳnh Thị Lệ Huyền
05
500.000
10/10/2013
Huỳnh Thị Lệ Huyền
38
500.000
10/10/2013
Nguyễn Huỳnh Thanh Trang
39
500.000
10/10/2013
Nguyễn Thu Huyền
39
500.000
10/10/2013
Bạn đọc IBVCB 0910130626768006
38
1.000.000
10/10/2013
Bạn đọc IBVCB 1010130006486004
39
1.000.000
12/10/2013
Bạn đọc IBVCB 1110130135974003
37
100.000
11/10/2013
Bạn đọc IBVCB 1110130183458001
39
100.000
11/10/2013
Bạn đọc IBVCB 1110130702514001
39
100.000
11/10/2013
Phạm Thị Liên
39
100.000
11/10/2013
Cô Nguyệt, Quảng Ngãi
39
200.000
11/10/2013
Phạm Thị Ái Sa
39
200.000
11/10/2013
Trần Thị Bích Lan
39
200.000
11/10/2013
Trần Trung Dũng
39
200.000
11/10/2013
Trần Lê Thu, tầng 7, 34 Hai Bà Trưng, Hà Nội
39
300.000
11/10/2013
Trần Thị Minh Nguyệt
39
300.000
11/10/2013
Hoàng Bách, Thu Hà
39
500.000
11/10/2013
Công ty TNHH TVSG - QLDA XD Vĩnh Long
39
700.000
11/10/2013
Lâm Tuyết Anh
39
1.000.000
11/10/2013
Nguyễn Khánh Vi
39
1.000.000
14/10/2013
Bạn đọc IBVCB
0011004120363
Qũy VTNA, giúp các hoàn cảnh khó khăn
100.000
14/10/2013
Bạn đọc IBVCB
1410130200390001
39
100.000
14/10/2013
Bạn đọc IBVCB
1410130581828003
18
100.000
14/10/2013
Bạn đọc IBVCB
1410130667382002
35
100.000
14/10/2013
Bạn đọc IBVCB
1410130945340005
Dương Thị Hồng Sâm (mẹ Thuấn)
100.000
14/10/2013
Bạn đọc IBVCB 1410130945340005
Lê Văn Xa (bố cháu Phương)
100.000
14/10/2013
Bạn đọc hảo tâm
Qũy VTNA, giúp các hoàn cảnh khó khăn
200.000
14/10/2013
Hồ Thị Anh Thi
40
200.000
14/10/2013
Nguyễn Thị Thúy Hoan, Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
40
250
14/10/2013
Dương Thùy Anh
40
300.000
14/10/2013
Chử Nguyễn San Hô
32
500.000
14/10/2013
Chử Nguyễn San Hô
37
500.000
14/10/2013
Chử Nguyễn San Hô
38
500.000
14/10/2013
Chử Nguyễn San Hô
40
500.000
14/10/2013
Phan Thị Bạch Yến
05
1.000.000
15/10/2013
Bạn đọc TK 711A55431931
10
100.000
15/10/2013
Chị Diễm
18
100.000
15/10/2013
Chị Diễm
39
100.000
15/10/2013
Huỳnh Hữu Tâm
38
100.000
15/10/2013
Ngọc Bích
10
100.000
15/10/2013
Nguyễn Thị Xuân
10
100.000
15/10/2013
Phùng Thị Thu Hiền
40
100.000
15/10/2013
Bạn đọc IBVCB 1510130397060001
10
200.000
15/10/2013
Bạn đọc IBVCB 1510130751574002
10
200.000
15/10/2013
Bạn đọc TK 711A03902786
10
200.000
15/10/2013
Bạn đọc TK 711A23899893
10
200.000
15/10/2013
Bạn đọc hảo tâm
10
200.000
15/10/2013
Bé Sam ỐC
38
200.000
15/10/2013
Nguyễn Nghiêm Minh Hậu
38
200.000
15/10/2013
Nguyễn Thị Thu Thủy
38
200.000
15/10/2013
Trần Khưu Kiên Ban
10
200.000
15/10/2013
Trịnh Thị Ngọc Báu
10
200.000
15/10/2013
Bạn đọc IBVCB 1510130924020001
38
300.000
15/10/2013
Lò Nguyễn Huyền Trâm
39
300.000
15/10/2013
Trần Thị Phương Trâm
39
300.000
15/10/2013
Bùi Thị Tô Phượng
39
500.000
15/10/2013
Lê Minh Tâm và Phạm Thị Chung
39
500.000
15/10/2013
Tạ Quỳnh Anh
34
500.000
15/10/2013
Bạn đọc TK 711A00245971
10
1.000.000
15/10/2013
Bạn đọc IBVCB 1510130026746001
10
2.000.000
15/10/2013
Trần Thị Tuyết
40
5.000.000

BQL Vòng tay nhân ái trân trọng cảm ơn bạn đọc hảo tâm đã chia sẻ tới các cảnh ngộ khó khăn, cùng giúp đỡ các hoàn cảnh trong hành trình đến với những mảnh đời bất hạnh. Mọi khúc mắc, xin gửi về email: honghanh@giadinh.net.vn hoặc liên hệ số điện thoại: 0982.194.868.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC