Ngày 27 Tháng 9, 2013 | 12:02 PM

Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ các cảnh ngộ khó khăn từ 1 - 15/9/2013

Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ các cảnh ngộ khó khăn từ 1 - 15/9/2013
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - BQL Vòng tay nhân ái trân trọng cảm ơn bạn đọc hảo tâm đã chia sẻ tới các cảnh ngộ khó khăn, cùng giúp đỡ các hoàn cảnh trong hành trình nhân ái, đến với những mảnh đời bất hạnh. Ngoài danh sách cập nhật hàng ngày phía dưới vài viết, hàng tuần chúng tôi sẽ cập nhật lại danh sách để bạn đọc tiện theo dõi.

Ngày/tháng/năm
Bạn đọc hảo tâm
Giúp mã số
Số tiền
3/9/2013
Bạn đọc TK 711A01443666
29
200.000
3/9/2013
Bạn đọc TK 711A01443666
32
200.000
3/9/2013
Hồ Thị Anh Thi
33
200.000
3/9/2013
Nguyễn Mai Dung
31
500.000
3/9/2013
Nguyễn Mai Dung
32
1.000.000
3/9/2013
Nguyễn Mai Dung
28
400.000
3/9/2013
Nguyễn Mai Dung
29
400.000
3/9/2013
Nguyễn Thị Thanh Ngân
29
200.000
3/9/2013
Nguyễn Thị Thanh Ngân
32
100.000
3/9/2013
Nguyễn Thị Thanh
18
150.000
3/9/2013
Nguyễn Thị Thúy Vân
33
500.000
3/9/2013
Phạm Thị Thu Hiền
10
200.000
4/9/2013
Lê Thị Luyến
10
700.000
4/9/2013
Lê Thị Thu Hằng
30
200.000
4/9/2013
Nguyễn Thị Thúy Dương
10
500.000
4/9/2013
Nguyễn Thị Thúy
24
400.000
4/9/2013
Quốc Anh
14
100.000
4/9/2013
Quốc Anh
24
100.000
4/9/2013
Trần Thị Khánh Linh
24
200.000
5/9/2013
Bạn đọc TK 711A65183694
10
200.000
5/9/2013
Bùi Lệ Quyên
10
300.000
5/9/2013
Bùi Thị Thu Hà
10
200.000
5/9/2013
Nguyễn Thị Bích Đào
10
200.000
5/9/2013
Nguyễn Thị Hồng Hoa
10
300.000
5/9/2013
Phạm Bắc Chi
10
500.000
5/9/2013
Phạm Hoàng Cẩm Vân
10
200.000
5/9/2013
Phạm Thị Hồng Huệ
10
200.000
5/9/2013
Phan Thị Minh Vinh
10
200.000
5/9/2013
Vũ Thành Long
10
300.000
5/9/2013
Vũ Lan Anh, Đặng Trung Thành
10
400.000
6/9/2013
Bạn đọc TK 711A00905507
32
100.000
6/9/2013
Bạn đọc TK 711A80388883
10
200.000
6/9/2013
Bạn đọc TK 711A03836418
10
100.000
6/9/2013
Bạn đọc TK 711A1136976
10
100.000
6/9/2013
Bùi Thị Bình
31
3.000.000
6/9/2013
Đỗ Thị Thu Nga
10
950.000
6/9/2013
Lê Nguyễn Hồng Duy
10
150.000
6/9/2013
Nguyễn Thị Trang
10
200.000
6/9/2013
Phạm Ngọc Phùng Dũng
10
300.000
6/9/2013
Quốc Anh
10
100.000
6/9/2013
Trần Hoàng Nga
10
300.000
6/9/2013
Trần Thị Bích Hà
10
1.000.000
6/9/2013
Trần Tú Xuân
10
500.000
6/9/2013
Võ Hoàng Giang
10
100.000
7/9/2013
Nguyễn Thị Kim Loan
10
200.000
9/9/2013
Bạn đọc TK 711A01620195
35
200.000
9/9/2013
Bạn đọc hảo tâm
10
200.000
9/9/2013
Gia đình Goullian
35
500.000
9/9/2013
Hồ Thị Anh Thi
10
200.000
9/9/2013
Lê Thị Kim Dương
33
300.000
9/9/2013
Lê Thị Kim Dương
34
300.000
9/9/2013
Lê Thị Thu Hằng
10
300.000
9/9/2013
Phạm Thị Hà
10
100.000
9/9/2013
Thiều Thị Ngọc Diệp
32
100.000
9/9/2013
Thiều Thị Ngọc Diệp
33
100.000
9/9/2013
Trần Thị Duy Tiên
10
289.000
9/9/2013
Trần Thị Lương Huyền
10
200.000
9/9/2013
Vũ Thị Hà
10
100.000
9/9/2013
Đinh Thị Nữ Phi
35
200.000
9/9/2013
Lê Thị Cẩm Hằng
35
200.000
9/9/2013
Nguyễn Thị Thanh
35
200.000
9/9/2013
Trần Thị Bích Ngọc
35
200.000
10/9/2013
Bạn đọc TK 711A03726755
35
100.000
10/9/2013
Bạn đọc TK 711A04439491
35
100.000
10/9/2013
Bạn đọc TK 711A12010942
34
300.000
10/9/2013
Bạn đọc TK 711A12010942
35
300.000
10/9/2013
Bạn đọc TK 711A04439491
30
100.000
10/9/2013
Đậu Anh Tuấn
34
300.000
10/9/2013
Đoàn Thị Thanh Hà
35
400.000
10/9/2013
Hồ Thu Hiền
35
500.000
10/9/2013
Lê Thị Kim Dương
35
300.000
10/9/2013
Lê Thị Thủy Bích
35
200.000
10/9/2013
Ngô Lan Hương
10
100.000
10/9/2013
Nguyễn Thị Quế Thu
35
200.000
10/9/2013
Nguyễn Thị Thu Hương
34
200.000
10/9/2013
Nguyễn Thị Xuân Thảo
35
200.000
10/9/2013
Tống Minh Đức
34
50.000
10/9/2013
Vũ Thị Minh Phúc
34
200.000
10/9/2013
Vũ Thị Minh Phúc
35
200.000
10/9/2013
Bùi Thị Ngọc Châu
Hs lớp 6A Hoàng Mai, Hà Nội
10
200.000
10/9/2013
Bùi Thị Ngọc Châu
Hs lớp 6A Hoàng Mai, Hà Nội
35
300.0000
11/9/2013
Chị Huệ
35
1.000.000
11/9/2013
Hàn Linh Vương
10
100.000
11/9/2013
Lê Hồ Quỳnh Trâm
18
1.200.000
11/9/2013
Lê Thị Ngọc Lan
35
500.000
11/9/2013
Lrr Thị Thu Lan
35
200.000
11/9/2013
Nguyễn Thị Hạnh
35
100.000
11/9/2013
Trần Thị Hồng Hạnh
10
100.000
11/9/2013
Trương Thị Nhung
35
300.000
11/9/2013
Võ Hoàng Giang
35
100.000
11/9/2013
Lê Hiếu Thường Nga
10
300.000
11/9/2013
Lê Hiếu Thường Nga
35
200.000
11/9/2013
Nguyễn Thị Loan
34
150.000
11/9/2013
Nguyễn Phú Lâm
35
1.000.000
12/9/2013
Bạn đọc TK 711A65331794
35
100.000
12/9/2013
Đỗ Thị Minh Hiền
35
100.000
12/9/2013
Dương Thị Ngọc Mai
VB Phú Mỹ Hưng
35
300.000
12/9/2013
Ngô Thị Hoa
35
100.000
 
Ngô Thị Hoa
35
200.000
12/9/2013
Nguyễn Anh Đạt
Trường TH Lý Thường Kiệt, Uông Bí, Quảng Ninh
35
500.000
12/9/2013
Nguyễn Thu Hà
mẹ con chị Lê Thị Sinh
200.000
12/9/2013
Nguyễn Văn Toàn
35
200.000
12/9/2013
Phạm Thị Hà
35
100.000
12/9/2013
Phạm Thị Thu Hoa
35
1.000.000
12/9/2013
Ngô Thị Lịch
Qũy VTNA, giúp các hoàn cảnh khó khăn
100.000
12/9/2013
Nguyễn Thị Diệu Hương
Qũy VTNA, giúp các hoàn cảnh khó khăn
200.000
12/9/2013
Nguyễn Thị Nhung
35
200.000
12/9/2013
Trần Thị Hương
35
300.000
13/9/2013
Bạn đọc TK 711A04074352
Qũy VTNA, giúp các hoàn cảnh khó khăn
400.000
13/9/2013
Hoàng Thị Hồng Trâm
35
500.000
13/9/2013
Nguyễn Thị Ngọc Lan
35
500.000
13/9/2013
Phùng Thanh Nga
35
1.000.000
13/9/2013
Thái Quốc Hiệp
35
5.000.000
13/9/2013
Trần Thanh Diệp
29
200.000
 
13/9/2013
Trần Thanh Diệp
30
200.000
13/9/2013
Trần Thanh Diệp
31
200.000
13/9/2013
Trần Thanh Diệp
32
200.000
13/9/2013
Trần Thanh Diệp
33
200.000
13/9/2013
Trần Thanh Diệp
34
200.000
13/9/2013
Trần Thanh Diệp
35
200.000
13/9/2013
Chị Bích và chị Nhường
10
300.000
13/9/2013
Hoàng Anh Trâm
10
200.000
13/9/2013
Hoàng Anh Trâm
35
200.000
13/9/2013
Phạm Thị Bích Ngọc
Qũy VTNA, giúp các hoàn cảnh khó khăn
500.000
14/9/2013
Bạn đọc hảo tâm
10
500.000
15/9/2013
Chị Diễm
35
100.000
15/9/2013
Đoàn Minh Thu
10
200.000
15/9/2013
Đoàn Minh Thu
28
200.000
15/9/2013
Đoàn Minh Thu
35
200.000
15/9/2013
Hàn Lộc
10
200.000
15/9/2013
Khắc Vũ
10
200.000
15/9/2013
Nguyễn Thị Hoài An
10
200.000
15/9/2013
Nguyễn Trần Gia Khánh
35
200.000
15/9/2013
Phạm Minh Hà
35
1.000.000
15/9/2013
Thu Hoài
35
100.000
15/9/2013
Tuệ Hương
35
500.000

BQL Vòng tay nhân ái trân trọng cảm ơn bạn đọc hảo tâm đã chia sẻ tới các cảnh ngộ khó khăn, cùng giúpđỡ các hoàn cảnh trong hành trình đến với những mảnh đời bất hạnh.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC